نمایشگاه آشپزخانه، حمام و سونا ؛بندرعباس – دی ۹۸

0

تاریخ شروع: شنبه ۲۱ دی ۹۸ (۲۰۲۰ January 11 Saturday)

تاریخ پایان: سه شنبه ۲۴ دی ۹۸ (۲۰۲۰   January  ۱۴ Tuesday)

محل برگزاری:استان هرمزگان، بندرعباس، نمایشگاه بین المللی بندرعباس


نوع نمایشگاه: داخلی، ملی

نوع ورودی:آزاد و رایگان

منبع ذکر رویداد: hormozganfair.com

[title_mod title_pos=”center” title_line=”inside-title” title_name=”اطلاعات نمایشگاه:” title_color=”#0c0c0c”]

سایت: hormozganfair.com

تلفن: ۳۲۲۳۲۴۵۳-۰۷۶

[title_mod title_size=”small” title_pos=”center” title_line=”inside-title” title_name=”زمان باقیمانده تا شروع رویداد:” title_color=”#0c0c0c”]
2020/01/11 15:00:00

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.