سفارت سبز

0

پروژه ها

سفارت سبز / Steffen Impgaard

 

اختصاصی ساختمان آنلاین: سفارت سبز به عنوان یک چارچوب معماری و حریمی در فضای شهری، به منظور افزایش دید و دسترسی به پروژه « طعم Aarhus » درنظرگرفته شده است. همراه با پروژه « طعم Aarhus » فرصت های بیشتری برای شهروندان ایجاد خواهد شد تا حتی اگر باغی ندارند، شروع به پرورش کنند. در همان زمان آنها برای ایجاد فضاهای عمومی مطلوب تر در شهر هم به نفع خود و نیز سایر مردم شهر Aarhus، دعوت شدند. غرفه برای مدت ۲ سال در این محل خواهد بود و پس از آن به محل دیگری در شهر نقل مکان می کند.

این پروژه به معنای واقعی کلمه فضاهای شهری خوراکی ایجاد خواهد کرد و در نتیجه بر فرهنگ غذایی تاثیر می گذارد، سلامت را بهبود می بخشد و از احتیاجات شهروندان اطمینان می یابد. شهروندان به کاشت، برداشت، طعم و لذت بردن از منظره درختان میوه و سبزیجات در سراسر شهر Aarhus و شهرداری نیاز دارند.

سفارت سبز برای فعالیت به عنوان یک کارگاه باز، پویا و خلاق برای شهروندان و ذی نفعان است حال آنکه ستادی برای تیم حامی طعم شهر Aarhus نیز می باشد.

سفارت سبز به عنوان مرکز طبیعی برای طعمAarhus  – اولین فضای ملاقات بذر در مرکز شهر طراحی شده است. غرفه به شکلی تحریک آمیز و شفاف توجه، علاقه و یک جهان درونی منتظر شامل فعالیت هایی برای تحریک حس کنجکاوی را جلب می کند.

 به گزارش ساختمان آنلاین: به لحاظ معماری، غرفه در استفاده از درخت بید طبیعت باز اندیشیده است، آنچه که در تعامل با بافت شهری و دیگر مصالح ساختمانی با تکنولوژی بالاتر مانند ETFE، تاکیدی بر قابلیت های بلوک های ساختمان طبیعت می باشد.

طراحی، نور را فیلتر می کند و بازی سرزنده و متغیری از نور و سایه خلق می کند که در تعامل با چوب محیط گرمی را ایجاد می نماید. با ارزش های طبیعی در محدوده و محیط اطراف، غرفه قوی ظاهر می شود و در میان دیگر ساختمان های پرشکوه در میدان قابل تشخیص می باشد.

بذر به عنوان یک استعاره برای این ابتکار جدید، مبنی بر ایجاد یک شهر جذاب و خوش طعم استفاده می شود. بدین منظور در آنجاست که همه چیز شروع می شوند. ممکن است یک بذر منفرد مجاز باشد تا جوانه زند. این بیان با استفاده از چوب های بید بافته شده به عنوان نمای خارجی قدرت یافته است.

صداقت در رابطه با منشاء و هدف سفارت، هم الهام بخش و هم قانع کننده یاست و موفق به برانگیختن کنجکاوی می شود که قادر به خلق یک جهان منفرد در وسط شهر می باشد.

همزیستی بین روایت و معماری به ویژه از طریق نگرش اساس آن به رشد طبیعت خود و توسعه عملکردی سفارت، بسیار قوی به نظر می رسد. غرفه موفق به ایجاد هویت خود، بدون تعرض به هردوی بافت شهری و منظر می باشد.

سفارت سبز یک غرفه رویایی هم در معماری خود و هم در عملکردش می باشد، و شیوه ای که ما به درخت بید به عنوان مصالح ساختمانی و گزینه های شهر نگاه می کنیم را تغییر می دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.