تاریخ شروع:  دوشنبه ۰۹ اردیبهشت ۹۸ (Mon 29 April 19)

تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ (Wed 01 May 19)

محل برگزاری: آسیا، خاورمیانه، قطر، دوحه – محل نمایشگاه های بین المللی


نوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللی

نوع ورودی:آزاد و رایگان

برگزارکننده:IFP GROUP

منبع ذکر رویداد: سایت نمایشگاهی دارکوب

اطلاعات نمایشگاه:

سایت: www.projectqatar.com

ایمیل: info@ifpqatar.com

تلفن: ۴۴۳۲۹۹۰۰  ۹۷۴+

فکس: ۴۴۴۳۲۸۹۱۹۷۴+

 

زمان باقیمانده تا شروع رویداد:
[ult_countdown count_style=”ult-cd-s2″ datetime=”2019/04/29 00:00:00″ countdown_opts=”shr,smin,ssec” tick_style=”bold” string_days=”روز” string_days2=”روز” string_weeks=”هفته” string_weeks2=”هفته” string_months=”ماه” string_months2=”ماه” string_years=”سال” string_years2=”سال” string_hours=”ساعت” string_hours2=”ساعت” string_minutes=”دقیقه” string_minutes2=”دقیقه” string_seconds=”ثانیه” string_seconds2=”ثانیه” tick_size=”desktop:12px;”]
برچسب ها: