مرور رده

صنایع ساختمانی

حکمرانی رکود در بازار میلگرد و تیرآهن

گذری بر بازار تیرآهن و میلگرد در نیمه نخست سال جاری حکایت از کاهش تقاضای داخلی و جهانی دارد، با این حال ناکارآمدی ارگان‌های موثر در عرضه این دو محصول به بازار داخلی اسباب افزایش قیمت را…
ادامه مطلب ...