مرور رده

مدیریت پروژه و ساخت

چگونه می توان موفقیت و کارآیی ابتکار در برندسازی مکان را سنجید؟

چگونگی سنجش اثربخشی و موفقیت ابتکار در برندسازی مکان ، سؤالی است که اغلب توسط مسئولین توسعه برند تجاری شهر ، بازاریابی مقصد یا توسعه اقتصادی پرسیده می شود. در این مطلب به بررسی موفقیت و…
ادامه مطلب ...

همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه- آذر ۹۷

تاریخ شروع:  دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷ (۲۰۱۸-۱۲-۱۰ ) تاریخ پایان: دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷  (۲۰۱۸-۱۲-۱۰ ) محل برگزاری: استان کرمانشاه، کرمانشاه، دانشگاه رازی برگزارکننده: دانشگاه رازی ارسال مقاله:…
ادامه مطلب ...