مرور برچسب

بافت فرسوده

توسعه پایدار ضرورت نوسازی و احیا بافت فرسوده را افزایش می دهد

توسعه پایدار ضرورت نوسازی و احیا بافت فرسوده را افزایش می دهد مطرح شدن نظریه توسعه پایدار شهری، اهمیت نوسازی و احیا بافت های فرسوده و ناکارآمد بیش از پیش مشخص می شود. به گزارش خبرنگار…
ادامه مطلب ...