اجتماعی

هوشمندسازی شفاف شدن رابطه مردم و مدیریت شهری، افزایش درآمد و کاهش فساد را در پی خواهد داشت

به گزارش ساختمان آنلاین:  نشست علمی تخصصی شهر هوشمند از تئوری تا عمل با حضور احمد صادقی رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران، رضا وحید نیا عضو هیات علمی دپارتمان مهندسی برق و کامپیوتر انستیتو فناوری بریتیش کلمبیا، سعید عباد الهی عضو هیات علمی گروه کنترل دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران و بیژن یاور سرپرست گروه مطالعات فناوری‌های نوین شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در ساختمان مرکزی شهرداری تهران برگزار شد.

احمد صادقی در این نشست با اشاره به وضع موجود و گذشته در حوزه هوشمند سازی گفت: قبل آغاز بحث باید بگویم که یکی از ابزارهای توسعه پایدارشهرها و کشورها بحث هوشمندسازی زیرساخت‌های شهر است که ما با رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی ادامه داد: ایجاد بستر الکترونیک شهرسازی از سال ۱۳۹۱ همزمان با تصویب طرح تفصیلی ایجاد بسترهای شهرسازی و مالی، ایجاد شد تا کارگزار و شهروند در جهت شفافیت و سرعت در اقدام عملیاتی کار را در مسیر درستی هدایت وتوسعه دهند. این امر بر اساس ماده هفتم برنامه ۵ ساله توسعه سوم شهر تهران، ضروری و غیرقابل اجتناب می نماید.

صادقی افزود: بر اساس ماده هفتم برنامه ۵ ساله توسعه سوم شهر تهران ؛ شهرداري موظف است به منظور بازسازي سرمايه اجتماعي مديريت شهري با رويكرد ايجاد شفافيت و پاسخگويي براي مقابله با فساد و ارتقاء سلامت اداري بر هوشمندسازي فرايندهاي اولويت‌دار محمل فساد، توجه به سرمایه اجتماعی، تمرکز بر موضوع مقابله با فساد و توجه ویژه به موضوع ارتقای سلامت اداری تمرکز ویژه‌ای داشته باشد.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در ادامه اظهار داشت: اما با توجه به عدم وجود زیر ساخت های لازم چه از لحاظ سخت افزاری و چه از لحاظ نرم افزاری و صد البته تحریم های ظالمانه در جهت انتقال تکنولوژی هایتک به داخل کشور مسیر توسعه آن را با چالش‌های جدی روبه رو ساخت .

صادقی ادامه داد: اما موضوع به اینجا خلاصه نمی‌شد و در بحث ساخت و ساز هم نگاه متخصصین ساخت و ساز هم به صورت جدی پیگیری نمی‌شد . لذا در آن مقطع کافی نت‌های تخصصی شهرسازی (در قالب دفاتر خدمات الکترونیک) راه اندازی گردید.

صادقی با اشاره به راهبرد های موجود در راستای ایجاد شهر هوشمند گفت: توجه به جایگاه و اهمیت مشارکت همگانی چنان است که شهرداری تهران را به ایجاد زیرساخت‌های مشارکت با حمایت از شهروندان، واداشته و دراین راستا راهبردهای زیر را بر اساس ماده شانزدهم برنامه ۵ ساله سوم توسعه شهر تهران که شهرداری را موظف می‌کند در مسير ايجاد و توسعه شهر هوشمند و حركت به سمت شهري پايدار و زيست‌پذير حرکت کند و اقداماتی همچون اولويت‌دهي به جذب سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش خصوصي در توسعه زيرساخت و خدمات شهر هوشمند از طريق سرمایه گذاری، تسهیل مشارکت بخش خصوصی و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران این بخش را به انجام برساند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: بر این اساس، توجه به راهبردهای زیر، به سیاستگذار در تدوین سیاست‌های لازم کمکی شایسته می‌کند؛
1. توجه به استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین در مدیریت بحران
2. ضرورت بهره‌گیری از هوشمندی در مدیریت شهری
3. ارتقای سیستم‌های ارتباطی هوشمند با سایر دستگاه‌های مسئول
4. توجه به ظرفیت هوشمندسازی در افزایش درآمد پایدار و کاهش هزینه
5. توجه به استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات فناورانه در ایجاد و افزایش درآمد پایدار
6. تمرکز بر کاهش هزینه‌ها با بهره گیری از فناوری‌های نوین

احمد صادقی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهداف ایجاد شهر هوشمند افزود: راهبردهای تعریف شده برای دستیابی به اهدافی که در ذیل به آن اشاره می‌کنم، می‌تواند اقدامات پیش روی سیاست‌گذار را با توجه به راهبردها و اهداف مشخص شده، توجیه کند:
-شفافيت، اصلاح و بهبود نظام مديريت يكپارچه و هماهنگ شهر
-مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری
-افزایش مشارکت همگانی
-جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی
-ارائه بهتر خدمات به شهروندان
-ارتقاء توان مديريت شهری در تمامی عرصه‌ها
صادقی در ادامه با اشاره به اقدامات پیش روی سیاست‌گذاران در این حوزه گفت: تکمیل زنجیره‌ی خدمات غیرحضوری و هوشمند سازی، سرعت بخشی به فرایند و حذف و بلا اثر کردن روش‌های حضوری و فیزیکی، شفافیت از زمان در خواست مجوز تا زمان بهره برداری به صورت کاملا الکترونیکی (اعم از پرداخت‌ها، زمان انتظار و پاسخ به آن و …) باید در دستور کار قرار گیرد.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به توقعات نهاد سیاست‌گذاری در این حوزه گفت: ایجاد داشبورد‌های مدیریتی برای نهاد نظارتی و شورای شهر، ایجاد بستر گزارش‌گیری‌های آنلاین در سامانه‌های شهروندی، ایجاد شبیه‌ساز فرایند شهرسازی و تعیین عوارض و وصول عوارض و غیره. حذف مکالمه و انتقال پیام حضوری مالکین و شهروندان با پرسنل از طریق ارسال صوت و فیلم و عکس و مدارک و … که قابل رصد توسط نهاد های نظارتی باشد، از جمله مواردی است که نهاد‌های سیاست‌گذاری از دستگاه‌های اجرایی توقع دارند در این حوزه انجام دهند.

صادقی در ادامه گفت: رویکردهای کلی هوشمندسازی که بر اساس مصوبه شورای شهر باید در نظر گرفته شوند عبارتند از ؛
الف- بازمهندسي فرآيند كلي و فعاليت‌هاي مرتبط با صدور انواع پروانه وگواهي‌هاي ساختماني
ب- تكميل فرآيند هوشمندسازي سامانه‌های شهرداری
ج -كاهش موثر زمان صدور پروانه و گواهي‌هاي ساختماني
د- ساده‌سازي فرآيند و اقدامات سامانه‌های شهرداری
هـ- پارامتريك نمودن تمامي اقدامات سامانه‌های شهرداری
و– شفافيت و امكان گزارش‌دهي هوشمند

احمد صادقی همچنین با اشاره به چشم انداز نهایی هوشمند سازی در شهر گفت: شفاف شدن رابطه مردم و شهرداری، تعامل دوسویه بین شهروندان و مسئولین شهری، شفافیت ساز و کارها و الکترونیکی شدن تمام فرآیند ها، چشم انداز نهایی این مهم است که امیدواریم هر چه سریعتر به آن دست یابیم.

صادقی در ادامه گفت: روش اقدام این امر با غیرحضوری شدن خدمات میسر می‌شود و کاهش توان دخالت کاربر و کارشناس در روابط مالی شهرداری و مردم سبب افزایش درآمد، کاهش فساد، کاهش سفرهای غیرضرور، آزادسازی ساختمان‌ها و کاهش تصدی‌گری، اعتماد مردم به حاکمیت، صرفه جویی در زمان و عدم اتلاف انرژی می‌شود.

صادقی در ادامه افزود: در این مسیر مصوبات پشتیبان شورای شهر به عنوان ریل گذاری در مسیر تحقق این اقدام خواهد بود نظیر ؛ مصوبه جامع جهش شفافیت و تنظیم‌گری روابط مالی، مصوبه ادغام بخش شهرسازی سازمان فناوری و اداره کل تدوین ضوابط به نام اداره کل تنظیم مقررات و هوشمندسازی، مصوبه الزام شهرداری به صدور مفاصا حساب و پایانکار آپارتمانی غیر حضوری کامل و ….

صادقی در پایان با بیان اینکه برای تحقق هوشمندسازی در شهر گفت: در این مسیر علاوه بر موضوعات مورد اشاره می‌بایست ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری حوزه هوشمندسازی شهری، ایجاد درگاه واحد خدمت‌رسانی برای تمام دستگاه‌ها، شفافیت و تهیه اطلس سرمایه گذاری و مطالعات امکان سنجی عرصه های شهری، شفافیت و آموزش قوانین و مقررات مدیریت شهری ویژه شوراهای شهر ، شفافیت حوزه‌های درآمدی و شناسایی عرصه‌های درآمدی جدید، مکان‌مندی شفافیت و تهیه نقشه های GIS و شفافیت سرانه‌های شهری نیز محقق شود.

به این مطلب امتیاز دهید

ساختمان آنلاین

ساختمان آنلاین، جامع ترین و تخصصی ترین سایت در زمینه صنعت ساختمان است. هدف اصلی این سایت اطلاع رسانی کامل و دقیق اخبار و رویدادها، ارائه آموزش های تخصصی و مورد نیاز این حوزه و معرفی برترین استارت آپ های فعال در حوزه های مختلف این صنعت رو به رشد و گسترده در کشور می‌باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا