مرور رده

بلاگ

آشنایی با قانون تملک آپارتمان‌ها

ضوابط و مقررات حاکم بر مالکیت آپارتمان‌ها، در قانون تملک آپارتمان‌ها و‌ آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه بعدی، مشخص شده است؛ به موجب ماده ۱۴ آئین نامه یادشده، وظیفه مدیر یا…
ادامه مطلب ...

شرایط عمومی قرارداد، شرایط خصوصی قرارداد و قراردادهای همسان مربوط به مجریان ساختمان

شرایط عمومی قرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان تعاریف و مفاهیم ماده ۱- قرارداد اجرای ساختمان اعم از اینکه به صورت عادی یا رسمی تنظیم شده باشد برای طرفین آن حکم سند دارد و مشخصات…
ادامه مطلب ...

گردش کار، نحوه اجرای پروژه و ارتباط بين عوامل اجرایی

مراحل گردش کار و نحوه اجرای پروژه ۱- تشکیل پرونده: در اولین مرحله از مراحل صدور پروانه ساختمان، مالک یا شخصی که از مالک وکالت دارد برای گرفتن جواز ساختمان باید درخواست مجوز ساخت را در…
ادامه مطلب ...