بزرگی زلزله چیست؟

0

مقالات اصول و ضوابط طراحی

بزرگی زلزله چیست؟

بزرگی زلزله براساس حداکثر دامنه امواج حجمی یا سطحی اندازه گیری می‌شود و کمیتی است که با استفاده از آن می‌توان اندازه زلزله و ابعاد گسل را اندازه‌گیری نمود. هر چه گسل دارای ابعاد بیشتری باشد، قادر به ایجاد زلزله بزرگتری خواهد بود. اندازه‌گیری زلزله بر اساس بزرگی آن یک مقیاس دستگاهی می‌باشد. اولین کوشش‌ها برای ساختن این مقیاس در ژاپن توسط واداتی و در ایالت کالیفرنیا توسط ریشتر در سال ۱۹۳۰ به انجام رسید.
الف) مقیاس محلی یا ریشتر: (ML) برابر با لگاریتم حداکثر دامنه ثبت شده توسط یک دستگاه لرزه‌نگار استاندارد ووداندرسن بر حسب میکرون در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از مرکز زلزله توسط دستگاه استاندارد ووداندرسن که دارای دوره تناوب ۰٫۸ ثانیه، نسبت میرایی بحرانی ۰٫۸ و ضریب بزرگنمایی۲۸۰۰ می‌باشد. به علت دوره تناوب پایین فقط زلزله‌های محلی با بزرگی کم را ثبت می‌کند
ب)بزرگی امواج حجمی (mb): که در آن دامنه موج P با دوره تناوب حدود ۱ ثانیه و طول موج کمتر از ۱۰ کیلومتر اندازه‌گیری می‌شود. این مقیاس اندازه‌گیری برای تعیین بزرگی زلزله‌های عمیق مناسب بوده که امواج سطحی کمی دارند. همچنین از این مقیاس برای اندازه‌گیری زلزله‌های با عمق کانونی بیشتر از ۴۵ کیلومتر و مرکز زلزله حداکثر ۶۰۰ کیلومتر می‌توان استفاده نمود.
پ) مقیاس امواج سطحی (MS): که با رابطه زیر تعریف می‌شود و در آن دامنه موج LR با یک دوره تناوب ۲۰ ثانیه و طول موج ۶۰ کیلومتر اندازه‌گیری می‌شود. این مقیاس برای تعیین بزرگی زلزله‌های با فاصله زیاد (حدوداً بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر) مناسب می‌باشد.
ت)بزرگی گشتاوری (Mw): این مقیاس برای تمام زلزله‌ها قابل استفاده می‌باشد و بر اساس مقدار برش ایجاد شده در منبع لرزه‌زا بیان می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.