مرور رده

تاسیسات مکانیکی

نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی ؛همدان – مرداد و شهریور ۹۸

تاریخ شروع: چهارشنبه ۳۰ مرداد ۹۸ (Wed 21 August 19) تاریخ پایان:یکشنبه ۰۳ شهریور ۹۸ (Sun 25 August 19) محل برگزاری: ایران، استان همدان، همدان، نمایشگاه بین المللی همدان نوع…
ادامه مطلب ...