مرور

ویدئو

گزارش کامل چهارمین همایش نقش سازنده ذیصلاح و صدور شناسنامه فنی و ملکی

آقای مهندس شهاب سعادت نژاد، رئیس انجمن سازندگان شهر تهران سال ۱۳۹۵ این انجمن با کمک تعدادی از شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و توانست از همان سال ارتباط بسیار خوبی با…
ادامه مطلب ...

نشست خبری چهارمین همایش نقش سازنده ذیصلاح و صدور شناسنامه فنی و ملکی در صنعت ساختمان

حوادث ناشی از کار یکی از مهم ترین موضوعاتی بود که سال‌ها است در معاونت پیشگیری از وقوع جرم مورد بررسی قرار گرفته است اخیراً هم به جهت اهمیت موضوع و دستور معاونت محترم ریاست معززه قوه…
ادامه مطلب ...

سخنرانی آقای مهندس شاهین جعفرنژاد، عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان تهران

به گزارش ساختمان آنلاین: جناب آقای مهندس شاهین جعفرنژاد، عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان تهران، در این سخنرانی گفت: همانطوری که در واقع تاکید میکنیم به حضور مجری ذیصلاح بر…
ادامه مطلب ...

سخنرانی دکتر سید حمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران

به گزارش ساختمان آنلاین: جناب آقای دکتر سید حمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران، در این سخنرانی گفت: امروز اگر از مدیریت شهری و یا هر فعال حوزه ساختمان سوال شود که اگر مشکل شهر تهران چه…
ادامه مطلب ...

سخنرانی آقای مهندس افشین حبیب زاده، عضو شورای شهر تهران

به گزارش ساختمان آنلاین: جناب آقای مهندس افشین حبیب زاده، عضو شورای شهر تهران، در این سخنرانی گفت: از شهریور سال ۱۳۹۶ پیگیر این بودیم که مجری ذیصلاح را به جهت اعتقادی داشتیم به اینکه…
ادامه مطلب ...

سخنرانی آقای مهندس مجتبی صابر، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران

به گزارش ساختمان آنلاین: جناب آقای مهندس مجتبی صابر، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، در این سخنرانی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در دوره هشتم هیئت مدیره…
ادامه مطلب ...

سخنرانی آقای مهندس مهدی محرمی، مشاور رئیس انجمن سازندگان شهر تهران

به گزارش ساختمان آنلاین: جناب آقای مهندس مهدی محرمی، مشاور رئیس انجمن سازندگان شهر تهران، در این سخنرانی گفت: الان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حال اصلاح در مجلس است چرا…
ادامه مطلب ...

سخنرانی آقای مهندس شهاب سعادت نژاد، رییس انجمن سازندگان شهر تهران

به گزارش ساختمان آنلاین: جناب آقای مهندس شهاب سعادت نژاد، رییس انجمن سازندگان شهر تهران، در این سخنرانی گفت: سال ۱۳۹۵ این انجمن با کمک تعدادی از شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی تشکیل شده…
ادامه مطلب ...

سخنرانی آقای سید علیرضا میرجعفری، ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران

به گزارش ساختمان آنلاین: جناب آقای سید علیرضا میرجعفری، ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران، در این سخنرانی گفت: مجری ذیصلاح و شناسایی فنی سه محور عملیاتی را انتخاب کردند که در…
ادامه مطلب ...