مدیریت پروژه و ساخت

حقیقت این است که اجرای پروژه ها بدون مدیریت خوب آنها یک روش غلط است. اغلب به نظر می رسد که بار اضافی بر بودجه باشد، و بدون شک می تواند گران باشد .اما آیا می توانید مدیریت پروژه را نداشته باشید ودر عین حال تیم و مشتری را با هم حفظ کنید؟

مدیریت پروژه خوب تضمین می کند که اهداف پروژه ها با اهداف استراتژیک کسب و کار سازگار باشد.از این رو در ساختمان آنلاین بر آن شدیم که اصول مدیریت پروژه را در قسمت های ذیل ارائه دهیم:

فرآیند مدیریت پروژه، نقش آفرینان مدیریت پروژه، منشور اساسنامه پروژه، چارچوب کار، ساختار تقسیم بندی فعالیتها، زمانبندی کارها، مدیریت ریسک، آماده سازی سازمان و ایجاد فرهنگ مدیریت ریسک، سازگاری و تعدیل پروژه و کنترل وهدایت امور

مدیریت پروژه و ساخت یکی از موارد مهم در هر صنعتی مدیریت پروژه و ساخت آن به گونه‌ای اصولی و کاربردی است تا تمامی کارها طبق برنامه‌های زمانبندی و با برنامه پیش برود. در واقع بدون وجود چنین مدیریتی نه تنها پروژه به درستی و سر موعد تخویل داده نخواهد شد بلکه در نهایت محصول به دست آمده کارایی لازم را نخواهد داشت.

در صنعت ساختمان نیز این مورد باید بسیار مورد توجه قرار گیرد تا در آینده با مشکلات عدیده روبرو نشود. ساختمان آنلاین بسیاری از موارد مهم را در این زمینه مورد بخث و بررسی قرار داده است که به چند مورد از آن ها اشاره می‌کنیم:

  • ویژگی‌های یک ناظر موفق
  • استقرار سیستم مدیریت پورتفولیو پروژه‌ها
  • مدیریت استراتژیک متمرکز در هلدینگ‌ها و سازمان‌های بزرگ
  • دلایل موفقیت در پروژه‌ها
  • علل شکست در پروژه‌ها
  • وظایف سرپرست کارگاه
  • رویکردهای مدیریت پروژه
  • مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه
  • تاریخچه مدیریت پروژه ارزش کسب شده

همچنین در این قسمت شما می توانید با مقالات مدیریت پروژه و ساخت آن به گونه‌ای اصولی و کاربردی طبق برنامه‌های زمانبندی و با برنامه پیش برود آشنا خواهید شد.

هزینه ساخت سوله - سوله از پرکاربردترین سازه‌های صنعتی است. نقطه شروع اجرایی هر پروژه صنعتی با ساخت سوله کلید می‌خورد. تخمین هزینه ساخت سوله به صورت دقیق به ...

  ساخت آپارتمان و فروش آن حرفه ای پر از ظرافت و ریزه کاری است. اگر بخواهیم با مثالی سرمایه گذاری در ساخت آپارتمان را توضیح دهیم، باید بگوییم صنعت ساختمان ...

مدیر پروژه شخصی است که مسئولیت کلی پروژه را برای شروع، برنامه‌ریزی، طراحی، اجرا، نظارت، کنترل و پایان آن بر عهده دارد. درواقع مدیر پروژه پل ارتباطی میان مدیران ...

پروانه ساخت مجوزی است که توسط شهرداری‌ها صادر ‌می‌شود و قبل از شروع کار باید نسبت به گرفتن آن اقدام کرد. هرگونه ساخت و ساز بدون دریافت مجوز خلاف قانون بوده و ...

مقالات مدیریت پروژه و ساخت

مقالات مدیریت پروژه و ساخت

مدیریت پروژه و ساخت

مدیریت پروژه و ساخت

مقالات مدیریت پروژه و ساخت

مدیریت پروژه و ساخت

مدیریت پروژه و ساخت

مدیریت پروژه و ساخت

مدیریت پروژه و ساخت

مدیریت پروژه و ساخت