اهداف تحلیل مالی پروژه

0

مقالات مدیریت پروژه و ساخت

اهداف تحلیل مالی پروژه

در راستای شرح اهداف یک تحلیل مالی، ابتدا لازم است سه واژه اصلی که از اینجا به بعد، برخورد زیادی با آنها خواهیم داشت، معرفی و تعریف گردند. با فهم کامل این سه واژه، درک سایرمباحث ساده‎تر خواهد بود.

«سرمایه‎گذاری» یک تعهد بلند مدت در راستای تخصیص منابع اقتصادی یه منظور ایجاد و تحصیل درآمد خالص (علاوه بر بازگشت مبلغ اولیه سرمایه‎گذاری) در آینده می‎باشد. جنبه اصلی این تعهد، انتقال منابع مالی (حاصل از صدور سهام به سرمایه‎گذاران ـ سرمایه مؤسسین و یا وجوه وام گرفته شده) به دارایی‎های مولد می‎باشد. منظور از دارایی‎های مولد، همان سرمایه‎گذاری‎های ثابت و خالص سرمایه در گردشی است که در مدت استفاده از آنها، وجوه نقد (و به عبارتی درآمد خالص) ایجاد می‎گردد.

«مطالعات امکان‎سنجی» به مجموعه مطالعاتی اطلاق می‎گردد که در نهایت ابزاری جهت سرمایه‎گذاران و وام‎دهندگان بالقوه یک پروژه ایجاد می‎کند که بتوانند تصمیم بگیرند که آیا در این پروژه سرمایه‎گذاری کنند یا نه و از سوی دیگر این مطالعات منجر به این نتیجه‎گیری خواهد شد که آیا و چگونه بایستی این پروژه را تأمین مالی نمود.

«تأمین مالی پروژه» به طراحی یک ساختار مناسب مالی اطلاق می‎گردد که در آن کلیه شرایط و امکاناتی که می‎توان توسط آنها وجوهی را در دسترس پروژه قرار داد، در نظر گرفته می‎شود و در این ساختار نوع تأمین مالی اتخاذ شده برای سرمایه‎گذاران و مؤسسین شرکت بهینه خواهد بود.

پس از آشنایی با این سه واژه به سراغ مبحث تحلیل مالی می‎رویم. تحلیل مالی و ارزیابی نهایی یک پروژه (بسته به تعریف سرمایه‎گذاری) شامل برآورد، تحلیل و ارزیالی ورودی‎های یک پروژه و خروجی‎های آن و درآمدهای خالص ایجاد شده می‎باشد. هدف اصلی تحلیل مالی، تعیین، تحلیل و تفسیرکلیه تبعات مالی یک سرمایه‎گذاری است که جهت تصمیم‎گیری سرمایه‎گذاران و تأمین‎کنندگان مالی می‎تواند مفید واقع گردد. از سوی دیگر تحلیل مالی بایستی در سطح معقولی از اطمینان، در رابطه با موارد ذیل به تصمیم‎گیرندگان مالی اطمینان دهد که:

۱- جذاب‎ترین انتخاب ممکن در رابطه با تصمیمات سرمایه‎گذاری تحت شرایط عدم اطمینان انجام شده است.

۲- متغیرهای اصلی و کلیدی (بحرانی) از یک طرف و استراتژی‎های لازم برای مدیریت و کنترل ریسک تعریف گردیده‎اند.

۳- جریان منابع مالی مورد نیاز در طول سرمایه‎گذاری و فازهای مقدماتی و عملیاتی پروژه تعیین شده و منابع مالی در دسترس به کمترین هزینه و در زمان مورد نظر تأمین و به کاراترین و مؤثرترین روش به مصرف رسیده‎اند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.