اجتماعی

برنامه‌ریزی مدون شورا برای رفع معضلات فرهنگی و اجتماعی شهر/ به دنبال بهبود شاخص‌های کلان اجتماعی فرهنگی تهران هستیم

به گزارش ساختمان آنلاین: نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران همزمان با یک سالگی فعالیت شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم مدیریت شهری گفت: کلانشهر تهران، به موازات گسترش کالبدی، با تغییرات و تحولات گسترده ای در زمینه امور فرهنگی و اجتماعی روبروست که اهمیت سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی در این زمینه را مضاعف می سازد.
وی ادامه داد: گزارش ها و شواهد نشان می دهد که بسیاری از متغیرهای اجتماعی و فرهنگی در کلانشهر تهران، در وضعیت مناسبی نیستند. بطوری که برخی از آن ها متاثر از گسترش عوامل مخاطره آمیز فرهنگی و اجتماعی، تشدید شده اند. به دلیل همین شرایط ، نقش آفرینی کمیسیون فرهنگی اجتماعی، هم در تعیین خط مشی ها و سیاست های کلان اجرایی و هم در مدیریت تحولات فرهنگی اجتماعی، بسیار کارآمد و اثربخش خواهد بود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم، با درک این شرایط، کوشش کرده است تا در مورد بازشناسی جایگاه خود و چگونگی نقش آفرینی فعال، تمرکز بیشتری داشته باشد.
معدنی پور با بیان اینکه شرایط فوق ما را بر آن داشت تا دو کارکرد مهم را در دستور کار داشته باشیم، گفت: اول اینکه به عنوان بازوی تخصصی شورای اسلامی شهر تهران برای سیاستگذاری و خط مشی گذاری در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی مربوط به  مدیریت شهری تهران فعالیت کرده و دوم اینکه نهادی اندیشه ورز، نظریه پرداز و پیشگام در رصد و مدیریت فعالانه تحولات و رویدادهای کلان فرهنگی اجتماعی کلانشهر تهران شناخته شویم.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با بررسی وضعیت موجود، نقشه راهی برای آینده ترسیم کرده است، بیان داشت: کمیسیون، به تمامی اقشار و گروه های جمعیتی شهر تهران، توجه داشته و برای بهبود وضعیت ایشان، سیاستگذاری و برنامه ریزی دارد.
وی تاکید کرد:  قلمرو موضوعی کمیسیون  شامل طیف گسترده ای از موضوعات در حوزه فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی است که برخی از آن ها عبارتند از سبک زندگی، خانواده محوری، مسجدمحوری، کیفیت زندگی شهری (در زمینه شاخص ها و زیرساخت ها) توانمندسازی شهروندان، مشارکت و سرمایه اجتماعی، استانداردسازی مراکز، ورزش همگانی، گردشگری، بافت های تاریخی، بناهای دارای هویت میراثی، هنر عمومی، سلامت روان، نشاط اجتماعی، آموزش های همگانی، اخلاق و فرهنگ  شهروندی، آسیب های اجتماعی و…
معدنی پور در ادامه به رسالت کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در افق چهارساله اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: “ظرفیت سازی برای ارتقاء کیفیت زندگی در کلانشهر تهران در چارچوب سبک زندگی اسلامی ایرانی، براساس سیاستهای کلان نظام و آرایه های انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگی و اجتماعی” مهمترین رسالت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران بهبود وضعیت شاخص های کلان فرهنگی و اجتماعی کلانشهر تهران،  توسعه عادلانه فرصت ها و خدمات فرهنگی و اجتماعی در کلانشهر تهران، افزایش کارآمدی و اثربخشی سازمانی نظام برنامه و بودجه امور فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری تهران و نهایتا نقش آفرینی فعال در تحولات فرهنگی اجتماعی کلانشهر تهران و کشور را از اهداف اختصاصی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دانست.
وی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت برای ارتقاء کیفیت زندگی و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی را یکی از ماموریت اصلی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران دانست و گفت: احیای هویت ایرانی، اسلامی، انقلابی با تکیه بر سبک زندگی اسلامی و ایرانی؛ ترویج و تشویق فرهنگ ازدواج، فرزندآوری، افزایش جمعیت؛ تحکیم و اعتلاء بنیان خانواده؛ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و گسترش آثار و ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛ ارتقاء نقش و جایگاه زنان در جامعه با تاکید بر الگوی سوم زن؛ نظارت بر متناسب سازی و بهبود شاخص های فرهنگی اجتماعی در مدیریت شهری؛ سیاستگذاری جهت بهبود شاخص و استاندارهای کیفیت زندگی در شهر تهران؛ هماهنگی برای کاهش عوامل مخاطره آمیز و ارتقاء ضریب امنیت اجتماعی و اخلاقی برای شهروندان؛ ظرفیت سازی برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در کلانشهر تهران؛ توسعه ظرفیت ها برای آموزش و توانمندسازی شهروندان؛ برنامه ریزی برای بهبود شاخص دسترسی شهروندان به خدمات بهداشتی، آموزشی، فرهنگی، گردشگری و حمایت های اجتماعی، گسترش زمینه های همیاری و مشارکت اجتماعی در بین شهروندان تهران از جمله دیگر ماموریت های کلان کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران محسوب می شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران “توجه ویژه به منظومه امامین انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم انقلاب و سیاستهای کلان کشور در حوزه فرهنگی و اجتماعی در جهت بهبود شاخص های کلان فرهنگی اجتماعی کلانشهر تهران ” را از جمله جهت گیری کلان این کمیسیون دانست و خاطر نشان ساخت: هم افزایی ظرفیت های موجود در شهرداری تهران؛ فراگیرسازی رویکرد جامعه محور در سطح محلات شهر تهران؛ پایدارسازی و توسعه شبکه همیاری های اجتماعی شهروندان در سطح محلات شهر تهران؛ توجه ویژه به موضوع خانواده و تحکیم بنیان خانواده و ارتقاء نقش و جایگاه زن در آن؛ تاکید بر آموزش و ترویج آداب زندگی اسلامی ایرانی؛ توجه به توسعه عادلانه فرصت ها، ظرفیت ها و زیرساخت ها در حوزه امور فرهنگی – هنری – اجتماعی – ورزشی و گردشگری؛ ظرفیت سازی انجمن ها و کانون های محلات و توجه به مشارکت اجتماع محور شهروندان؛ توسعه برنامه های مبتنی بر آمایش سرزمین در سطح محلات شهر تهران؛ گسترش هنر عمومی مبتنی بر اصول، هویت و تمدن اسلامی ایرانی و تولید آثار فاخر هنری با رویکرد تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر؛ توجه به ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی سیاستها و طرح های شهری؛ برندسازی و تبدیل شهر تهران به مقصد گردشگری و تقویت اقتصاد گردشگری؛ توجه به ارتقاء جایگاه بین المللی شهر تهران از طریق دیپلماسی شهری از جمله رویکردهای مهم کمیسیون به حساب می آید.
معدنی پور در ادامه سخنان خود به راهبردهای کمیسیون  فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: رصد و دیده بانی وضعیت شاخص های کلان فرهنگی اجتماعی در سطح شهر تهران و مناطق و محلات آن، استقرار نظام همکاری های بین سازمانی در امور فرهنگی اجتماعی کلانشهر تهران، ساماندهی و نظارت بر نظام برنامه و بودجه و تخصیص منابع برای افزایش کارآمدی و اثربخشی در حوزه امور فرهنگی اجتماعی کلانشهر تهران، پیاده سازی رویکرد آمایش سرزمین در سطح مناطق و محلات شهر تهران، حمایت از ابتکارات جامعه محور شهروندان و گروه های همیاری اجتماعی ایشان، هم افزایی درون و برون سازمانی مدیریت شهری برای استانداردسازی و متناسب سازی شاخص های کلان فرهنگی اجتماعی شهر تهران، توسعه و بهبود عادلانه سرانه دسترسی شهروندان به زیرساخت ها و خدمات شهری از جمله راهبردهای کمیسیون به حساب می آیند.
به این مطلب امتیاز دهید

ساختمان آنلاین

ساختمان آنلاین، جامع ترین و تخصصی ترین سایت در زمینه صنعت ساختمان است. هدف اصلی این سایت اطلاع رسانی کامل و دقیق اخبار و رویدادها، ارائه آموزش های تخصصی و مورد نیاز این حوزه و معرفی برترین استارت آپ های فعال در حوزه های مختلف این صنعت رو به رشد و گسترده در کشور می‌باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا