مرور رده

دیدگاه

ایجاد یکپارچگی در نظامات شهری با سامانه هوشمند شهرسازی و معماری

با استفاده از سامانه جامع و هوشمند شهرسازی و معماری، اجرا و پایش طرح‌ها موجب یکپارچگی و پیوستگی نظامات شهر سازی و معماری، تمرکز مدیران و متخصصان بر یک ساختار و درنتیجه ارتقاء و بهبود…
ادامه مطلب ...

زلزله کرمانشاه و ضرورت توجه به تاب‌آوری شهرها و ساختمان‌ها

سه سال از رخداد زلزله ویرانگر و تاثیرگذار ازگله کرمانشاه گذشت. روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۴۸:۱۶ به وقت محلی زلزله ای به بزرگی۷.۳ محدوده های ازگله، سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی،…
ادامه مطلب ...