هزینه ناشی از تأخیر در پروژه

0

مقالات مدیریت پروژه و ساخت

هزینه ناشی از تأخیر در پروژه

وقتی پروژه به اجزای کوچک تر و نهایتاً فعالیت ها تقسیم می گردد و تک تک آن ها قبل از اجرا زمانبندی می شوند، ناخودآگاه تعهدی نسبت به انجام فعالیت ها طبق برنامه زمانبدی در تیم پروژه ایجاد می شود، که این تعهد خود مانع از به تأخیر افتادن پروژه می گردد.

مهمترین رسالت مدیریت پروژه، ایجاد تعهد و مسئولیت در قبال برنامه زمانبندی است که مانع از به تأخیر افتادن پروژه و هزینه های مرتبط می گردد.

تأخیر در اتمام به موقع پروژه، هزینه هایی را به همراه خواهد داشت که به قرار زیرند:

۱- هزینه دیر رسیدن به بهره برداری یا سود از دست رفته

۲- هزینه ناشی از گران شدن منابع تجدید ناپذیر (تجهیزات خریدنی و مصالح)

۳- افزایش هزینه منابع تجدید پذیر یا کاری (نیروی انسانی و ماشین آلات)

۴- هزینه تمدید مجوزها و پیمان نامه ها

۵- هزینه بهره سرمایه صرف شده

۶- ضرر از دست دادن بازار رقابت

۷- با به تعویق افتادن تکمیل پروژه ممکن است پروژه غیراقتصادی شود

۸- ضرر ناشی از عدم اشتغال زایی در کشور

۹- ضرر ناشی از کاهش درآمد دولت و رفاه اجتماعی مردم

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.