راه و شهرسازیمجلس و ارگان هامجله خبری

رونمایی از تجدیدنظر آیین‌نامه بتن ایران

به گزارش ساختمان آنلاین: در جلسه رونمایی از آیین نامه بتن ایران که با حضور محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،‌ سیدجواد قانع‌فر رئیس امور فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مدیران و معاونین از دو مجموعه برگزار شد، ضمن رونمایی از تجدید نظر دوم آیین‌نامه بتن ایران (آبا)‌، تاسیس دبیرخانه دائمی آیین‌نامه بتن ایران در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز اعلام شد.

آیین‌نامه بتن ایران (آبا) در ابتدا به صورت مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های اجرایی کارهای بتنی در سال 1351 به همت دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه وقت تهیه و تدوین شد و بصورت استانداردهای ملی نیز در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی وقت به ثبت رسید. در این مجموعه که در سال 1351 تدوین شده بود، ضوابطی برای تحلیل و طراحی سازه‌ها ارائه نشده بود. لذا در دهه 70، تدوین آیین نامه تحلیل و طراحی سازه‌های بتنی نیز توسط سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفت و با همکاری عده‌ای از اساتید دانشگاهی و متخصصان طراحی، نشریه 120 سازمان برنامه در سال 1372 منتشر گردید و در سال 1379 با گسترش کمیته تدوین آیین نامه به دو زیرکمیته مصالح و مسائل اجرایی و اصول تحلیل و طراحی ویرایش گردید.

تجدید نظر دوم آیین نامه بتن ایران (آبا) پس از گذشت حدود 20 سال از تجدید نظر اول و سپری شدن بیش از 15 سال از انتشار تفسیر جلد مصالح و مسائل اجرایی آبا و پس از 6 سال از واگذاری امر خطیر تدوین آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تدوین گردیده است و در اختیار دست‌اندرکاران بتن، طراحان، اساتید دانشگاهی و دانشجویان قرار گرفته است.

با تشکیل دبیرخانه آبا در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با مشارکت بیش از 40 نفر از اساتید برجسته دانشگاهی و متخصصان طراحی و اجرای سازه های بتنی در گروه های تهیه کننده، هماهنگی و تلفیق، فنی، تأییدکننده، راهبری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور و با نظرخواهی گسترده در مراحل انجام و تدقیق در 19 کارگروه و در دو جلد شامل جلد اول: تحلیل و طراحی (ضابطه شماره 1-120) و جلد دوم: مصالح و اجرا (ضابطه شماره 2-120) به همراه تفسیر تهیه گردیده است. در این ویرایش تغییرات بسیار زیادی گنجانده شده است. نکته مهم در تجدید نظر دوم آیین نامه بتن ایران، هماهنگی و انطباق با مباحث مقررات ملی ساختمان می باشد که قبلاً در مواردی با یکدیگر تناقض داشتند.

جلد اول در 25 فصل و جلد دوم در 11 فصل تدوین گردیده است. در تدوین آیین‌نامه، شرایط اقلیمی کشور، سهولت استفاده و رعایت جدیدترین روش‌های تحلیل و طراحی مدنظر بوده است. علاوه بر این واژه‌نامه به صورت یک مجلد (ضابطه شماره 3-120) به طور مجزا نیز تهیه و منتشر گردید تا اصطلاحات فنی مرتبط یکپارچه و در جامعه مهندسی کشور نیز فرهنگ‌سازی گردد.

همچنین در جلد دوم، بحث دوام به عنوان یکی از مهمترین محورهای موضوعی در نظر گرفته شده است. در این جلد یک فصل به واژه‌های مورد نیاز اختصاص یافته و فصول دیگر شامل مصالح مصرفی، کیفیت بتن، مبانی طرح مخلوط، دوام، اجرا، ارزیابی و پذیرش بتن، قالب‌بندی، درزها و بتن‌های ویژه با تغییرات جدی واقع گردید و در مواردی برای اولین بار به نکات خاصی اشاره شده است که وجه مشخصه این تجدید نظر است.

در جلسه رونمایی از آیین نامه بتن ایران (آبا) که ظهر امروز در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، امیرمازیار رئیس‌قاسمی مسئول دبیرخانه دائمی بازنگری آیین‌نامه بتن ایران ضمن ارائه گزارشی از روند انجام بازنگری و تدوین تجدید نظر دوم آیین‌نامه بتن ایران (آبا)،‌ گفت: به دنبال واگذاری مسئولیت بازنگری آیین‌نامه بتن ایران به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و متعاقب آن، برگزاری کارگاه تخصصی با حضور مهندسین و متخصصین این حوزه، در خصوص لزوم بازنگری و تغییر رویکرد طراحی این آیین‌نامه به جمع‌بندی نهایی رسیدیم.

وی ادامه داد: تجدید نظر حاضر مشتمل بر 2 جلد یکی در حوزه تحلیل و طراحی و دیگری مصالح و اجرا می‌باشد و یکی از مهمترین رویکردهای ما در بازنگری جدید، همخوانی این آیین‌نامه با مقررات ملی ساختمان بخصوص مبحث 9 بوده است.

در بخش دیگری از این جلسه، محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به این موضوع که همکاری میان دو مجموعه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه در بازنگری و تدوین آیین‌نامه بتن ایران بی‌سابقه بوده و نتیجه آن به ثمر رسیدن یکی از ارزشمندترین اقدامات صورت گرفته که همان آیین‌نامه بتن ایران است بوده، اظهار امیدواری نمود که با ادامه و توسعه این همکاری‌ها بتوان در جهت نظم‌دهی مدارک فنی در کشور گام‌های بیشتری برداشت.

شکرچی‌زاده در ادامه افزود: یکی از فلسفه‌های وجودی تاسیس مرکز تحقیقات، تدوین آیین‌نامه‌ها ضوابط و دستورالعمل‌هاست و در طول این چند دهه تاثیرگذاری جدی را در این حوزه در کشور داشته است. خوشبختانه در این مسیر با همکاری سازمان برنامه و بودجه تاکنون اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است و امیدواریم مهندسی کشور از این یکپارچگی سود ببرد.

وی با اشاره تدوین آیین‌نامه بتن ایران گفت: بازنگری و تدوین آیین‌نامه‌ای که قد و قواره بین‌المللی دارد و بومی نیز شده است یک افتخار بزرگ برای کشور محسوب می‌شود که می‌تواند طراز مهندسی کشور را بیشتر از قبل نمایان سازد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با ابراز امیدواری در خصوص تداوم این همکاری‌ها و انجام اقدامات بیشتر در حوزه‌های مختلف مهندسی در کشور ادامه داد: صنعت بتن جزو چند صنعت اول دنیا به شمار می‌رود و مصرف انرژی بالایی را نیز به خود اختصاص داده است. همین اهمیت و جایگاه مهم آن، بر انجام کارهای بیشتر و تخصصی در این حوزه تاکید دارد.

وی ادامه داد: تمامی موارد اشاره شده و مباحث مشابه دیگر در حوزه مهندسی کشور، در آیین‌نامه‌های خوب و قابل اجرا مصداق پیدا می‌کند که نمونه بارز آن آیین‌نامه بتن ایران است و یک افتخار برای مهندسی کشور به شمار می‌رود.
شکرچی‌زاده ابراز امیدواری نمود که با همکاری بیشتر میان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه، تدوین و بازنگری سایر نشریات نیز در جهت توسعه هر چه بیشتر مهندسی کشور صورت گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این جلسه، همچنین تاسیس دبیرخانه دائمی آیین‌نامه بتن ایران (آبا) را همزمان با رونمایی از تجدید نظر دوم آیین‌نامه اعلام نمود.

سید جواد قانع‌فر رئیس امور فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه نیز در بخش دیگری از مراسم امروز با ابراز خرسندی از رونمایی تجدید نظر دوم آیین‌نامه بتن ایران (آبا) و قدردانی از کلیه متخصصین و دست‌اندرکاران در تجدید نظر دوم آیین‌نامه بتن گفت: همکاری صورت گرفته و فضای بسار خوب تعاملی میان دو مجموعه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه سبب شد تا به یک بازنگری و آیین‌نامه بسیار خوب برسیم.

وی ادامه داد: تجدید نظر دوم آیین‌نامه بتن ایران یک نمونه بسیار خوب و موفق از مشارکت و همکاری است و نشان داد که از ماحصل این همکاری‌ها می‌توانیم به یک دستاورد روشن برسیم. با هم تاکید می‌کنم که توسعه کشور قطعا از مسیر همکاری و مشارکت می‌گذرد.

رئیس امور فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای ساخت و ساز کشور چه در حوزه خصوصی و چه دولتی نیاز داریم تا اسناد مختلفی را در رشته‌ها و مراحل مختلف پروژه‌ها ایجاد نماییم. برای دستیابی هرچه بهتر و سریع‌تر به این هدف، سازمان برنامه و بودجه از هماهنگی و همکاری نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی کاملا استقبال می‌کند. با همکاری و مشارکت سازمان‌ها می‌توان کارهای ارزشمندتری را به انجام رساند و در نهایت به توسعه کشور کمک کرد.

وی در پایان در خصوص همکاری‌های بیشتر با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مجموعه وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط اعلام آمادگی نمود.

علیرضا توتونچی معاون امور نظام فنی و اجرایی سازمان سازمان برنامه و بودجه‌‏ در جلسه رونمایی از تجدید نظر دوم آیین‌نامه بتن ایران با تاکید بر اینکه کار بزرگی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، مرکز تحقیقات و اساتید و متخصصان مهندسی عمران انجام شده است گفت: تشکیل کمیته بازنگری آیین‌نامه بتن ایران در عین پیشبرد پروژه، نتایج مثبت دیگری را نیز با خود به همراه داشت از جمله راه‌اندازی کمیته مهندسی نرم‌افزار، تهیه نشریات مکمل برای این آیین‌نامه و موارد مشابه دیگر که صورت گرفت.

وی ادامه داد: تشکیل دبیرخانه دائمی آیین‌نامه بتن ایران (آبا) نیز از دیگر اتفاقات خوب در جریان بازنگری و تدوین تجدید نظر دوم آیین‌نامه بتن ایران بود.

توتونچی ترویج،‌آموزش و نظارت بر اجرای دقیق آیین‌نامه را اقدام بسیار مهم و ضروری برشمرد و تاکید نمود که مرکز تحقیقات می‌تواند در بحث آموزش و ترویج نقش بسیار پررنگی را داشته باشد.

در این جلسه همچنین با اهدای لوح‌ تقدیر از سوی شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، از تلاش، همکاری‌ و مساعدت قانع‌فر رئیس امور فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه، در به سرانجام رساندن تجدید نظر دوم آیین‌نامه بتن ایران (آبا)‌ تقدیر به عمل آمد.

لازم به ذکر است، بر اساس ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، کلیه قراردادهای عمرانی که از محل وجوه عمومی و یا بصورت مشارکت خصوصی منعقد می شوند، اجرای این آیین نامه الزامی است.

به این مطلب امتیاز دهید

ساختمان آنلاین

ساختمان آنلاین، جامع ترین و تخصصی ترین سایت در زمینه صنعت ساختمان است. هدف اصلی این سایت اطلاع رسانی کامل و دقیق اخبار و رویدادها، ارائه آموزش های تخصصی و مورد نیاز این حوزه و معرفی برترین استارت آپ های فعال در حوزه های مختلف این صنعت رو به رشد و گسترده در کشور می‌باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا