انواع سازه های فولادی :

سازه های فولادی به چهار گروه اساسی طبقه بندی می شوند:

الف: سازه های قابی (framed structure) :
معمولاً از مجموعه ای متشکل از تیرها (اعضای افقی) و ستون ها (اعضای قائم) تشکیل شده است.

ب: سازه های پوسته ای (shell structure) :
از ورق پیوسته با اشکال هندسی خاص نظیر استوانه و کره تشکیل می یابد.

پ: سازه های معلق ( suspension structure) :
در اعضای آن ها نیروی کششی حاکم است.

ت: سازه های خرپایی (truss structure) :
اعضای آن ها، نیروهای محوری (کششی یا فشاری) را تحمل و منتقل می نمایند.

انواع سازه های فولادی

سازه های قابی (قاب بندی شده) :
سازه های قابی ترکیبی از تیرها و ستون ها می باشند که با استفاده از اتصالات صلب و یا ساده به یکدیگر متصل شده اند. سازه های قاب بندی شده ممکن است به صورت ساختمان های چندطبقه و یا ساختمان های صنعتی باشند. اکثر ساختمان های متداول دارای اسکلت قابی هستند.

سازه های پوسته ای :
سازه های پوسته ای به صور گوناگون از قبیل مخازن نگهداری مایعات و گازهای تحت فشار، سیلوها، سقف های گنبدی و موارد مشابه در عمل مورد استفاده قرار می گیرند .

سازه های معلق :
سازه های معلق اغلب در طرح پوشش ها (سقف ها) و پل های با دهانه بلند مورد استفاده قرار می گیرند

در چنین سازه هایی یک اسکلت قاب بندی شده وجود دارد (مثلاً در پل سازی، عبورگاه یا عرشه پل و در پوشش ها، اسکلت سقف) که توسط آویزهایی از کابل های کششی اصلی آویزان است.
استفاده از سازه های معلق در پل سازی بسیار متداول است.

سازه های خرپایی :
خرپا، مجموعه ای است که بارها را به وسیلۀ ترکیبی مثلثی شکل از اعضا با اتصال مفصلی به تکیه گاه ها منتقل می کند. در اعضای خرپا فقط نیروی محوری فشاری و کششی ایجاد می شود و در عمل، ممکن است تنش خمشی در بین اتصالات به میزان کمی در اثر اصطکاک آن ها و بارهای وارده و پخش شده در اعضا، بوجود آید که قابل صرف نظر کردن است.

خوشحال میشیم دیدگاه شما رو بدونیم

دیدگاه شما

ثبت نام

فراموشی رمز عبور

ورود به حساب کاربری

Compare items
  • Total (0)
Compare
0