فوت و فن اجاره اماکن تجاری

0

بازار مسکن

فوت و فن اجاره اماکن تجاری   

قرارداد عادی تنظیم نکنید.
اجازه تعمیرات و تغییرات فیزیکی از هر نوع که باشد اعم از جزئی یا اساسی از مستأجر سلب شود.
امکان واگذاری و اداره مغازه به صورت مباشرت از مستأجر سلب شود.
قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
اصل و حتی کپی مدارک مستأجره در اختیار مستأجر قرار نگیرد.
اجازه انتقال به غیر بهر شکلی اعم از نمایندگی، مباشرت، وکالت، مشارکت، پیمان، هایپر مارکت و… در قرارداد از مستأجر سلب شود.
قرارداد اجاره فقط به اسم یک نفر تنظیم شود و از تنظیم قرارداد اجاره به نام دو نفر و یا بیشتر اجتناب شود اگر چه چند نفر بصورت مشارکتی مغازه را اجاره نمایند.
اجازه بازدید و سرکشی از عین مستأجره برای مؤجر، درمتن قرارداد تصریح شود.
از پول پیش پرداختی توسط مستأجر، بعنوان قرض الحسنه ذکر و یاد شود و از بکارگیری عباراتی هم چون پول پیش، ودیعه و…. اجتناب شود.
قرارداد اجاره با وکالت تنظیم نشود: چه به بهانه اینکه یکی از مستأجرین در مسافرت است و چه دارای وکالتی از دیگری بعنوان شریک داشته باشد که بخواهد قرارداد اجاره را به نام دو نفرشان تنظیم شود.
اماکن تجاری، فاقد سند و مشکل دار را اجاره ندهید.
قرارداد اجاره را حتما دو نفر معتمد بعنوان شاهد امضاء نمایند.
قبل از انجام قرارداد اجاره، درخصوص جایگاه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… مستاجر تحقیق لازم صورت پذیرد.
درخصوص اخذ مفاصا حساب های مالیات مشاغل و درآمد، تأمین اجتماعی، صنفی و… در پایان موعد اجاره توافق شود.
حضور شریک مؤجر برای تنظیم قرارداد الزامی است.
نوع کاربری و شغل مستأجر را در متن قرارداد قید کنید.
نویسنده : حقیقت طلب

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.