مرور برچسب

تخصیص

قیر رایگان به پروژه های نوسازی بافت فرسوده هم اختصاص یافت

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از تامین قیر برای آسفالت سکونتگاه های غیررسمی اردبیل خبر داد و گفت: تامین قیر رایگان و هزینه آسفالت و بهسازی معابر شهرستان های پارس آباد از جمله…
ادامه مطلب ...