مرور برچسب

ماهیانه

قیمت مسکن در تهران به جز منطقه یک زیر ۲۰ میلیون است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تنها در سه استان قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۵ میلیون است و فقط در شهر تهران به بالای ۲۰ میلیون تومان رسیده است. حتی اگر در تهران آمار منطقه یک را لحاظ نکنیم متوسط…
ادامه مطلب ...