حراج!

کتاب مهندسی ایمنی و ترافیک

11,400 تومان

نویسنده/ مترجم: محمودرضا کی منش
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: ۱۶۲
سال چاپ: ۱۳۹۵
نوبت چاپ: اول
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۳۴۷۳
سی‌دی: ندارد

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: ۷۷۵۵ دسته: ,

توضیحات

توضیحات محصول

کتاب مهندسی ایمنی و ترافیک

کتاب مهندسی ایمنی و ترافیک : 

فهرست مطالب کتاب مهندسی ایمنی و ترافیک

فصل اول: عوامل موثر در ایمنی

۱-عوامل موثر در ایمنی

۱-۱- عوامل انسانی

۱-۲- عامل وسیله نقلیه

۱-۳- عوامل راه

فصل دوم: مبانی ترافیک :

۲-۱- پارامترهای جریان ترافیک

۲-۲- سرعت

۲-۲-۱- سرعت لحظه‌ای

۲-۲-۲-سرعت حرکت

۲-۲-۳-سرعت سفر

۲-۲-۴-سرعت متوسط زمانی و سرعت متوسط مکانی

۲-۳- جریان

۲-۳-۱- تغییرات حجم

۲-۳-۲- انواع اندازه گیریهای حجم

۲-۴-تراکم

۲-۵- سایر پارامترهای جریان ترافیک

۲-۵-۱- سرفاصله زمانی

۲-۵-۲- سرفاصله مکانی

۲-۵-۳- زمان سفر

۲-۶- نمودار زمان – مکان

۲-۶-۱- وسیله نقلیه منفرد

۲-۶-۲- چند وسیله نقلیه

۲-۷- روابط پایه‌ای جریان ترافیک

۲-۷-۱-سرعت متوسط زمانی (Vt)

۲-۷-۲-متوسط سرعت مکانی ( )

۲-۷-۳- تشریح سرعتهای متوسط

۲-۷-۴- رابطه پایه‌ای جریان ترافیک

۲-۷-۵- رابطه میان سرعت متوسط مکانی و سرعت متوسط زمانی

۲-۸-نمودارهای پایهای جریان ترافیک

۲-۸-۱-نمودار تراکم-جریان

۲-۸-۲-نمودار تراکم-سرعت

۲-۸-۳-رابطه جریان-سرعت

۲-۸-۴-نمودارهای ترکی

فصل سوم: مدلهای جریان ترافیک :

۳-۱-کلیات

۳-۲- مدل جریان ماکروسکوپی گرینشیلدز

۳-۳- کالیبراسیون مدل گرینشیلدز

۳-۴- سایر مدلهای جریان ماکروسکوپیک

فصل چهارم: تصادف :

۴-۱- طبقه‌بندی تصادفات

۴-۲- عوامل موثر بر تصادفات

۴-۲-۱- تقسیم‌بندی عوامل موثر بر تصادفات

۴-۲-۲- ویژگی و پارامترهای جاده و تأثیر در تصادفات جادهای

۴-۲-۲-۱- هندسه راه

۴-۲-۲-۲- تأثیر تقاطع‌ها بر تصادفات

۴-۲-۳- آب و هوا

۴-۳- قطعه تصادف خیز

۴-۳-۱- بررسی شاخص‌های مربوط به شناسایی نقاط تصادف خیز

۴-۳-۱-۱- روش نرخ تصادف

۴-۳-۱-۲روش تعداد – نرخ

۴-۳-۱-۳- روش تصادفات همنوع (همسان)

۴-۳-۱-۴- روش الگوی فازی

۴-۳-۲- معیارهای قطعه‌بندی راه و تعریف قطعه تصادف خیز

۴-۴- انواع روشهای قطعهبندی راهها

۴-۴-۱- قطعه‌بندی در اتریش

۴-۴-۲- قطعه‌بندی در سوییس

۴-۴-۳- قطعه‌بندی در پرتغال

۴-۴-۴- قطعه‌بندی در انگلیس

۴-۴-۵- قطعه‌بندی در نروژ

۴-۴-۶- قطعه‌بندی در آلمان

۴-۴-۷- قطعه‌بندی در ایران

۴-۴-۸- روش قطعه‌بندی پویا

فصل پنجم: آمار و احتمالات :

۵-۱-مقدمه

۵-۲- مروری بر توابع آمار و احتمال

۵-۲-۱- توابع پیوسته و گسسته

۵-۲-۲- وقایع تصادفی و توزیع‌هایی که آنها را تشریح میکنند

۵-۲-۳- سازماندهی اطلاعات

۵-۲-۴- برآورد کنندههای معمول آماری

 ۵-۳- توزیع نرمال و کاربردهای آن

۵-۳-۲- ویژگیهای مهم تابع توزیع نرمال

۵-۴- حدود اطمینان

۵-۵- محاسبات تعداد نمونه

۵-۶- جمع کردن متغیرهای تصادفی

یک مسئله نمونه: جمع کردن زمانهای سفر

۵-۷- قضیه محدودیت مرکزی

فصل ششم: ایمنی حاشیه راه :

۶-۱- انواع موانع ثابت و خطر آفرین در حاشیه راهها

۶-۱-۱- موانع خطر آفرین در حاشیه راه

۶-۲- علل خروج وسیله نقلیه از راه

۶-۳- ناحیه عاری از مانع و ناحیه بازیابی

۶-۴- اقدامات مربوط به ایمن‌سازی حاشیه راه

۶-۵- حفاظها

۶-۵-۱- انواع حفاظ‌ها

۶-۵-۲- راهنمای انتخاب نوع حفاظ

فصل هفتم: ایمنی در تونل :

۷-۱- روشنایی تونلها

۷-۱-۱- انواع سیستمهای روشنایی

۷-۱-۳- منابع روشنایی در تونل

۷-۱-۳-۱- مشخصات چراغهای مورد استفاده در تونل

۷-۱-۳-۲- انتخاب نوع لامپ مناسب

۷-۱-۳-۳- انتخاب نوع چراغ

۷-۲- تهویه

۷-۲-۱- انواع سیستمهای تهویه در تونل راه

۷-۲-۱-۱- تهویه طبیعی

۷-۲-۱-۲-تهویه مصنوعی

۷-۲-۲- بررسی و مقایسه سیستمهای تهویه

۷-۲-۳- سیستمهای کنترل و ایمنی در طول تونل

۷-۳- آتش سوزی در تونل

۷-۳-۱- روشنایی اضطراری داخل تونل

۷-۳-۲- سیستمهای ارتباطی و هشدار دهنده

۷-۳-۳- زهکشی جهت خروج مایعات آتش زا

۷-۳-۴-عملکرد سیستمهای تهویه در هنگام آتش سوزی

فصل هشتم: ایمنی در پلها :

۸-۱- مقدمه

۸-۲- پل‌های باریک

۸-۳- تمهیدات ایمنی در محدودۀ پل‌های بدون شانه

۸-۴- شاخص ایمنی پل

۸-۵- نرده پل

۸-۵-۱- الزامات عملکردی

۸-۵-۲- معیارهای انتخاب سیستم نرده پل

فصل نهم: داده کاوی :

۹-۱- داده‌کاوی

۹-۲- داده کاوی درحمل و نقل عمومی

۹-۳- داده کاوی در پیش‌بینی ترافیک

۹-۴- داده کاوی در انتخاب مد سفر

۹-۵- داده کاوی در مدیریت ترافیک

۹-۶- داده کاوی تحلیل تصادف

۹-۶-۱- تحلیل شدت تصادفات با استفاده از درخت تصمیم (روش کارت-CART)

۹-۶-۲- تحلیل شدت تصادفات با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان

۹-۶-۳- تحلیل شدت تصادفات با استفاده از شبکه عصبی

۹-۷- سایر موضوعات حمل و نقلی

فصل دهم: کیفیت ترافیکی و گنجایش راه‌ها :

۱۰-۱- کیفیت ترافیک (LOS)

۱۰-۲- تعیین سطح کیفیت ترافیک در آزادراه‏ها

فصل یازدهم: اصول طراحی چراغهای ترافیکی :

۱۱-۱- مقدمه

۱۱-۲- تعاریف

۱۱-۳- انواع چراغ‌های راهنمایی

۱۱-۴- طرح فاز

۱۱-۴-۱- چراغهای دو فازه

۱۱-۴-۲- چراغهای چهار فازه

۱۱-۵- زمان چرخه

۱۱-۶- زمان سبز موثر

۱۱-۷- ظرفیت خط

۱۱-۸- خط بحرانی

۱۱-۹-تعیین طول چرخ

 فصل دوازدهم: فرهنگ ترافیک و ایمنی  :

۱۲-۱- تعریف فرهنگ

۱۲-۲- تعریف فرهنگ ترافیک

۱۲-۳- رفتار عابران پیاده

۱۲-۴- رفتار رانندگان

۱۲-۵- رفتار سرنشینان

۱۲-۶- ضرورت آموزش همگانی

۱۲-۷- روشهای آموزش فرهنگ ترافیک

۱۲-۸- آموزش فرهنگ ترافیک با توجه به عامل زمان

۱۲-۹- ویژگیهای آموزش فرهنگ ترافیک: (۵P)

۱۲-۱۰- نهادهای تاثیرگذار در آموزش فرهنگ ترافیک

۱۲-۱۱- فرایند آموزش و شکل‌گیری رفتارهای ترافیکی

۱۲-۱۱-۱- ویژگی‌های شناختی کودکان

۱۲-۱۱-۲- قضاوت‌های اخلاقی

۱۲-۱۱-۳- یادگیری مشاهده‌ای

۱۲-۱۱-۴- فرایند اجتماعی شدن

۱۲-۱۱-۵- تغییر نگرش

منابع و مآخذ کتاب مهندسی ایمنی و ترافیک

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مهندسی ایمنی و ترافیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.