حراج!

کتاب مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso

27,000 تومان 25,650 تومان

نویسنده/ مترجم سیدمحمد حسینی
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۴۵۶
سال چاپ ۱۳۹۴
نوبت چاپ اول
شابک ۹۷۸۶۰۰۷۰۱۰۱۷۴
سی‌دی ندارد

 

کتاب حاضر به عنوان بخش اول مرجع سری استاندارهای مدیریتی زیر با آخرین ویرایش های موجود می باشد:

ISO ۹۰۰۰ & ISO ۹۰۰۱ & ISO ۹۰۰۴ & ISO ۱۰۰۰۲ & ISO/TS ۱۰۰۰۴

ISO ۱۰۰۰۶ & ISO ۱۰۰۱۵ & IEC ۶۰۳۰۰-۱-۲-۳& ISO ۵۰۰۰۱

OHSAS ۱۸۰۰۱& ISO ۱۴۰۰۱ & ISO ۱۹۰۱۱ & ISO ۲۲۰۰۰

مطالعه و استفاده از این کتاب به مخاطبان ذیل توصیه می گردد:

– کلیه مدیران ارشد, میانی و عملیاتی کلیه شرکت های دولتی و خصوصی.

(جهت استفاده از مفاد استانداردهای مدیریت و اجرای عملی آن در سازمان های متبوع)

– کلیه شرکت هایی که سیستم های مدیریت کیفیت در آنها پیاده سازی شده است و گواهینامه های سری ایزو را دریافت نموده اند.

(جهت نگهداری سیستم کیفیت و ارتقاء آن)

– کلیه شرکت هایی که قصد پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه های سری ایزو را دارند.

(جهت آشنایی با نحوه پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت و نحوه ممیزی آن ها)

– کلیه کارشناسان صنعتی که با تولید کالا و خدمات سر و کار دارند.

(جهت ارتقاء کیفیت تولید کالا و خدمات خود)

– کلیه ممیزان سیستم های کیفیت

(جهت استفاده از مفاد استاندارد در زمان ممیزی و تهیه گزارش های نهایی)

– کلیه دانشجویان رشته های فنی و مهندسی و علوم پزشکی و علوم انسانی

(آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت و کسب آمادگی برای ورود به بازار کار)

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: ۶۷۷۴ دسته: ,

توضیحات

توضیحات محصول

کتاب مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso :

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه

فصل اول: ایزو ۹۰۰۰ :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مقدمه
۱- هدف و دامنه کاربرد
۲- مبانی سیستم‌های مدیریت کیفیت
۲- ۱ دلایل وجودی سیستم‌های مدیریت کیفیت
۲- ۲ الزامات سیستم‌های مدیریت کیفیت و …
۲- ۳ رویکرد سیستم‌های مدیریت کیفیت
۲- ۴ رویکرد فرآیندی
۲- ۵ خط‌مشی کیفیت و اهداف کیفیت
۲- ۶ نقش مدیریت رده بالا در …
۲- ۷ مستند‌سازی
۲- ۸ ارزیابی سیستم‌های مدیریت کیفیت
۲- ۹ بهبود مداوم
۲- ۱۰ نقش فنون آماری
۲- ۱۱ سیستم‌های مدیریت کیفیت و …
۲- ۱۲ رابطه بین سیستم مدیریت کیفیت و …
۳- اصطلاحات و تعاریف Terms and definitions
۳- ۱ اصطلاحات مربوط به کیفیت
۳- ۲ الزام ویا خواسته (۱) requirement
۳- ۲ اصطلاحات مربوط به مدیریت
۳- ۳ اصطلاحات مربوط به سازمان
۳- ۴ اصطلاحات مربوط به فرآیند و محصول
۳- ۵ اصطلاحات مربوط به ویژگی‌ها
۳- ۶ اصطلاحات مربوط به انطباق
۳- ۷ اصطلاحات مربوط به مستندسازی
۳- ۸ اصطلاحات مربوط به بررسی
۳- ۹ اصطلاحات مربوط به ممیزی
۳- ۱۰۰ اصطلاحات مربوط به مدیریت کیفیت در

 

فصل دوم: ایزو ۹۰۰۱ :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مقدمه
۱- هدف و دامنه کاربرد
۱- ۱ کلیات
۱- ۲ کاربرد
۲- مراجع الزامی
۳- اصطلاحات و تعاریف
۴- سیستم مدیریت کیفیت
۴-۱ الزامات عمومی
۴-۲ الزامات مربوط به مستندات
۵- مسئولیت مدیریت
۵-۱ تعهد مدیریت
۵-۲ مشتری محوری
۵-۳ خط‌مشی کیفیت
۵- ۴ طرح‌ریزی
۵ – ۵ مسئولیت، اختیارو ارتباطات
۵- ۶ بازنگری مدیریت
۶- مدیریت منابع
۶-۱ فراهم کردن منابع
۶-۲ منابع انسانی
۶-۳ زیرساخت
۶-۴ محیط کار
۷- پدید آوری محصول
۷-۱ طرح‌ریزی پدید آوری محصول
۷-۲ فرآیند‌های مرتبط با مشتری
۷-۳ طراحی و تکوین
۷-۴ خرید
۷-۵ تولید و ارائه خدمات
۷-۶ کنترل تجهیزات پایش و اندازه‌گیری
۸- اندازه‌گیری، تحلیل و بهبود
۸-۱ کلیات
۸-۲ پایش و اندازه‌گیری
۸-۳ کنترل محصول نامنطبق
۸-۴ تحلیل داده‌ها
۸-۵ بهبود
۸-۵-۱ بهبود مداوم
۸-۵-۲ اقدام اصلاحی
۸-۵-۳۳ اقدام پیشگیرا

فصل سوم: ایزو ۹۰۰۴ :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مقدمه
۱- هدف و دامنه کاربرد
۲- مراجع الزامی
۳- اصطلاحات و تعاریف
۴- سیستم مدیریت کیفیت
۴- ۱ مدیریت کردن سیستم‌ها و فرآیندها
۴- ۲ مستندات
۴- ۳ استفاده از اصول مدیریت کیفیت
۵- مسئولیت مدیریت
۵- ۱ راهنمایی کلی
۵- ۲ نیازها و انتظارات طرف‌های ذینفع
۵- ۳ خط‌مشی کیفیت
۵- ۴ طرح‌ریزی
۵- ۵ مسئولیت، اختیار و انتقال اطلاعات
۵- ۶ بازنگری مدیریت
۶- مدیریت منابع
۶- ۱ راهنمای کلی
۶- ۲ افراد
۶- ۳ زیرساخت
۶- ۴ محیط کار
۶- ۵ اطلاعات
۶- ۶ تأمین‌کنندگان و شراکت‌ها
۶- ۷ منابع طبیعی
۶- ۸ منابع مالی
۷- پدیدآوری محصول
۷- ۱ راهنمای کلی
۷-۲ فرآیندهای مرتبط با طرف‌های ذینفع
۷- ۳ طراحی و تکوین
۷- ۴ خرید
۷- ۵ تولید و ارائه خدمت
۷- ۶ کنترل وسایل اندازه‌گیری و پایش
۸- اندازه‌گیری، تحلیل و بهبود
۸- ۱ راهنمایی کلی
۸- ۲ اندازه‌گیری و پایش
۸- ۳ کنترل عدم انطباق
۸- ۴ تحلیل داده‌ها
۸- ۵ بهبود
پیوست ب

 

فصل چهارم: ۱۰۰۰۲ :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مدیریت کیفیت –رضایت مشتری
مقدمه
۱- هدف و دامنه کاربرد
۲- مراجع الزامی
۳- اصطلاحات و تعاریف
۳-۱ شاکی
۳-۲ شکایت
۳- ۳ مشتری
۳-۴ رضایت مشتری
۳-۵ خدمات مشتری
۳-۶ بازخور
۳-۷ طرف ذینفع
۳-۸ هدف
۳-۹ خط‌مشی
۳-۱۰ فرآیند
۴- اصول راهنما
۴-۱ کلیات
۴- ۲ شفاف‌سازی
۴-۳ دسترسی
۴- ۴ پاسخ‌دهی
۴-۵ واقع‌بینی
۴-۶ هزینه‌ها
۴-۷ محرمانگی
۴-۸ رویکرد مشتری مداری
۴-۹پاسخ‌گویی
۴-۱۰ بهبود مستمر
۵- چارچوب رسیدگی به شکایات
۵-۱ تعهد
۵-۲ خط‌مشی
۵-۳ مسئولیت و اختیار
۶- طرح‌ریزی و طراحی
۶- ۱ کلیات
۶-۲ اهداف
۶-۳ فعالیت‌ها
۶-۴ منابع
۷- عملیات فرآیند رسیدگی به شکایات
۷-۱ ارتباط
۷-۲ دریافت شکایت
۷-۳ ردیابی پیوست
۷-۴ اعلام وصول شکایت
۷-۵ ارزیابی اولیه شکایت
۷-۶ بررسی شکایت
۷- ۷ پاسخ به شکایت
۷-۸ اطلاع‌رسانی تصمیم
۷-۹ مختومه کردن شکایت
۸- نگهداری و بهبود
۸-۱ جمع‌آوری اطلاعات
۸-۲ تحلیل و ارزیابی شکایات
۸-۳ رضایت از فرآیند رسیدگی به شکایات
۸-۴ پایش فرآیند رسیدگی به شکایات
۸-۵ ممیزی فرآیند رسیدگی به شکایات
۸-۶ بازنگری مدیریت در مورد فرآیند رسیدگی
۸-۷ بهبود مستمر
پیوست الف
پیوست ب
پیوست ج
پیوست د
پیوست ه
پیوست زپیوست ح

 

فصل پنجم: (استاندارد سیستم مدیریت کیفیت :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مقدمه
۱- هدف و دامنه کاربرد
۲ – مراجع الزامی
۳ – اصطلاحات و تعاریف
۳- ۱ محصول
۳- ۲ مشتری
۳- ۳ رضایت مشتری
۳- ۴ الزام یا خواسته
۴- مفهوم رضایت مشتری
۵- چهارچوب پایش واندازه‌گیری رضایت مشتری
۶- طرح‌ریزی برای پایش و اندازه‌گیری رضایت
۶- ۱ تعریف قصد و اهداف
۶- ۲ تعیین دامنه کاربرد و تواتر
۶- ۳ تعیین روش‌های اجرا و مسئولیت‌ها
۶- ۴ تخصیص منابع
۷- فعالیت‌های پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری
۷- ۱ کلیات
۷- ۲ تعیین انتظارات مشتری
۷- ۳ گردآوری داده‌های رضایت مشتری
۷- ۴ تحلیل داده‌های رضایت مشتری
۷- ۵ ارائه بازخورد برای بهبود
۷- ۶ پایش رضایت مشتری
۸ – نگهداری و بهبود فرآیندهای پایش و …
پیوست الف
پیوست ب
پیوست ج
پیوست د
پیوست ه

فصل ششم: سیستم‌های مدیریت کیفیت- :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مقدمه
۱- هدف و دامنه کاربرد
۲- مراجع الزامی
۳- اصطلاحات و تعاریف
۳- ۱ فعالیت activity
۳- ۲ طرف ذینفع interested party
۳- ۳ فرآیند process
۳- ۴ ارزیابی پیشرفت progress evaluation
۳- ۵ پروژه project
۳- ۶ مدیریت پروژه project management
۳- ۷ طرح مدیریت پروژه …
۳- ۸ طرح کیفیت quality plan
۳- ۹ تأمین‌کننده supplier
۴- سیستم مدیریت کیفیت در پروژه‌ها
۴- ۱ ویژگی‌های پروژه
۴- ۲ سیستم‌های مدیریت کیفیت
۵- مسئولیت مدیریت
۵- ۱ تعهد مدیریت
۵- ۲ فرآیند استراتژیک
۵- ۳ بازنگری مدیریت وارزیابی پیشرفت
۶- مدیریت منابع
۶- ۱ فرآیندهای مربوط به منابع
۶- ۲ فرآیندهای مربوط به کارکنان
۷- پدیدآوری محصول
۷- ۱ کلیات
۷- ۲ فرآیندهای مربوط به وابستگی متقابل
۷- ۳ فرآیندهای مربوط به دامنه
۷- ۴ فرآیندهای مربوط به زمان
۷- ۵ فرآیندهای مرتبط با هزینه
۷- ۶ فرآیندهای مربوط به ارتباطات
۷- ۷ فرآیندهای مربوط به ریسک
۷- ۸ فرآیندهای مربوط به خرید
۸- اندازه‌گیری، تحلیل و بهبود
۸- ۱ فرآیندهای مربوط به بهبود
۸- ۲ اندازه‌گیری و تحلیل
۸- ۳ بهبود مداوم
پیوست الف – فلوچارت فرآیندها در پروژه‌ها

 

 :فصل هفتم

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
(استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آموزش) ۱۰۰۱۵
مقدمه
۱- هدف و دامنه کاربرد
۲- مراجع الزامی
۳- اصطلاحات و تعاریف
۳- ۱ شایستگی
۳- ۲ آموزش
۴- راهنمایی‌هایی برای آموزش
۴- ۱ آموزش: یک فرآیند چهارمرحلهای
۴- ۲ تعیین نیازهای آموزشی
۴- ۳ طراحی و برنامه‌ریزی آموزش
۴- ۴ فراهم آوردن آموزش
۴- ۵ ارزشیابی نتایج آموزش
۵- پایش و بهبود فرآیند آموزش
۵- ۱ کلیات
۵- ۲ صحه‌گذاری فرآیند آموزش
پیوست الف

فصل هشتم: استاندارد سیستم‌های مدیریت :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مقدمه
۱-هدف و دامنه کاربرد
۲-مراجع الزامی
۳- اصطلاحات و تعاریف
۳- ۱ قابلیت اعتماد dependability
۳- ۲ مدیریت قابلیت اعتماد
۳- ۳ سیستم مدیریت قابلیت اعتماد
۳- ۴ طرح قابلیت اعتماد plan dependability
۳- ۵ محصول product
۳- ۶ سیستم system
۴-سیستم مدیریت قابلیت اعتماد
۴- ۱ کاربرد
۴- ۲ توصیه‌های کلی
۴- ۳ توصیه‌های مربوط به مستند سازی
۵-مسئولیت مدیریت
۵- ۱ وظیفه و تعهد مدیریت در مورد قابلیت اعتماد
۵- ۲ مشتری محوری درقابلیت اعتماد
۵- ۳ خط‌مشی قابلیت اعتماد
۵- ۴ طرح‌ریزی قابلیت اعتماد
۵- ۵ مسئولیت، اختیار و انتقال اطلاعات
۵- ۶ بازنگری مدیریت
۶- ۱ تهیه و تدارک منابع
۶- ۲ منابع انسانی
۶- ۳ زیر ساخت
۶- ۴ محیط کار
۷- ۱ طرح‌ریزی پدید آوری محصول
۷- ۲ فرآیند‌های مرتبط با مشتری
۷- ۳ طراحی و تکوین
۷- ۴ خرید و قرارداد با پیمانکاران فرعی
۷- ۵ تولید و ارائه خدمات
۷- ۶ کنترل و سایل پایش و اندازه‌گیری
۸ – اندازه‌گیری تحلیل و بهبود
۸- ۱ کلیات
۸- ۲ پایش و اندازه‌گیری
۸- ۳ کنترل محصول نامنطبق
۸- ۴ تحلیل داده‌ها
۸- ۵ بهبود
پیوست الف
پیوست ب
۱- هدف ودامنه کاربرد
۲- مراجع الزامی
۳- اصطلاحات وتعاریف
۳- ۱ قابلیت اعتماد dependability
۳- ۲ مدیریت قابلیت اعتماد
۳- ۳ سیستم مدیریت قابلیت اعتماد
۳- ۴ طرح قابلیت اعتماد dependability plan
۳- ۵ عنصر برنامه‌ی قابلیت اعتماد
۳- ۶ تکالیف برنامه‌ی قابلیت اعتماد
۳- ۷ محصول product
۳- ۸ سیستم system
۳- ۹ قابلیت اطمینان (عملکرد)
۳- ۱۰ قابلیت نگهداری (عملکرد)
۳- ۱۱ عملکرد پشتیبانی نگهداری
۳- ۱۲ سطح انسجام integrity level
۳- ۱۳ قلم item
مقوله entity
۳- ۱۴ فرآیند process
۳- ۱۵ زنجیره تأمین supply chain
۳- ۱۶ مدیریت management
۳- ۱۷ مدیریت رده بالا top management
۳- ۱۸ بازنگری review
۳- ۱۹ چرخه عمر life cycle
۴- سیستم مدیریت قابلیت اعتماد
۵- مسئولیت مدیریت
۵- ۱ وظیفه‌ی مدیریت در مورد قابلیت اعتماد
۵- ۲ برآورده کردن نیازهای مشتری در …
۵- ۳ خط‌مشی قابلیت اعتماد و پیامدهای نظارتی
۵- ۴ برنامه‌های قابلیت اعتماد
۵- ۵ نماینده مدیریت
۵- ۶ بازنگری مدیریت
۶- مدیریت منابع
۶- ۱ فراهم کردن منابع
۶- ۲ طرح‌ریزی، توسعه و نگهداری منابع
۶- ۲- ۱ منابع انسانی
۶- ۲- ۲ منابع مالی
۶- ۲- ۳ منابع اطلاعاتی
۶- ۳ برون سپاری
۷- پدید آوری محصول
۷-۱ طرح‌ریزی پدیدآوری محصول
۷- ۲ سازگارسازی برنامه‌های قابلیت اعتماد
۷- ۳ کاربرد طرح قابلیت اعتماد
۷- ۴ مدیریت زنجیره‌ی تأمین
۸ اندازه‌گیری، تحلیل و بهبود
۸- ۱ اندازه‌گیری قابلیت اعتماد
۸- ۲ پایش و تضمین قابلیت اعتماد
۸- ۳ برآورد و تحلیل قابلیت اعتماد
۸- ۴ استفاده از اطلاعات قابلیت اعتماد
۸- ۵ اندازه‌گیری نتایج
۸- ۶ بهبود قابلیت اعتماد
پیوست الف
پیوست ب
پیوست ج
پیوست د
پیوست ه
پیوست و
مراحل فرآیند واستانداردها برای مدیریت قابل اعتماد
مقدمه
۱- هدف و دامنه کاربرد
۲- مراجع الزامی
۳- اصطلاحات و تعاریف
۳- ۱ سیستم system
۳- ۲ زیر سیستم subsystem
۳- ۳ پروفایل بهره‌برداری operating profile
۳- ۴ وظیفه function
۳- ۵ عنصر element
۳- ۶ انسجام integrity
۴- مهندسی قابلیت اعتماد سیستم وکاربردها
۴- ۱ مرور کلی مهندسی قابلیت سیستم
۴- ۲ صفات قابلیت اعتماد سیستم و
۵- مدیریت قابلیت اعتماد سیستم
۵- ۱ مدیریت قابلیت اعتماد
۵- ۲ پروژه‌های قابلیت اعتماد سیستم
۵- ۳ سازگار‌سازی برای برآورده کردن نیازهای
۵- ۴ تضمین قابلیت اعتماد
۶- تحقیق قابلیت اعتماد سیستم
۶- ۱ فرآیندی برای قابلیت اعتماد مهندسی در
۶- ۲ دستیابی به قابلیت اعتماد سیستم
۶- ۳ ارزیابی قابلیت اعتمادسیستم
۶- ۴ اندازه‌گیری قابلیت اعتماد سیستم
پیوست الف
پیوست ب
پیوست پ
پیوست ت

 

فصل نهم: (استاندارد سیستم مدیریت انرژی) ۵۰۰۱ :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso

مقدمه
۱- دامنه کاربرد
۲- استانداردهای مرجع
۳- واژگان و تعاریف
۳- ۱ مرزها (Boundaries)
۳- ۲ بهبود مداوم (Continual Improvement)
۳- ۳ اصلاح (Correction)
۳- ۴ اقدام اصلاحی (Corrective Action)
۳- ۵ انرژی (Energy)
۳- ۶ خط مبنای انرژی (Energy Baseline)
۳- ۷ مصرف انرژی (Energy Consumption)
۳- ۸ کارآیی انرژی (Energy Efficiency)
۳- ۹ تم مدیریت انرژی …
۳- ۱۰ تیم مدیریت انرژی …
۳- ۱۱ اهداف کلان انرژی (Energy Objective)
۳- ۱۲ عملکرد انرژی (Energy Performance)
۳- ۱۳ شاخص عملکرد انرژی …
۳- ۱۴خط‌مشی انرژی (Energy Policy)
۳- ۱۵ بازنگری انرژی (Energy Review)
۳- ۱۶ خدمات انرژی (Energy Services)
۳- ۱۷ هدف خرد انرژی (Energy Target)
۳- ۱۸ استفاده انرژی (Energy Use)
۳- ۱۹ طرف‌های ذینفع (Interested Parties)
۳- ۲۰ ممیزی داخلی (Internal Audit)
۳- ۲۱ عدم انطباق (Nonconformity)
۳- ۲۲ سازمان (Organization)
۳- ۲۳ اقدام پیشگیرانه (Preventive Action)
۳- ۲۴ روش اجرایی (Procedure)
۳- ۲۵ سابقه (Record)
۳- ۲۶ دامنه کاربرد (Scope)
۳- ۲۷ استفاده انرژی بارز …
۳- ۲۸ مدیریت ارشد (Top Management)
۴- الزامات سیستم مدیریت انرژی
۴- ۱ الزامات کلی
۴- ۲ مسئولیت مدیریت
۴- ۳ خط‌مشی انرژی
۴- ۴ طرح‌ریزی انرژی
۴- ۵ اجرا و عملیات
۴- ۶ بررسی
۴- ۷ بازنگری مدیریت
پیوست
۱- الزامات کلی
۲- مسئولیت مدیریت
۲- ۱ مدیریت ارشد
۲- ۲ نماینده مدیریت
۳- خط‌مشی انرژی
۴- طرح‌ریزی انرژی
۴- ۱ کلیات
۴- ۲ الزامات قانونی و سایر الزامات
۴- ۳ بازنگری انرژی
۴- ۴ خط مبنای انرژی
۴- ۵ شاخص‌های عملکرد انرژی
۵- اجرا و عملیات
۵- ۱ کلیات
۵- ۲ صلاحیت، آموزش و آگاهی
۵- ۳ ارتباطات
۵- ۴ مستندسازی
۵- ۵ کنترل عملیات
۵- ۶ نیاز به توضیح تکمیلی ندارد.
۶- بررسی
۶- ۱ پایش، اندازه‌گیری و تحلیل
۶- ۲ ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات
۶- ۳ ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی
۶- ۴ عدم انطباق‌ها، اصلاحات، اقدام اصلاحی و
۶- ۵ کنترل سوابق
۷- بازنگری مدیریت
۷- ۱ کلیات
۷- ۲ ورودی به جلسه بازنگری مدیر یت
۷- ۳ خروجی از جلسه بازنگری مدیریت
پیوست ب

 

فصل دهم

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای- . . .
۱- هدف و دامنه کاربرد
۲- نشریات مورد ارجاع
۳- اصطلاحات و تعاریف
۳- ۱ ریسک قابل قبول (acceptable risk)
۳- ۲ ممیزی (audit)
۳- ۳ بهبود مداوم (continual improvement)
۳- ۴ اقدام اصلاحی (corrective action)
۳- ۵ مدرک (document)
۳- ۶ خطر (hazard)
۳- ۷ شناسایی خطر (hazard identification)
۳- ۸ بیماری (ill health)
۳- ۹ رویداد (incident)
۳- ۱۰ طرف‌های ذینفع (interestred party)
۳- ۱۱ عدم انطباق (nonconformity)
۳- ۱۲ ایمنی و بهداشت حرفه‌ای …
۳- ۱۳ سیستم مدیریت …
۳- ۱۴ هدف (OH&S objective) OH&S
۳- ۱۵ عملکرد (OH&S performance) OH&S
۳- ۱۷ سازمان (organization)
۳- ۱۸ اقدام پیشگیرانه (preventive action)
۳- ۱۹ روش اجرایی (procedure)
۳- ۲۰ سابقه (record)
۳- ۲۱ ریسک (risk)
۳- ۲۲ ارزیابی ریسک (risk assessment)
۳- ۲۳ محل کار (workplace)
۴- الزامات سیستم مدیریت OH&S
۴- ۱ الزامات عمومی OH&S
۴- ۲ خط‌مشی OH&S
۴- ۳ طرح‌ریزی
۴- ۴ اجرا وعملیات
۴- ۵ بررسی
۴- ۶ بازنگری مدیریت
پیوست الف
پیوست ب

فصل یازدهم: (استاندارد سیستم مدیریت …

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مقدمه
۱- دامنه کاربرد
۲- استانداردهای مرجع
۳- تعاریف
۳- ۱ بهبود مستمر
۳- ۲ محیط زیست
۳- ۴ پیامد زیست محیطی
۳- ۵ سیستم مدیریت زیست محیطی
۳- ۶ ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی
۳- ۷ هدف کلان زیست محیطی
۳- ۸ عملکرد زیست محیطی
۳- ۹ خط‌مشی زیست محیطی
۳- ۱۰ هدف خرد زیست محیطی
۳- ۱۱ طرف ذینفع
۳- ۱۲ سازمان
۳- ۱۳ پیشگیری از آلودگی
۴- الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی
۴- ۱ الزامات کلی
۴- ۲ خط‌مشی زیست محیطی
۴- ۲ خط‌مشی زیست محیطی
۴- ۳ طرح‌ریزی
۴- ۴ اجرا وعملیات
۴- ۵ بررسی و اقدام اصلاحی
۴- ۶ بازنگری مدیریت
پیوست
راهنمایی برای کاربرد مشخصات
الف- ۱ الزامات کلی
الف – ۲ خط‌مشی زیست محیطی
الف- ۳ طرح‌ریزی
الف- ۳- ۱ جنبه‌های زیست محیطی
الف ۳- ۲ الزامات قانونی وسایر الزامات
الف۳- ۳ اهداف خرد وکلان
الف- ۳- ۴ برنامه (های) مدیریت زیست محیطی
الف- ۴ اجرا و عملیات
الف- ۴- ۱ ساختارومسئولیت
الف۴- ۴ مستندات سیستم مدیریت زیست محیطی
الف- ۴- ۵ کنترل مدارک
الف- ۴- ۶- کنترل عملیات
الف- ۴- ۷ آمادگی وواکنش در وضعیت‌های …
الف- ۵ بررسی واقدام اصلاحی
الف- ۵- ۱ پایش واندازه‌گیری
الف- ۵- ۲ عدم انطباق واقدامات اصلاحی و …
الف – ۵- ۳ سوابق
الف ۵- ۴ ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی
الف- ۶ بازنگری مدیریت
پیوست ب

 

فصل دوازدهم :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
(روش‌های ممیزی سیستم‌های مدیریت کیفیت و…
مقدمه
۱- هدف و دامنه کاربرد
۲- مراجع الزامی
۲- ۱ استاندارد ایران- ایزو ۹۰۰۰: سال ۱۳۸۰، …
۳- اصطلاحات و تعاریف
۱- ۳ ممیزی audit
۲- ۳ معیارهای ممیزی audit criteria
۳- ۳ شواهد ممیزی audit evidence
۴- ۳ یافته‌های ممیزی audit findings
۵- ۳ نتیجه نهایی ممیزی audit conclusion
۶- ۳ کارفرمای ممیزی audit client
۷- ۳ ممیزی شونده auditee
۸- ۳ ممیز auditor
۹- ۳ تیم ممیزی audit team
۱۰- ۳ کارشناس فنی technical expert
۱۱- ۳ برنامه ممیزی audit program
۱۲- ۳ طرح ممیزی audit plan
۱۳- ۳ دامنۀ شمول ممیزی audit scope
۱۲- ۳ شایستگی competence
۴- اصول ممیزی
۵- مدیریت کردن برنامه ممیزی
۱- ۵ کلیات
۲- ۵ اهداف و گسترۀ برنامه ممیزی
۳- ۵ مسوولیت‌ها، منابع و روشهای اجرایی …
۴- ۵ اجرای برنامه ممیزی
۵- ۵ سوابق مربوط به برنامه ممیزی
۵- ۶ پایش و بازنگری برنامه ممیزی
۶- فعالیت‌های ممیزی
۱- ۶ کلیات
۴- ۶ انجام بازنگری مستندات
۴- ۶ آماده شدن برای انجام فعالیت‌های ممیزی …
۵- ۶ انجام فعالیت‌های ممیزی در محل
۶- ۶ تهیه، تصویب و توزیع گزارش ممیزی
۶-۷ اتمام ممیزی
۸- ۶ انجام اقدامات پیگیری بعد از ممیزی
۷- شایستگی و ارزیابی ممیزان
۷- ۱ کلیات
۷- ۲ صفات شخصی
۷- ۳ دانش و مهار تها
۴- ۷ تحصیلات، تجربۀ کاری، آموزش ممیز و …
۵- ۷ حفظ و بهبود شایستگی
۶- ۷۷ ارزیابی ممیز

 

فصل سیزدهم: سیستم‌های مدیریت ایمنی :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مقدمه
۱ هدف و دامنه کاربرد
۲ مراجع الزامی
اصطلاحات و تعاریف
۳- ۱ ایمنی مواد غذایی
۳- ۲- زنجیره مواد غذایی
۳- ۳ خطرات ایمنی مواد غذایی
۳- ۴ خط‌مشی ایمنی مواد غذایی
۳- ۵ محصول نهایی
۳- ۶ نمودار جریان
۳- ۷ اقدام کنترلی
۳- ۸ برنامه پیش نیاز
۳- ۱۰ نقطه کنترل بحرانی
۳- ۱۱ حد بحرانی
۳- ۱۲ پایش
۳- ۱۳ اصلاح
۳- ۱۴ اقدام اصلاحی
۳- ۱۵ صحه‌گذاری (اعتباردهی)
۳- ۱۶ تصدیق
۳- ۱۷ به روز آوری
۴- ۱ الزامات کلی
۴- ۲ الزامات مستندسازی
۵- ۱ تعهد مدیریت
۵- ۲ خط‌مشی ایمنی مواد غذایی
۵- ۴ مسئولیت و اختیار
۵- ۵ رهبر گروه ایمنی مواد غذایی
۵- ۶ ارتباطات
۵- ۶- ۱ ارتباطات برون سازمانی
۵- ۶- ۲ ارتباطات درون سازمانی
۵- ۷ آمادگی و واکنش در وضعیت‌های اضطراری
۵- ۸ بازنگری مدیریت
منابع
۶- ۱ فراهم کردن منابع
۶- ۲ منابع انسانی
۶- ۳ زیرساخت
۶- ۴ محیط کار
طرح‌ریزی و تحقق محصولات ایمن
۷- ۱ کلیات
۷- ۲ برنامه‌های پیش نیاز
۷- ۳ مراحل مقدماتی برای توانایی تجزیه و…
۷- ۴ تجزیه و تحلیل خطر
۷- ۵ ایجاد برنامه‌های پیش نیاز عملیاتی (PRPs)
۷- ۶ ایجاد طرح HACCP
۷- ۷- به روز آوری اطلاعات مقدماتی و …
۹- ۷ سیستم قابلیت ردیابی
۷- ۱۰ کنترل عدم انطباق
۸- ۱ کلیات
۸- ۲ صحه‌گذاری ترکیب اقدامات کنترلی
۸- ۳ کنترل پایش و اندازه‌گیری
۸- ۴ تصدیق سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
۸- ۵۵ بهبود

اطلاعات بیشتر

وزن 800 kg

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *