حراج!

کتاب مهندسی خورشیدی فرآیند‌های حرارتی جلد دوم

30,400 تومان

نویسنده/ مترجم: مرتضی خلجی اسدی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: ۴۱۶
سال چاپ: ۱۳۹۵
نوبت چاپ: دوم
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۱۱۱۰
سی‌دی: ندارد

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: ۴۶۵۳ دسته: ,

توضیحات

توضیحات محصول

کتاب مهندسی خورشیدی فرآیند‌های حرارتی جلد دوم

کتاب مهندسی خورشیدی فرآیند‌های حرارتی جلد دوم : 

 

پیشگفتار
مقدمه

بخش اول / کاربردها

فصل ۱: گرم کردن آب با استفاده از خورشید

۱-۱ سیستم‌های گرمایش آب
۱-۲ یخ زدگی، جوشش و پوسته پوسته شدن
۱-۳ انرژی کمکی
۱-۴ سیستم‌های گردش اجباری
۱-۵ سیستم‌های پمپی با جریان کم
۱-۶ سیستم‌های گردش طبیعی
۱-۷ سیستم‌های یکپارچه کلکتور ذخیره
۱-۸ آب گرمکن‌های تجهیزی
۱-۹ گرمایش آب در سیستم‌های گرمایش و سرمایش فضا
۱-۱۰ آزمایش آب گرمکن‌های خورشیدی
۱-۱۱ اقتصاد گرمایش خورشیدی آب
۱-۱۲ گرمایش استخر شنا
۱-۱۲ خلاصه

فصل ۲: گرمایش ساختمان: فعال

۲-۱ تاریخچه
۲-۲ سیستم‌های گرمایش خورشیدی
۲-۳- سیستم مایع صفحه تخت خانه CSU II
۲-۴ سیستم هوایی خانه CSU II
۲-۵ مطالعه پارامترهای سیستم گرمایش
۲-۶ سیستم‌های انرژی خورشیدی – پمپ حرارتی
۲-۷ سیستم‌های ذخیره تغییر فاز
۲-۸ سیستم‌های ذخیره فصلی انرژی
۲-۹ انرژی خورشیدی و سیستم‌های الکتریکی در مواقع غیر اوج بار
۲-۱۰ گرمایش بیش از حد سیستم خورشیدی
۲-۱۱ اقتصاد گرمایش خورشیدی
۲-۱۲ ملاحظات معماری

فصل ۳: گرمایش ساختمان- روش‌های غیر فعال و ترکیبی (فعال و غیرفعال)

۳-۱ مفاهیم گرمایش غیرفعال
۳-۲ معیارهای آسایش و بارهای گرمایشی
۳-۳ کنترلرها و عایق‌های قابل حرکت
۳-۴ سایه: جلوآمدگی افقی و عمودی (سایه‌بان‌های افقی و عمودی)
۳-۵ سیستم‌های دریافت مستقیم
۳-۶ دیوارها و بام‌های کلکتور – ذخیره
۳-۷ فضاهای خورشیدی
۳-۸ سیستم‌های ترکیبی با گرد آوری فعال و ذخیره غیرفعال
۳-۹ سیستم‌های ترکیبی دیگر
۳-۱۰ کاربردهای غیرفعال
۳-۱۱ توزیع حرارت در ساختمان‌های غیرفعال
۳-۱۲ هزینه‌ها و اقتصاد گرمایش غیرفعال

فصل ۴: سرمایش خورشیدی

۴-۱ سرمایش جذبی خورشیدی
۴-۲ تئوری سرمایش جذبی
۴-۳ گرمایش و سرمایش ترکیبی خورشیدی
۴-۴ مطالعه شبیه سازی تهویه مطبوع خورشیدی
۴-۵ تجربه کارکرد با سرمایش خورشیدی
۴-۶ کاربردهای تهویه مطبوع جذبی خورشیدی
۴-۷ سرمایش خورشیدی با جذب رطوبت
۴-۸ تهویه و سیکل‌های گردش مجدد جاذب رطوبت
۴-۱۰ تهویه مطبوع مربوط به انرژی خورشیدی
۴-۱۱ سرمایش غیرف

فصل ۵: حرارت انرژی خورشیدی برای فرآیندهای صنعتی

۵-۱ تلفیق با فرآیندهای صنعتی
۵-۲ ملاحظات طراحی مکانیکی
۵-۳ اقتصاد حرارت فرآیند صنعتی
۵-۴ کاربردهای گرمایشی هوا با مدار باز
۵-۵ کاربردهای سیستم گردش مجدد هوا
۵-۶ گرمایش آب برای مصارف صنعتی به صورت تک عبوره
۵-۷ گرمایش آب برای مصارف صنعتی به صورت گردش مجدد
۵-۸ آب‌گرمکن‌های حوضچه‌ای کم عمق
۵-۹ خلاصه

فصل ۶: سیستم‌های توان حرارتی خورشیدی

۶-۱ سیستم‌های تبدیل حرارتی
۶-۲ سیستم پمپاژ GILA BEND
۶-۳ سیستم‌های لوز(Luz)
۶-۴ سیستم‌های گیرنده مرکزی
۶-۵ نیروگاه‌های خورشیدی یک و دو

فصل ۷: حوضچه‌های خورشیدی: فرآیندهای تبخیری

۷-۱ حوضچه‌های خورشیدی با گرادیان نمک
۷-۲ تئوری حوضچه
۷-۳ کاربردهای حوضچه‌ها
۷-۴ تقطیر خورشیدی
۷-۵ تبخیر
۷-۶ خشک کردن مستقیم خورشیدی
۷-۷خلاصه

بخش دوم / روش‌های طراحی

فصل ۸: شبیه‌سازی در طراحی فرآیند خورشیدی

۸-۱ برنامه شبیه‌سازی
۸-۲ برنامه (نرم افزار) شبیه‌سازی‌
۸-۳ اطلاعات حاصل از شبیه‌سازی‌ها
۸-۴ TRNSYS‌: برنامه شبیه سازی فرآیند حرارتی
۸-۵ شبیه‌سازی‌ها و آزمایشات
۸-۶ داده‌های هواشناسی
۸-۷ محدودیت‌های شبیه سازی

فصل ۹: طراحی سیستم‌های فعال: نمودار

۹-۱ مرور روش‌های طراحی
۹-۲ روش نمودارf
۹-۳ نمودار f برای سیستم های مایع
۹-۴ نمودار f برای سیستم‌های هوا
۹-۵ سیستم های گرمایش آب سرویس
۹-۶ نتایج نمودارf.
۹-۷ سیستم های موازی انرژی خورشیدی-پمپ حرارتی
۹-۸ خلاصه

فصل ۱۰: طراحی سیستم‌های فعال به وسیله روش‌های قابلیت بهره‌برداری

۱۰-۱ قابلیت بهره‌برداری ساعتی
۱۰-۲ قابلت بهره‌برداری روزانه
۱۰-۳ روش نمودار و f
۱۰-۴ خلاصه

فصل ۱۱: طراحی سیستم‌های غیر فعال و سیستم‌های تلفیقی گرمایشی

۱۱-۱ راه های طراحی غیر فعال
۱۱-۲ روش نسبت خورشیدی – بار
۱۱-۳ روش طراحی عدم قابلیت بهره برداری‌: دریافت مستقیم
۱۱-۴ روش طراحی عدم قابلیت بهره برداری:دیوارهای کلکتور ذخیره
۱۱-۵ سیستم‌های تلفیقی: گردآوری فعال با ذخیره غیر فعال
۱۱-۶ سایر سیستم‌های تلفیقی

فصل ۱۲: طراحی سیستم‌های فتوولتائیک

۱۲-۱ مبدل‌های فتوولتائیک
۱۲-۲ مشخصه ها و مدل های ژنراتور PV
۱۲-۳ دمای سلول
۱۲-۴ مشخصه‌های بار و سیستم‌های متصل مستقیم
۱۲-۵ کنترل‌ها و ردیابی نقطه توان بیشینه
۱۲-۶ کاربردها
۱۲-۷ روندهای طراحی
۱۲-۸ ژنراتورهای PV با شار بالای انرژی خورشیدی
۱۲-۹ خلاصه

فصل ۱۳: انرژی باد

کتاب مهندسی خورشیدی فرآیند‌های حرارتی جلد دوم

۱۳-۱ مقدمه
۱۳-۲ منبع باد
۱۳-۳ مدل توربین بادی یک بعدی
۱۳-۴ برآورد میانگین توان توربین بادی وتولید انرژی
۱۳-۵ خلاصه

پیوست‌ها
پیوست الف
مسائل
فصل ۱
فصل ۳
فصل ۷
فصل ۸
فصل ۹
فصل ۱۰
فصل ۱۱
فصل ۱۲
فصل ۱۳
پیوست ب
ب-۱ علائم اختصاری
حروف یونانی
اندیسها
ب-۲ علائم اختصاری تابش
اندیسها
پیوست پ
واحدهای سیستم بین‌المللی
پیوست ت:
ماهیانه به صورت تابعی از و
پیوست ج
خواص مواد
پیوست ح
ضرایب ارزش حال
پیوست خ
داده های هواشناسی
پیوست د
نمودارهای موقعیت خورشید
پیوست ر
ضرایب سایه اندازی میانگین سایبان‎ها

منابع و مآخذ کتاب مهندسی خورشیدی فرآیند‌های حرارتی جلد دوم

 انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مهندسی خورشیدی فرآیند‌های حرارتی جلد دوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.