مرور رده

مجلس و ارگان ها

نزول کیفیت و صعود نقدینگی در نظام مهندسی ساختمان

رییس انجمن سازندگان ساختمان استان تهران در نقد عملکرد سازمان نظام مهندسی، عمکلرد کنونی آن را بیشتر شبیه به یک موسسه مالی و اعتباری می‌داند تا یک موسسه غیرانتفاعی که با هدف تمرکز بر…
ادامه مطلب ...

ساخت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن استان اصفهان با سرعت پیش می‌رود

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ۷۸ هزار و ۴۹۲ نفر در طرح اقدام ملی مسکن این استان ثبت نام کرده‌اند که ۴۴هزار و ۸۶۹ نفر از آنها حائز شرایط دریافت مسکن ملی…
ادامه مطلب ...