حراج!

گودبرداری و سازه های نگهبان ویژه آزمون های نظام مهندسی

20,000 تومان 19,000 تومان

نویسنده/ مترجم : حمید‌رضا اشرفی
ناشر : نوآور
تعداد صفحات :  ۲۵۶
سال چاپ :  ۱۳۹۵
نوبت چاپ : بیست و یکم
شابک : ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۲۸۳۴
موضوع : گودبرداری-سازه های نگهبان-آزمون نظام مهندسی

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: SO-5854 دسته: ,

توضیحات

مطالبی که در کتاب گود برداری و سازه های نگهبان-ویژه آزمونهای نظام مهندسی خواهید آموخت:

فصل اول: مبانی و مفاهیم پایه ای گودبرداری و سازه های نگهبان

گودبرداری و سازه های نگهبان:: مدل کلی گودبرداری:: طبقه بندی خاک ها:: پارامترهای مکانیکی اصلی خاک ها:: تنش های افقی ایجاد شده در خاک ها:: مبانی و دلایل پایداری و ایستانی مواد مختلف به صورت پله ای:: پارمترهای طراحی سازه های نگهبان:: نقد کلی مبانی روش های غیر اصولی متداول گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان

فصل دوم: شناسایی های ژئوتکنیکی زمین

تعاریف:: طبقه بندی نوع زمین بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران:: گروه بندی ساختمان ها بر حسب اهمیت، بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران:: هدف از شناسایی ژئوتکنیکی زمین:: ۲-۵ شرایط نیاز به انجام عملیات شناسایی:: شناسایی ها:: تعیین عمق۴ گمانه ها:: حفاری و نمونه برداری از خاک

فصل سوم: طبقه بندی خاک ها

خاک :: طبقه بندی خاک ها از نظر مکانیکی:: پارامترمکانیکی اصلی خاک های غیرچسبنده یا دانه ای:: پارامترهای مکانیکی اصلی خاک های چسبنده::  طبقه بندی خاک ها در گودبرداری بر اساس استاندارد OSHA :: خاک های مسئله دار

فصل چهارم: تعیین مشخصات مکانیکی خاک ها

کلیات :: تعیین پارامترهای مشخصه مکانیکی خاک ها

فصل پنجم : مقاومت بر شی خاک ها

مقاومت برشی خاک ها

فصل ششم : رانش خاک

رانش خاک :: رانش خاک در حالت منفعل :: رانش خاک در حالت سکون:: نظریه های رانش خاک:: نظریه رانکین ، در حالت محرک ::  نظریه رانکین ، در حالت منفعل ( مقاوم ) :: ضریب رانش خاک در حالت سکون:: محاسبه تنش و نیروی ناشی از رانش خاک در خاک های چند لایه

فصل هفتم : بار ناشی از رانش خاک ، وارد بر سازه های نگهبان

بار ناشی از رانش خاک ، وارد بر سازه های نگهبان :: تنش افقی ناشی از رانش خاک

 فصل هشتم : عمق بحرانی یا عمق پایدار گود

عمق بحرانی یا عمق پایدار گود

 فصل نهم : شیب پایدار و پایداری شیب ها

شیب های پایدار یا شیب های ایمن:: تعیین شیب ایمن در انواع خاک ها ، براساس استاندارد OSHA :: روش های بهبود پایداری شیب ترانشه ها

 فصل دهم : ارزیابی خطر گود

 ارزیابی خطر گود :: تفویض مسئولیت های گود برداری به مرجع ذیصلاح:: احکام مترتب بر تعیین میزان خطر گود

فصل یازدهم : ضوابط HSE در گود برداری و سازه های نگهبان

ایمنی سلامت و محیط زیست (HSE) :: ارگونومی :: شرایط عمده بروز حوادث در گود برداری :: تبعات صدمات جانی ناشی از حوادث گود برداری ::ضوابط به کارگیری نردبان ها در داخل گودها و تراشه ها :: مسیرهای عبور و مرور به داخل گودها و تراشه ها ::  استفاده از علائم هشداردهنده :: وسایل حفاظت فردی یا انفرادی

فصل دوازدهم: مدیریت گود برداری کارگاه های ساختمانی

اقدامات ، مطالعات و بررسی های پیش از شروع و در حین عملیات گودبرداری ::  اقدامات لازم در محیط اطراف گودها:: برخی از مباحث مدیریتی در گودبرداری ها:: مسئولیت ها::  مهارت و آموزش نیروی انسانی

فصل سیزدهم: تاسیسات برقی و مکانیکی و شهری و تاثیر آنها بر پروژه های گود برداری

 مسائل مربوط به لوله های مدفون در محدوده و در مجاورت گودها:: مسائل مربوط به کابل های برق در محدوده و در مجاورت گودها:: مسائل مربوط به سایر تاسیسات زیرزمینی در محدوده و در مجاورت گودها

فصل چهاردهم: گودبرداری در مجاورت ساختمان های مجاور

بررسی تاثیر وجود ساختمان در مجاورت دیواره گود بر روی شرایط اجرایی کار :: اقدامات لازم برای گود برداری در مجاورت ساختمان ها :: ۱۴-۳ بررسی ترک های احتمالی ایجاد شده در ساختمانهای مجاور

فصل پانزدهم : تاثیر آب بر گود برداری

تاثیر آب :: دور کردن آب از محل گودبرداری:: تراوش آب در کف گودها:: زهکشی خاک در عملیات گودبرداری

فصل شانزدهم : حریم لبه گود

حریم لبه گود

فصل هفدهم : مسائل و مشکلات متداول و مودهای گسیختگی و فروریزش گودها

مسائل و مشکلات ترانشه ها و گودها:: گسیختگی ها و مشکلات متداول فرو ریزش های گودها و ترانشه ها

 فصل هجدهم : توزیع تنش در خاک ها

توزیع تقریبی تنش در خاک بر اثر بارهای وارد بر سطح خاک

فصل نوزدهم : پتانسیل های خطر در گودها و ترانشه ها

نکاتی چند در زمینه شیب هاب ناپایدار و نیروهای ناشی از آنها ::  گودبرداری در مجاورت گود برداری های قبلی

فصل بیستم : هوازدگی خاک ها

 هوازدگی و تاثیر احتمالی آن بر گودها و ترانشه ها

فصل بیست و یکم : پایش و کنترل گودبرداری ها

پایش و کنترل گود برداری ها :: پایش و کنترل گود های با خطر بسیار زیاد:: تعداد و نوع دستگاه های پایش :: برنامه پایش :: ابزار پایش :: تناوب اندازه گیری ها در پایش::مسئولیت طراحی ، اجرا و نظارت پایش

فصل بیست و دوم : مباحث پایه ای انواع روش های اجرای سازه های نگهبان

 عوامل موثر بر انتخاب روش های گود برداری :: مبانی مشترک روشهای اجرای سازه های نگهبان

فصل بیست و سوم : سازه های نگهبان خرپایی

سازه های نگهبان خرپایی ::  مراحل مختلف اجرای صورت بندی کلی خرپاها :: سایر موارد و نکات اجرایی سازهه ای نگهبان خرپایی :: مزایا، معایب و محدودیت های روش سازه های نگهبان خرپایی

فصل بیست و چهارم : سازه های نگهبان به روش مهار متقابل

روش مهار متقابل :: مزایا، معایب و محدودیت های روش مهار متقابل

فصل بیست و پنجم : سازه های نگهبان از نوع شمع

سازه های نگهبان از نوع شمع:: -مزایا و معایب و محدودیت های سازه های نگهبان از نوع شمع

فصل بیست وششم: سازه های نگهبان از نوع دیوارهای دیافراگمی

روش دیواره دیافراگمی :: -مزایا معایب  و محدودیت های دیوارهای دیافراگمی

فصل بیست و هفتم : سازه های نگهبان نوع سپرهای شمع ریزی

سپرهای شمع ریزی :: سپرهای شمع ریزی متقاطع:: سپرها با دیوارهای شمع ریزی مماسی :: سپرها یا دیوارهای شمع ریزی مجاور هم:: سپرها یا دیوارهای شمع ریزی با فاصله زیاد از هم :: سپرهای شمع ریزی مهار شده در خاک

فصل بیست و هشتم : سازههای نگهبان نوع سپر کوبی

سپرهای فولادی صفحه ای :: سپرکوبی :: سپرهای با دستک های فشاری :: سپرکوبی پله ای یا مرحله به مرحله ::  مزایا، معایب و محدودیت های روش سپرکوبی

فصل بیست و نهم : سازههای نگهبان نوع نیلینگ یا دیوارهای خاک دوزی شده

 روش نیلینگ :: روش میخ گذاری :: روش میخ کوبی :: مقایسه روش های میخ گذاری و میخ کوبی :: مزایا و معایب و محدویت های روش نیلینگ

فصل سی ام : سازه های نگهبان نوع آنکراژ یا دوخت به پشت

 روش آنکراژ یا دوخت به پشت :: اجرای سازه های نگهبان نوع آنکراژ :: نکاتی چند در زمینه سازه های نگهبان نوع آنکراژ:: دیوارهای مهار شده:: مزایا ، معایب و محدودیت های روش آنکراژ

فصل سی و یک : سازه های نگهبان نوع دیوار برلنی

دیوار برلنی

فصل سی و دوم : صحت و کفایت سازه های نگهبان

صحت و کفایت سازه های نگهبان

فصل سی و سوم : مبانی محاسبات سازه های نگهبان

نکاتی در زمینه گود برداری ::  تحلیل پایداری گود :: تحلیل تغییر شکل گود و سازه های مجاور :: انواع سازه های نگهبان ::  پایداری انواع سازه های نگهبان :: حالت های حدی دیوارهایی که عملکرد وزنی دارند ::  حالت های حدی دیوارهای سپرگونه:: حالت های حدی دیوارهای خاک مسلح::  فشار خاک :: کلیات::  تعیین فشار خاک در حالات مختلف:: تعیین فشار خاک در پشت دیوار:: روش های طراحی سازه های نگهبان :: روش حالات حدی ::  مهاربندی :: مهاربندی ::  طراحی مهارها :: آزمایش مهارها :: خاکریز پشت دیوارها :: زهکشی و آب بندی دیوارها

 فصل سی و چهارم : دستورالعمل اجرایی گود برداری های ساختمانی

دستور العمل اجرایی گود برداری های ساختمانی

فصل سی و پنجم: ضوابط و دستورالعمل های گود برداری ، حفر چاه و اجرای سازه های نگهبان

 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) ویرایش ۱۳۹۲ :: کلیات ::  هدف ::  دامنه کاربرد::  تعاریف کلی و واژ هها :: عملیات ساختمانی :: کارگاه ساختمانی :: محل کار ::  وسایل و تجهیزات :: مرجع رسمی ساختمان:: مرجع ذیصلاح:: شخص ذیصلاح :: مهندس ناظر :: سازنده ( مجری )::صاحب کار ::پیمانکار ::خویش فرما ::کارفرما :: کارگر:: حفاظت:: ایمنی:: خطر :: بهداشت کار ( بهداشت حرفه ای ) :: محیط زیست :: حادثه :: حادثه ناشی از کار ::بیماری ناشی از کار یا بیماری شغلی:: ریسک:: مدیریت ریسک ::  ارزیابی ریسک :: کار در ساعت غیرعادی :: کار در شب :: سازه موقت :: برچسب گذاری:: برگه اطلاعات ایمنی مواد :: مجوزهای  خاص و اقدامات قبل از اجرا:: مسئولیت ایمنی ، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست :: وسایل و تجهیزات حفاظت فردی :: کلیات :: کلاه ایمنی :: حمایل بند کامل بند و طناب مهار :: عینک ایمنی و سپر محافظ صورت :: ماسک تنفسی حفاظتی :: کفش و پوتین ایمنی :: چکمه و نیم چکمه لاستیکی ::دستکش حفاظتی :: لباس کار :: گوش حفاظتی :: جلیقه نجات :: گتر حفاظتی :: عملیات خاکی :: کلیات :: گودبرداری (حفر طبقات زیر زمین و پی کنی ساختمان ها ):: حفاری چاه ها و مجاری آب و فاضلاب :: مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( نشریه ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) تجدید نظر دوم ، ۱۳۸۳ ( فصل ۲۶) :: ایمنی در انجام عملیات خاکی :: کلیات :: مقدمات گودبرداری :: گودبرداری:: حفاظت عمومی هنگام انجام عملیات گودبرداری :: رعایت نکات ایمنی در حفر چاه ::رعایت نکات ایمنی در عملیات حفر چاه :: مشخصات فنی و عمومی راه ( نشریه ۱۰۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) تجدید نظر اول ۱۳۸۲ ( فصل ۲۴) ::عملیات خاکی :: آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی ، معاونت روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی :: تست تالیفی :: تست های ادوار گذشته:: پاسخنامه تشریحی تست های تالیفی :: پاسخنامه تشریحی تست های ادوار گذشته :: فهرست منابع و ماخذ

تست های تالیفی:: تست های ادوار گذشته::پاسخنامه تشریحی تست های تالیفی:: پاسخنامه تشریحی تست های ادوار گذشته:: فهرست منابع و مآخذ::

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گودبرداری و سازه های نگهبان ویژه آزمون های نظام مهندسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *