تگ: جوشکاری
 آزمایش‌های مخرب جوش
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

آزمایش‌های مخرب جوش

معرفی آزمایش مخرب آزمایش مخرب عبارت است از آزمایش مکانیکی نمونۀ جوش‌شده جهت تعیین مقاومت و سایر خواص مکانیکی. روش‌های آزمایش از این نوع...

 آزمایش‌های غیرمخرب جوش
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

آزمایش‌های غیرمخرب جوش

آزمون ذرات مغناطیسی آزمون ذرات مغناطیسی یکی از آسان‌ترین آزمایش‌های غیرمخرب جوشکاری است. این آزمایش برای بررسی و بازبینی عیوب سطحی لبۀ...

 آزمایش‌های ارزیابی جوش
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

آزمایش‌های ارزیابی جوش

لزوم به‌کارگیری آزمایش‌های ارزیابی جوش جوشکاری در ابتدا جهت وصلۀ قطعات و کارهای تعمیری مورداستفاده بود و به‌ندرت در ساخت سازه‌های...

 جوش و عیوب آن
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

جوش و عیوب آن

تعریف جوشکاری جوشکاری عبارتست از اتصال و یکپارچه کردن قطعات فلزی به طور عام و فولادی به طور خاص، به کمک حرارت، فشار و یا ترکیبی از حرارت و...

 شرایطی که جوشکاری در آن ممنوع می باشد 
دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

شرایطی که جوشکاری در آن ممنوع می باشد 

مقالات روش های اجرا و...

 مهمترین قوانین جوشکاری موردنیاز ناظرین چیست؟
دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶

مهمترین قوانین جوشکاری موردنیاز ناظرین چیست؟

مقالات امور فنی قراردادها، قوانین حقوقی و...

 جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روکش دار (SMAW)
شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روکش دار (SMAW)

مقالات روش های اجرا و...

 جوشکاری مقاومتی درزی
چهارشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۵

جوشکاری مقاومتی درزی

نکات اجرایی و...