نمایشگاه ساختمان ؛قم – آذر ۹۸

0

نمایشگاه ساختمان ؛قم – آذر ۹۸

تاریخ شروع: سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ (Tue 26 November 19)

تاریخ پایان: جمعه ۰۸ آذر ۹۸ (Fri 29 November 19)

محل برگزاری: استان قم، قم، نمایشگاه بین المللی قم


نوع نمایشگاه: داخلی، ملی، استانی

نوع ورودی:آزاد و رایگان

منبع ذکر رویداد: https://exbiz.org/locations

[title_mod title_pos=”center” title_line=”inside-title” title_name=”اطلاعات نمایشگاه:” title_color=”#0c0c0c”]

سایت: https://exbiz.org/locations

 

[title_mod title_size=”small” title_pos=”center” title_line=”inside-title” title_name=”زمان باقیمانده تا شروع رویداد:” title_color=”#0c0c0c”]
2019/11/26 08:00:00

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.