کنفرانس نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی؛تهران – بهمن 98

0

کنفرانس نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی؛تهران – بهمن 98

تاریخ شروع:  سه شنبه 15 بهمن 98(Tue 04 February 20)

تاریخ پایان: سه شنبه 15 بهمن 98 (Tue 04 February 20)

محل برگزاری: استان تهران، تهران، دانشگاه تهران


ارسال مقاله: دارد

[title_mod title_pos=”center” title_line=”inside-title” title_name=”تاریخ های مهم:” title_color=”#0c0c0c”]

آخرین زمان ارسال مقاله :2 بهمن ماه 1398

اعلام نتایج داوری مقالات :8 بهمن ماه 1398

آخرین زمان ثبت نام در کنفرانس :10 بهمن ماه 1398

[title_mod title_pos=”center” title_line=”inside-title” title_name=”اطلاعات تماس:” title_color=”#0c0c0c”]

تلفن دبیرخانه کنفرانس : ٠٢١٦٦٥٩٤١٧٥

ایمیل: iure@bcnf.ir

سایت:  http://iure.bcnf.ir

محورهای کنگره:

نوآوری در مهندسی معماری

معماری نوآور و خلاق

نوآوری در برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری

نوآوری در مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری

نوآوری در مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری

نوآوری در مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار

نوآوری در منظر شهري پايدار و توسعه

نوآوری در مرمت بافت ها و آثار تاریخی

نوآوری در فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری

نوآوری در مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران

نوآوری در مديريت جهانگردي و توسعه پایدار شهری

نوآوری در مدیریت ، اقتصاد و کارآفرینی در پروژه

[title_mod title_size=”small” title_pos=”center” title_line=”inside-title” title_name=”زمان باقیمانده تا شروع رویداد:” title_color=”#0c0c0c”]
2020/02/04 08:00:00

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.