نمایشگاه شهر هوشمند ؛مشهد – دی ۹۷

0

نمایشگاه شهر هوشمند ؛مشهد – دی ۹۷

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷ (Wed 02 January 19)

تاریخ پایان:یکشنبه ۱۶ دی ۹۷ (Sun 06 January 19)

محل برگزاری: استان خراسان رضوی، مشهد، نمایشگاه بین المللی مشهد


نوع نمایشگاه:  داخلی، بین المللی

[title_mod title_size=”small” title_pos=”center” title_line=”inside-title” title_name=”زمان باقیمانده تا شروع رویداد:” title_color=”#0c0c0c”]
2019/01/02 00:00:00

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.