مرور برچسب

بافت فرسوده

بافت فرسوده را با روش‌های منسوخ نمی‌توان بازسازی کرد

رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان تهران معتقد است تا زمانی که نگاه حاکمیت به موضوع بازسازی بافت فرسوده به دور‌ از تخصص و همانند گذشته بر مبنای سرمایه افراد باشد، قدم قابل توجهی در این…
ادامه مطلب ...