مدارک و مستندات لازم جهت ارائه و بررسی نمای ساختمان

0

اطلاعیه ها

مدارک و مستندات لازم جهت ارائه و بررسی نمای ساختمان
درکمیته نما و منظر شهری شهرداری تهران (بعضی مناطق)

۱٫ تصاویری از وضع فعلی بنای موجود در حال توسعه
۲٫ تصاویری از بناهای همجوار تا دو پلاک و ابینه شاخص تا شعاع ۱۰۰ متری
۳٫ تصاویر جانمایی طرح پیشنهادی (۳D) درمیان بناهای همجوار تا دو پلاک
۴٫ بیان منطق طرح پیشنهادی نما در قالب چند گزاره کلیدی، تصویر یا کروکی (نحوه ارائه منطق طراحی به دلخواه می تواند به صورت متن، کروکی تحلیلی و یا تصویر توسط طراح انتخاب شود)
۵٫ نقشه سایت پلان جانمایی طرح پیشنهادی درمیان بناهای همجوار و معابر (مقیاس ۲۰۰/۱ یا ۵۰۰/۱)
۶٫ نقشه های نماهای تمام جبهه های قابل رویت از معبر (مقیاس ۲۰۰/۱ یا ۱۰۰/۱)
۷٫ تصاویر سه بعدی رنگی از طرح پیشنهادی از کلیه نماهای قابل رویت از معبر
۸٫ تصاویر سه بعدی رنگی از نمای شب طرح پیشنهادی و نقشه #نورپردازی نما
۹٫ نقشه های معماری – پلان طبقه همکف (مقیاس ۲۰۰/۱ یا ۱۰۰/۱)
۸٫ نقشه های معماری – پلان تیپ طبقات (مقیاس ۲۰۰/۱ یا ۱۰۰/۱)
۹٫ نقشه های معماری – پلان بام / پلان باغ¬ – بام (مقیاس ۲۰۰/۱ یا ۱۰۰/۱)
۱۰٫ طرح سه بعدی مربوط به باغ-بام
۱۱٫ نقشه های معماری – برش های عرضی و طولی (مقیاس ۲۰۰/۱ یا ۱۰۰/۱)
۱۲٫ نقشه های جزئیات اجرایی مربوط به نما و عناصر الحاقی نما- (مقیاس ۲۰/۱ یا ۵۰/۱) – (بازشوها، تابلوها، نرده ها، ستونها، سایبان، خط آسمان بنا و . . . )
۱۳٫ نقشه های جزئیات اجرایی مربوط به نما و عناصر الحاقی نما- (مقیاس ۲۰/۱ یا ۵۰/۱) – (جزئیات اجرایی اتصالات نما در برشهای طولی و عرضی و نحوه اتصالات منابع نورپردازی به نما . . . )

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.