ارائه و ثبت به موقع گزارشات مرحله‌ای توسط شخص مهندس ناظر

0

مقالات امور فنی قراردادها، قوانین حقوقی و بیمه

 ارائه و ثبت به موقع گزارشات مرحله‌ای توسط شخص مهندس ناظر

عدم ثبت گزارشات مرحله‌ای توسط مهندس ناظر می‌تواند تبعات بسیار ناخوشایندی را برای وی در پی داشته باشد.

ناظر ساختمان باید با چشم پوشی از هزینه‌های زمانی و مالی مربوطه، شخصاً گزارشات را در دفاتر الکترونیک شهر ثبت نماید.

سهل انگاری در ثبت گزارشات مرحله ای توسط ناظر به دلایلی نظیر هزینه ثبت گزارش و یا نداشتن فرصت کافی و محول کردن این مهم به مجری یا مالک پروژه روش نادرستی است.

احتمال ثبت دیرهنگام گزارشات مرحله‌ای توسط مالک یا سازنده یکی از مسائلی است که می‌تواند در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به دلیل عدم نظارت مستمر و اشراف به پیشرفت فیزیکی کار باعث محکومیت مهندس ناظر شود.

این موضوع خصوصاً هنگامیکه خلاف ساختمانی شامل عدم رعایت اصول ایمنی و یا عدم رعایت ضوابط شهرسازی و معماری و یا هرگونه اضافه بنا یا مغایرتِ موارد اجرا شده با نقشه‌های مصوب در مرحله‌ای از کار باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بیشتر بخوانید: الزامات گزارش نویسی در ارائه خدمات مهندسی نظارت ساختمان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.