شرح مسئله

یکی از مسائل و مشکلات پیچیده و زمانبر که بررسی و هدایت آن نیاز به دقت و تجربه زیادی دارد هنگامی بوجود می‌آید که ناظر در بازدید از املاک مجاور کارگاه نسبت به ایستایی ذاتی و استحکام آن‌ها مشکوک شود.

از آنجایی که تشخیص این موضوع نیاز به تجربه زیادی دارد توصیه می‌شود در این شرایط حتما از تجربیات افراد ماهر و پیشکسوت استفاده شود.

در صورتیکه در بازدید اولیه مشخص شد که بخشی یا کل پلاک مجاور ملک از نظر ایستایی دچار مشکل است، ناظر نباید فرم شروع به کار عملیات ساختمانی را امضاء و تائید نماید مگر آنکه کلیه مراحل قانونی که در پست بعدی کانال همراه ناظر ارائه شده است، توسط مالک پیگیری و نتیجه مناسب حاصل گردد.

قابل ذکر است که یکی از مسایل اصلی در ارتباط با عدم ایستایی ذاتی پلاک مجاور، روش مقاوم‌سازی آن پلاک می‌باشد.

در اغلب موارد مقاوم‌سازی باید از داخل بنا صورت پذیرد و مقاوم‌سازی از خارج نمی‌تواند پایداری ملک مجاور را تامین نماید.

قابل ذکر است که در صورت مقاوم‌سازی از خارج غالباً به دلیل آنکه در کارگاه ساختمان جدید احداث خواهد شد، لذا کلیه تکیه‌گاهها و مهارهای اجرا شده باید برچیده شوند که مجدداً خطر ناپایداری ملک مجاور را در پی خواهد داشت.

بنابراین برای مقاوم‌سازی همکاری و همراهی کامل مالک پلاک مجاور لازم است و البته موضوع هزینه‌های نسبتاً زیاد مقاوم‌سازی و توافق طرفین در اینخصوص نیز باید در نظر گرفته شود.

ملاک عمل

مواد ۳۱ و ۳۵ قانون مدنی در ارتباط با حق مالکیت، تا حدود زیادی مشکلات احتمالی در برخورد با پلاک های فاقد ایستایی ذاتی را مشخص می‌نمایند. این مواد مقرر می‌دارند:
– ماده ۳۱ قانون مدنی: “هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به‌حکم قانون.”
– ماده ۳۲ قانون مدنی: “تصرف به‌عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.”

به عبارت بهتر در صورت عدم جلب نظر مالک پلاک مجاور و همکاری ایشان در حل مشکل، عملاً به طرق قانونی نمی‌توان ایشان را وادار به تخلیه و یا اقداماتی از این‌ دست نمود.

غالباً در مواجهه با چنین شرایطی راهکارهایی نظیر جلب رضایت مالکان پلاک مجاور جهت فروش ملک، مقاوم‌سازی ملک از داخل و تجمیع پلاک‌ها را می‌توان مطرح نمود.

روش هدایت و پیگیری موضوع عدم ایستایی پلاک مجاور به این شکل است که ابتدا مالک پرونده با مالک یا مالکان پلاک مجاور موضوع را مطرح و نظر آن‌ها را در خصوص راهکارهای فوق‌الذکر جویا می‌شود.

در صورتیکه  مالک یا مالکان پلاک مجاور راضی به همکاری و همراهی با طرح‌های پیشنهادی نگردیدند، آنگاه مالک ابتدا باید با مراجعه به شورای حل اختلاف محل اقدام به تنظیم “دادخواست تأمین دلیل” نماید.

قابل ذکر است که در ماده ۳۳۳ قانون مدنی مقرر شده است: “صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی درنتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.”

بنابراین طبق ماده قانونی فوق لازم است پایداری و ایستایی ذاتی ملک مجاور طبق توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد بررسی قرار گرفته و نظر کارشناسی وی به‌منظور اتفاقات احتمالی آینده در دست باشد.

در صورتیکه مالک پلاک مجاور بعد از مشاهده نظر کارشناس رسمی دادگستری همچنان از همکاری ممانعت نمود، آنگاه موضوع باید از طرق قضایی با استناد به مستندات تهیه‌ شده توسط مالک پیگیری شود.

در هر صورت طی مراحل فوق و رسیدن به نتیجه مورد نظر بسیار زمان‌بر می‌باشد.

نکته مهم در این خصوص آنکه مالک موظف به پیگیری کامل موضوع در کلیه مراحل است و پیشنهاد می‌گردد که ناظر به‌صورت کتبی به مالک پرونده موضوع عدم ایستایی و لزوم پیگیری و در جریان قرار دادن همسایگان پلاک‌های مجاور را ابلاغ نماید.

برچسب ها:
خوشحال میشیم دیدگاه شما رو بدونیم

      ارسال پاسخ