رویدادها

null

کنفرانس ها و همایش ها

conferences

null

نمایشگاه های خارجی

Foreign Exhibitions

null

نمایشگاه های داخلی

Domestic Exhibitions

آخرین رویدادها

تاریخ شروع:  سه شنبه ۱۵ آبان ۹۷ (Tue 06 November 18)تاریخ پایان:سه شنبه ۱۵ آبان ۹۷ (Tue 06 November 18)محل برگزاری: استان آذربایجان شرقی، تبریز، ...

ادامه مطلب

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۰۲ آبان ۹۷ (Wed 24 October 18)تاریخ پایان:شنبه ۰۵ آبان ۹۷ (Sat 27 October 18)محل برگزاری: ترکیه، بورسانوع نمایشگاه:  ...

ادامه مطلب

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۲۵ مهر ۹۷ (Wed 17 October 18)تاریخ پایان:شنبه ۲۸ مهر ۹۷ (Sat 20 October 18)محل برگزاری: ایتالیا، بولونیانوع نمایشگاه:  ...

ادامه مطلب

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۱۱ مهر ۹۷ (Wed 03 October 18)تاریخ پایان: شنبه ۱۴ مهر ۹۷ (Sat 06 October 18)محل برگزاری:استان خوزستان، اهواز، نمایشگاه بین المللی ...

ادامه مطلب

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۱۱ مهر ۹۷ (Wed 03 October 18)تاریخ پایان: شنبه ۱۴ مهر ۹۷ (Sat 06 October 18)محل برگزاری:استان خوزستان، اهواز، نمایشگاه بین المللی ...

ادامه مطلب

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۱۱ مهر ۹۷ (Wed 03 October 18)تاریخ پایان: شنبه ۱۴ مهر ۹۷ (Sat 06 October 18)محل برگزاری:استان خوزستان، اهواز، نمایشگاه بین المللی ...

ادامه مطلب

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷ (Wed 05 September 18)تاریخ پایان:جمعه ۱۶ شهریور ۹۷ (Fri 07 September 18)محل برگزاری: استان آذربایجان شرقی، تبریز، ...

ادامه مطلب

تاریخ شروع:  شنبه ۲۴ شهریور ۹۷ (Sat 15 September 18)تاریخ پایان:سه شنبه ۲۷ شهریور ۹۷ (Tue 18 September 18)محل برگزاری: استان تهران، تهران، محل دائمی ...

ادامه مطلب

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۴ مهر ۹۷ (Wen ۲۶ September 18)تاریخ پایان: شنبه ۷ مهر ۹۷ (sat ۲۹ September 18)محل برگزاری: ایتالیا، ورونانوع نمایشگاه:  ...

ادامه مطلب

تاریخ شروع:  دوشنبه ۰۲ مهر ۹۷ (mon ۲۴ September 18)تاریخ پایان: جمعه ۱۳ مهر ۹۷ (fri ۲۸ September 18)محل برگزاری: ایتالیا، بولونیانوع نمایشگاه:  ...

ادامه مطلب
نمایش بعدی
مقایسه آیتم ها
  • جمع (0)
مقایسه کنید
0