مرور برچسب

وزارت راه

پیشنهاد عضویت ادارات کل راه و شهرسازی در کارگروه استانی شناسایی اموال غیر منقول مازاد

وزارت راه و شهرسازی با هدف تسریع در اجرایی شدن قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه و مسکن، شناسایی اراضی مازاد دستگاه ها و معرفی آن ها به این وزارت، پیشنهاد عضویت ادارات کل راه و…
ادامه مطلب ...