مرور برچسب

مقررات ملی ساختمان

دو نقد به اصلاحیه مقررات ملی ساختمان

دو نقد به اصلاحیه مقررات ملی ساختمان دقت در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اهمیت بسزایی دارد، چراکه در صورت عدم استفاده از تجربیات، شکست‌ها، موفقیت‌ها، کمبودها و نیازها نمی‌توان…
ادامه مطلب ...