نمایشگاه صنعت ساختمان BUILDASIA کراچی؛ پاکستان ۲۰۱۹

0

نمایشگاه صنعت ساختمان BUILDASIA کراچی؛ پاکستان ۲۰۱۹

تاریخ شروع: شنبه ۲۳ آذر ۹۸ (Sat 14 December 19)

تاریخ پایان: دوشنبه ۲۵ آذر ۹۸ (Mon 16 December 19)

محل برگزاری: آسیا، پاکستان، کراچی ؛نمایشگاه بین المللی کراچی


نوع نمایشگاه:خارجی، بین المللی

نوع ورودی:آزاد و رایگان

[title_mod title_pos=”center” title_line=”inside-title” title_name=”اطلاعات نمایشگاه:” title_color=”#0c0c0c”]

سایت:  https://www.buildasia.net

[title_mod title_size=”small” title_pos=”center” title_line=”inside-title” title_name=”زمان باقیمانده تا شروع رویداد:” title_color=”#0c0c0c”]
2019/12/14 08:00:00

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.