نمایشگاه ساختمان و تجهیزات وابسته ؛بوشهر – دی ۹۸

0

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۰ دی ۹۸ (Tue 31 December 19)

تاریخ پایان: جمعه ۱۳ دی ۹۸ (Fri 03 January 20)

محل برگزاری:استان بوشهر، بوشهر، نمایشگاه بین المللی بوشهر


نوع نمایشگاه: داخلی، ملی، استانی

نوع ورودی:آزاد و رایگان

منبع ذکر رویداد: bushehr-fair.com

[title_mod title_pos=”center” title_line=”inside-title” title_name=”اطلاعات نمایشگاه:” title_color=”#0c0c0c”]

سایت: bushehr-fair.com

تلفن: ۹-۳۳۴۵۳۳۴۵-۰۷۷

ایمیل: info@bushehr-fair.com

[title_mod title_size=”small” title_pos=”center” title_line=”inside-title” title_name=”زمان باقیمانده تا شروع رویداد:” title_color=”#0c0c0c”]
2019/12/31 15:00:00

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.