مرور برچسب

تسهیلات مسکن

مجلس ناظر باشد کافیست، مشکلات بازار مسکن را همه می‌دانند

رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ثمربخش‌ترین اقدام مجلس را برای حل مشکل مسکن نظارت دقیق بر اجرای قوانینی دانست که دولت بنا بر مصوبه‌های این نهاد قانونگذار موظف به اجرای آنها…
ادامه مطلب ...