اجتماعی

اختلاف در گزارش های تحویل و تحول شهرداری از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱

به گزارش ساختمان آنلاین:    ناصر امانی،عضو‌ شورای شهر تهران امروز طی تذکری در صحن شورا درباره سند تحویل و تحول شهر و شهرداری،گفت: هفته گذشته یکی از رسانه‌ها ادعا کرده بود این دوره علی رغم این که شورا طرح دوفوریتی را تصویب کرد که این سند را شهرداری تهیه کند، این سند تهیه نشده اما باید بگویم این سند تهیه شده و در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۱  به شورای شهر ارسال شده و در اختیار شورا قرار گرفته و برای همه اعضای شورا ارسال شده است.
او ادامه داد: آن زمان از طریق این گزارش پنج هدف را دنبال می‌کردیم؛  در آخر شورای چهارم یک گزارش بیش از هزار صفحه‌ای از شهر و شهرداری تهیه شد که هم در اختیار شورا و شهردار بعدی قرار گرفت و هم الآن به عنوان یک سند در شهرداری مانده است. اولین شهردار منتخب شورای پنجم آقای نجفی سندی  در دو جلد ۵۰۸  صفحه‌ای تهیه کرد که می‌خواستند این گزارش را راستی آزمایی کنند. ما می‌خواستیم ببینیم شهر و شهرداری را در چه وضعیتی تحویل گرفتیم و آیا گزارشی که در شهریور سال 96 تهیه شده،  اعداد و ارقام آن با واقعیت منطبق هست یا نه.
امانی گفت:  آقای حناچی هم یک گزارش در پارک لاله به ما ارائه دادند و آخرین روز نیز همان گزارش را د  صحن پرزنت کردند که حدود ۴۵ صفحه است. گزارشی که در این دوره با امضای آقای فروزنده فرستادند به نظرم قدری کم لطفی کردند و همه‌اش ۱۲ صفحه است و فقط در آن جداول آمده که  قابل بهره برداری و قابل مقایسه است؛  ولی از تاریخ تصویب ۱۹ مردادماه ۱۴۰« بوده تا ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱ یعنی ۱۱ ماه بعد از تصویب طرح دو فوریتی یک گزارش ۱۲ صفحه‌ای به عنوان گزارش مدیریتی تحویل و تحول شهری و شهرداری برای ما فرستادند. هدف این بود که بررسی کنیم و جداول را با هم مقایسه کنیم. این که رسانه‌ها گفتند انجام نشده اشتباه است و انجام شده و خلاصه مدیریتی آن به دست ما رسیده است.
این عضو شورا تاکید کرد: خواهش می‌کنم کمیسیون‌ها گزارش پایان دوره پنجم و حتی گزارش دوره آقای نجفی را در حوزه کاری خودشان با هم مقایسه کنند و در اینجا اعلام کنند. در گزارش آقای نجفی در سال ۹۶ گزارش را شهرداری تهیه نکرد و صد نفر از یکی از دانشگاه‌هایی که با معاون وقت برنامه‌ریزی شهرداری هم دانشگاهی بودند تهیه کردند و به همین دلیل اشکالات فراوانی در آن است چون شناختی از شهرداری نداشتند و فقط با سنجه‌های علمی و کلاسیک گزارش را تهیه کردند. خیلی به واقعیت‌های شهر و شهرداری توجه نکردند لذا اعداد و ارقامشان اشکال زیادی دارد.
امانی گفت: در گزارش شهریور ۹۶ اعلام کردند بدهی شهرداری بابت وامی که از بانک‌ها گرفته ۱۹ هزار و ۶۵ میلیارد تومان است. آقای حناچی در گزارش مدیریتی که ارائه داد گفتند بدهی شهرداری تا خرداد ۱۴۰۰ بابت وام و تسهیلاتی که از بانک‌ها گرفتند و سود ٥٠ هزار و ٦٨٣  میلیارد تومان است، یعنی چیزی نزدیک به  ۳ برابر عددی که آقای نجفی در سال ۹۶ اعلام کرد. در گزارشی که شهردار فعلي تهران بر اساس مرداد ۱۴۰۰  ارائه داد بدهی شهرداری بابت تسهیلات و سود و جرائم ٥٦ هزار  و ٦١ میلیارد تومان است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت؛ اوراق مشارکت در سال ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده و در گزارش آقای حناچی ٣ هزار و ٦٣٧میلیارد تومان شده و در گزارش آقای فروزنده ٣ هزار و ٧١١ میلیارد تومان شده است. جمع بدهی‌های شهرداری فقط بابت وام و تسهیلات و جرائم شهریور ۹۶،  ۲۰ هزار و ۶۵ میلیارد تومان بوده، در گزارش آقای حناچی ۵۴ هزار و صد و ۲۰ میلیارد تومان شده و در گزارش آقای زاکانی ۵۹ هزار و ۷۲۲ میلیارد تومان شده است.
او ادامه داد: بدهی مناطق  به پیمانکاران و اشخاص حقیقی در گزارش آقای نجفی ۵ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان بوده، در گزارش آقای حناچی ۷ هزار و ۵۴۴ میلیارد تومان شده و در گزارش آقای زاکانی ۷ هزار و ۲۳۷  میلیارد تومان شده است.  بدهی ثبتی قطعی سازمان‌ها و شرکت‌ها در گزارش آقای نجفی ۲ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان و  قطعی ثبت نشده ۳ هزار و ۶۶۴  میلیارد تومان و جمع آن شده ۶ هزار و ۶ میلیارد تومان، در گزارش آقای حناچی بدون تفکیک ۴ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان شده و در گزارش آقای زاکانی ۶ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان شده است.
امانی گفت:  در دوره آقای نجفی به دلیل این که ناشی بودند و می‌خواستند بدهی شهرداری را خیلی بالا ببرند و در آن آب ببندند به دو بخش تقسیم کردند و گفتند دعاوی اشخاص حقیقی که قطعی و ثبت نشده است ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و احتمالی ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و جمعا ۱۰ هزار میلیارد تومان و مجموعه بدهی‌ها بابت این عددی که خودشان هم نوشتند یا ثبت نشده یا احتمالی است اضافه کردند. در گزارش آقای حناچی اصلا عددی تحت عنوان دعاوی حقوقی ثبت نشده و در گزارش آقای زاکانی قطعی ۶۲۸ میلیارد تومان و غیر قطعی یک هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان و جمعا هزار و ۸۲۴  میلیارد تومان است. ۱۰ هزار میلیارد تومان آقای نجفی هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: در گزارش آقای حناچی گفته شدت در دوره چهار ساله  ۴ هزار میلیارد تومان وام گرفته شده و ۸ هزار میلیارد تومان  تسویه کردیم و گفته ضمن این که ۴ هزار میلیارد تومان وام گرفتیم دو برابرش را تسویه کردیم. در گزارش آقای حناچی نوشته برای اولین بار در حال حاضر طی این دوره نه تنها بدهی به بدهی‌های شهرداری افزوده نشده، بلکه به میزان یک هزار و ۹۷۴ میلیارد تومان نیز از آن کاسته شده و میزان تسهیلات دریافتی ۴ هزار و ۲۸ میلیارد تومان، تسویه بدهی‌های شهرداری ۹ هزار و ۶۹۲  میلیارد تومان؛ یعنی گفتند ۴ هزار میلیارد تومان وام گرفتند و ۹ هزار میلیارد تومان تسویه کردند؛ یعنی باید تفاضل پنج هزار میلیارد تومان باید بدهی‌های شهرداری منفی شده باشد؛ در حالی که این بدهی‌ها از ۲۰ هزار میلیارد تومان در گزارش ایشان به ۵۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته؛ ضمن این که در گزارش آقای حناچی گفته شده ۵۸ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم در نتیجه با حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان بدهی که داریم تفاضل آن ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی کل بدهی خالص شهرداری اگر میزان مطالباتش را کم کنیم؛ ۶ هزار میلیارد تومان است.
او تاکید کرد: فقط در یک جدول در سه مقطع، یعنی در سال ۹۶، خرداد ۱۴۰۰ و مرداد ۱۴۰۰ با یک تغییر مدیریت  چند هزار میلیارد تومان اختلاف می‌بینیم و علت آن هم اصلا روشن نیست. می‌شود این را در میزان دیون شهرداری، میزان پروانه‌های صادر شده، میزان پرونده‌های کمیسیون ماده صد، میزان جرائم و… دید. از کمیسیون‌های شورا خواهش می کنم این سه گزارش را با هم مقایسه کنند و آخرین وضعیت را به مردم، اعضای شورا و افکار عمومی ارائه دهند چون اینها به عنوان سند در مدیریت شهری می‌ماند.
به این مطلب امتیاز دهید

ساختمان آنلاین

ساختمان آنلاین، جامع ترین و تخصصی ترین سایت در زمینه صنعت ساختمان است. هدف اصلی این سایت اطلاع رسانی کامل و دقیق اخبار و رویدادها، ارائه آموزش های تخصصی و مورد نیاز این حوزه و معرفی برترین استارت آپ های فعال در حوزه های مختلف این صنعت رو به رشد و گسترده در کشور می‌باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا