مرور رده

عمران

نمایشگاه و همایش نما، طراحی، اجرا،مصالح و صنایع وابسته ؛ بوستان گفتگو تهران – مهر 99

اطلاعات برگزاری نمایشگاه تاریخ شروع:  دوشنبه 21 مهر 99 (Mon 12 October 20) تاریخ پایان: چهارشنبه 23 مهر 99  (Wed 14 October 20) محل برگزاری: استان تهران، تهران، بوستان گفتگو…
ادامه مطلب ...