مرور برچسب

بازار مسکن تهران

وزن خانه های متری ۱۰ تا ۲۰ میلیون در بازار مسکن

به اعتقاد برخی کارشناسان، سمت و سوی بازار مسکن با وجود نوسانات قیمتی، متناسب با توان اقشار متوسط و پایین شکل گرفته است؛ به طوری که ۵۸ درصد معاملات را واحدهای با نرخ کمتر از متوسط قیمت…
ادامه مطلب ...