نمایشگاه تاسیسات ISK-SODEX ؛استانبول ۲۰۱۹

0

نمایشگاه تاسیسات ISK-SODEX ؛استانبول ۲۰۱۹

تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۰ مهر ۹۸ (Wed 02 October 19)

تاریخ پایان: شنبه ۱۳ مهر ۹۸ (Sat 05 October 19)

محل برگزاری: ترکیه، استانبول، نمایشگاه بین المللی استانبول


نوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللی

نوع ورودی:آزاد و رایگان

منبع ذکر رویداد: sodex.com.tr

[title_mod title_pos=”center” title_line=”inside-title” title_name=”اطلاعات نمایشگاه:” title_color=”#0c0c0c”]

سایت:sodex.com.tr

[title_mod title_size=”small” title_pos=”center” title_line=”inside-title” title_name=”زمان باقیمانده تا شروع رویداد:” title_color=”#0c0c0c”]
2019/10/02 00:00:00

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.