تقسیم بندی قراردادهای عمرانی از لحاظ تأمین منابع مالی

0

امور فنی قراردادها، قوانین حقوقی و بیمه

تقسیم بندی قراردادهای عمرانی از لحاظ تأمین منابع مالی

 

قراردادهای عمرانی را می توان از لحاظ تأمین منابع مالی یعنی محل و نحوه تأمین بودجه مورد نیاز به شرح ذیل طبقه بندی کرد :
۱-روش های غیر استقراضی
– از محل اعتبارات عمرانی
– از محل اعتبارات غیر عمرانی یا منابع داخلی
– سیستم قراردادهای یکپارچه
– فروش اوراق مشارکت
– فروش سهام در بازار بورس
۲- روش های استقراضی
– روش اعتبار اسنادی  (LC)
– وام های بین المللی
– وام های داخلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.