حراج!

کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs

16,150 تومان

نویسنده/ مترجم مهدی ترابی
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۲۸۴
سال چاپ ۱۳۹۴
نوبت چاپ دوم
شابک ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۱۶۹۱
سی‌دی ندارد
قیمت با تخفیف ۱۶۱۵۰

از ویژگی های مجموعه حاضر:
معرفی برخی از نرم افزارهای طراحی مطرح در دنیا
تحلیل های دینامیکی طیفی در سازه ها
طراحی و مدل سازی دیوارهای برشی با بازشو و بدون بازشو در سازه ها
تحلیل انواع مسایل مبتنی بر رفتارهای دیوارهای برشی و عملکرد آن ها در سازه ها
مدل سازی دیوارهای برشی فولادی سخت نشده
تحلیل, طراح و مدل سازی دیافراگم های صلب و انعطاف پذیر
محاسبات اتصالات بتنی در شرایط شکل پذیری ویژه در مدل ها
تحلیل, طراحی و مدل سازی ستون های مرکب فولادی در نسخه های جدید
تحلیل, طراحی و مدل سازی دیوارهای بنایی مسلح در نسخه های جدید
قابل استفاده مهندسان و طراحان سازه در سازمان های نظام مهندسی و دانشجویان کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی عمران

پس از ۱۵ سال طراحی سازه و تدریس نرم افزارهای مهندسی عمران در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان, دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی, نیاز جامعه مهندسی کشور و دانش آموختگان رشته عمران بر داشتن تفکری نو در اصول مدلسازی بهینه به همراه استفاده از تکنیک های حل عددی را ضروری دانسته و استفاده محض از نرم افزاهای این رشته را کافی نمی دانم. لذا برای نیل به این اهداف, ضرورت داشتن اطلاعات کافی برای درک رفتار سازه ها در تامین اصول پایداری, مقاومت و شکل پذیری را برای کاربران توصیه می نمایم.
در این راستا و در طی ۵۵ سال کار مستمر در تالیف کتاب حاضر بر عناوینی تمرکز شده که اولا؛ نیاز به نسخه خاصی از نرم افزار ETABS نباشد و با هر نسخه استانداردی قابل مدلسازی باشد. ثانیا؛ گستره مطالب به نحوی در نظر گرفته شده است که قابل استفاده برای طراحان سازه در سازمان های نظام مهندسی کشور و دانش آموختگان مقطع کارشناسی عمران به بالا می باشد.
در این کتاب مفاهیم اساسی با اصول تحلیل های دینامیکی طیفی, طراحی دیوارهای برشی بتنی و فولادی و مسایل بتنی و فولادی و مسای مبتنی بر رفتارهای مختلف دیوارهای برشی در سازه ها, طراحی اجزای مرزی و جمع کننده نیروها در دیافراگم های انعطاف پذیر, طراحی اتصالات در ضوابط شکل پذیری ویژه, طراحی ستون های مرکب فولادی و دیوارهای مسلح بنایی در نسخه های جدید را خواهید آموخت.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

توضیحات محصول

کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs

کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs :

پیشگفتار

فصل اول / معرفی برخی از نرم‌افزارهای مهندسی عمران :

کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs :

۱-۱مقدمه
۱-۲برنامه STA۴-CAD
۱-۳ برنامه Abaqus
۱-۴ برنامه Robot Millennium
۱-۵ برنامه Prokon
۱-۶ برنامه STADD-PRO
۱-۷ برنامه Xsteel Tekla Structures
۱-۸ برنامه Straus۷
۱-۹ برنامه Perform ۳d
۱-۱۰ برنامه SAP۲۰۰۰
۱-۱۱برنامه ETABS
۱-۱۲ آشنایی با Etabs ۲۰۱۳
۱-۱۲-۱ مدل سازی
۱-۱۲-۲ تحلیل
۱-۱۲-۳ طراحی
۱-۱۲-۴ خروجی متنی و گرافیکی
۱-۱۲-۵ جزییات
۱-۱۲-۶ واسط خارجی با سایر نرم‌افزارها
۱-۱۳ برنامه SAFE
۱-۱۴برنامه CSICOL
۱-۱۵برنامه ADAPT-PT
مراجع

فصل دوم / مدلسازی لرزه‌ای سه بعدی در تحلیل دینامیکی طیفی در ETABS :

کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs :

۲-۱ کلیات
۲-۲ روشهای تحلیل سازه ها
۲-۳ روش تحلیل دینامیکی طیفی
۲-۴ ترکیب اثر مدها
۲-۵۵ تعداد مودهای نوسان

مثال شماره ۱-۱ تحلیل سه بعدی سازه با ۳ درجه آزادی

گام ۱) محاسبه ماتریس جرم
گام ۲) محاسبه ماتریس سختی
گام ۳) محاسبه فرکانس طبیعی وزمان تناوبها
گام ۴) نمایش شکل مودهای ارتعاشی
گام ۵) محاسبه جرم مودی
گام ۶) محاسبه ضریب تحریک
گام ۷) محاسبه ضریب بازتاب و شتاب طیفی
گام ۸) محاسبه نیروی جانبی طیفی
گام ۹) محاسبه برش پایه طیفی
گام ۱۰۰) محاسبه برش پایه استاتیکی معادل

گام ۱۱) نکات وایجاد مدل سه بعدی درEtabs
گام ۱۲) ایجاد شبکه
گام ۱۳) ایجاد خواص مصالح بتنی
گام ۱۴) تعریف سطح مقطع مصالح
گام ۱۵) تعریف مقطع سقف
گام ۱۶) تعریف تابع طیف پاسخ
گام ۱۷) تعریف حالات بارگذاری ثقلی و جانبی استاتیکی
گام ۱۸) تعریف حالات بارگذاری طیفی
گام ۱۹) تعریف درصد مشارکت بار زنده برای محاسبه وزن در زلزله
گام ۲۰) اختصاص دیافراگم صلب به کف ها
گام ۲۱) اختصاص قیودتکیه‌گاهی به گره‌های متصل به فونداسیون
گام ۲۲) اختصاص نواحی صلب انتهایی
گام ۲۳) بارگذاری ثقلی
گام ۲۴) آنالیز سازه (بادرنظرگرفتن اثرات )
گام ۲۵) نمایش نتایج تحلیل طیفی درEtabs
گام ۲۶) نمایش مقدار جرم برای تشکیل ماتریس جرم درطبقات
گام ۲۷) نمایش شکل مودی
گام ۲۸) نمایش ضریب مشارکت وضریب جذب جرم
گام ۲۹) نمایش شتاب طیفی
گام ۳۰) نمایش بزرگی شتاب
گام ۳۱) نمایش برش پایه طیفی
گام ۳۲۲) نمایش برش پایه استاتیکی معادل

مثال شماره ۱-۲ تحلیل طیفی سازه ۱۰ سقف با دیوار برشی بتنی

گام۱) تعریف شبکه
گام۲) تعریف خواص مصالح
گام۳) تعریف مقاطع بتنی
گام۴) تعریف مشخصات سقف
گام۵) تعریف مقطع دیوار برشی
گام۶) تعریف حالات بارگذاری استاتیکی
گام۷) تعریف تابع طیف پاسخ
گام۸) تعریف حالات بارگذاری طیفی
روش الف) ورود ضریب طیف پاسخ در هر راستای U۲ , U۱
روش ب) ورود ضریب طیف پاسخ تحت زوایای تحریک (مثلا ۱۵ درجه)
روش ج) روش ترکیب جهت‌ها با یک ضریب مقیاس
گام۹) تعریف آیین نامه طراحی
گام۱۰۰) تعریف ترکیبات اتوماتیک طراحی

گام۱۱) تعریف ضرایب لرزه‌ای خاص
گام۱۲) تعریف ترکیبات طراحی با اعمال ضرایب توسط کاربر
گام۱۳) تعریف درصد مشارکت بار زنده در محاسبه ضریب زلزله
گام۱۴) اختصاص دیافراگم صلب
گام۱۵) اختصاص قیود تکیه گاهی گره‌های متصل به فونداسیون
گام۱۶) اختصاص نواحی صلب انتهایی
گام۱۷) نامگذاری دیوارهای برشی
گام۱۸) ایجاد تقسیم بندی در دیوارهای برشی
گام۱۹) بارگذاری
گام۲۰۰) تنظیم پارامترهای آنالیز

گام۲۱) نمایش خروجی ها
گام۲۲) نمایش برش پایه استاتیکی
گام ۲۳) نمایش تعداد مودهای نوسان و ضرایب جذب جرم
گام۲۴) کنترل تغییر مکان نسبی
گام۲۵) کنترل نامنظمی در پلان
گام۲۶) کنترل فاصله مرکزجرم ومرکز سختی
گام۲۷) کنترل واژگونی
گام۲۸) کنترل شاخص پایداری
گام۲۹) نمایش مقادیر برش در دیوارهای برشی
گام۳۰) طراحی دیوار برشی
روش (الف ) استفاده از نتایج تحلیل و طراحی به روش دستی
روش (ب) تحلیل وطراحی با استفاده از نرم‌افزار
گام ۳۱) کنترل ۲۵ درصد قاب خمشی
مراجع

فصل سوم / مثالهای تکمیلی درمدلسازی لرزه‌ای دیوارهای برشی :

کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs :

کلیات
مثال ۳-۱ تحلیل اندرکنش قاب خمشی و دیوار برشی
مثال ۳-۲ تحلیل تکیه‌گاه بودن دیافراگم برای دیوارهای برشی
مثال ۳-۳ تحلیل اثرتغییر شکل‌های محوری ستونها در توزیع برش دردیوار
مثال ۳-۴ تحلیل ناسازگاری دوران اتصالات در دیوارهای برشی با بازشو
مثال ۳-۵ تحلیل سازگاری تغییر شکل در دیوارهای برشی
مثال ۳-۶ تحلیل و طراحی بازشوها در دیوارهای برشی بتنی
مثال ۳-۷ تحلیل وطراحی دیوارهای برشی فولادی ۱۵۳

گام ۱) محاسبات اولیه ضخامت جان ورق دیواربرشی فولادی
گام ۲) طراحی اولیه اعضای مرزی قائم
گام ۳) طراحی اولیه اعضای مرزی افقی
گام ۴)محاسبه زاویه میدان کشش براساس محاسبه اولیه ضخامت جان ورق
گام ۵)تعریف مصالح دیوار به صورت ارتوتروپیک در نرم افزار(Orthotropic)
گام ۶) تعریف المان دیوار با رفتار غشایی در نرم افزار(Membrane)
گام ۷) تعریف راستای زلزله در نرم افزار باتوجه به راستای مصالح تعریف شده
گام ۸) اختصاص زاویه جدید میدان کشش برروی محورهای محلی ۱و۲:
گام ۹) مشاهده نیروی برشی دیوار(P۱) براساس خصوصیات هندسی داده شده
گام ۱۰) کنترل و محاسبه مجدد زاویه میدان کشش
مراجع

فصل چهارم / مدلسازی لرزه‌ای دیافراگم‌ها :

کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs :

کلیات
۴-۱ تعریف دیافراگم
۴-۲ ضوابط حاکم بر طراحی دیافراگمها
۴-۳ انواع دیافراگم ازنظرجنس وسیستم ساختمانی
۴-۴ انواع دیافراگم از نظر صلبیت و انعطاف پذیری
۴-۵ تاثیر سیستم باربر جانبی در صلبیت دیافراگم ها
۴-۶ تغییر شکل دیافراگمها
۴-۷ تحلیل دیافراگمها
۴-۸ طراحی دیافراگم ها
مثال ۴-۱تحلیل و طراحی دیافراگم‌های انعطاف پذیر
گام ۱) تعیین برش پایه در مدل ایجادشده
گام ۲) تعیین نیروی حداکثر و کنترل صلبیت دیافراگم
گام ۳) اعمال نیروی دیافراگم وکنترل صلبیت در مدل Etabs
گام ۴) طراحی اجزای مرزی(Chord) وجمع کننده نیروها(Collector)
مراجع

فصل پنجم / مدلسازی لرزه‌ای دراتصالات سازه‌های بتنی :

کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs :

۵-۱ کلیات
۵-۲ حدود شکل پذیری سازه
۵-۳ ضوابط شکل پذیری متوسط
۵-۳-۱ محدودیت هندسی در اعضای تحت خمش درقاب ها
۵-۳-۱-۱ آرماتورهای طولی و عرضی در اعضای تحت خمش
۵-۳-۲ اعضای تحت فشار وخمش در قاب‌ها
۵-۳-۳ ضوابط طراحی برای برش در اعضای قاب‌ها
مثال۵-۱ محاسبه برش اتصال با شکل پذیری ویژه
گام ۱) نحوه محاسبه مقادیر C , T
گام ۲) نحوه محاسبه ظرفیت برشی نهایی ستون Vu
مثال۵-۲ محاسبه ظرفیت برشی نهایی تیرها
مثال ۵-۳ محاسبه ظرفیت برش نهایی ستونها
مثال ۵-۴ محاسبه حداقل مقاومت خمشی ستونها با شکل پذیری زیاد
مراجع

فصل ششم / قابلیتهای ویژه مدلسازی در نسخه ۲۰۱۳ :

کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs :

۶-۱ محاسبه نسبت تنش در دیوارهای بنایی مسلح
۶-۱-۱ کلیات
۶-۱-۲ رفتار خمشی مقاطع بنایی مسلح
۶-۱-۳ فولاد کششی کم
۶-۱-۴ فولاد کششی زیاد
۶-۱-۵ ضوابط ویژه برای نواحی زلزله خیز متوسط تا شدید
مثال ۶-۱۱محاسبه نسبت تنش در دیوارهای بنایی مسلح

مراحل مدلسازی در نسخه ۲۰۱۳ :

کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs :

گام ۱) تعریف خواص مصالح
گام ۲) تعریف مقطع دیوار
گام ۳) تعریف الگوی بار
گام ۴) تعریف حالت بار وارد شده
گام ۵) ترسیم دیوار و اعمال بارهای وارده
گام ۶) تعریف برچسب Pier و اختصاص برچسب به دیوار
گام ۷) ایجاد الگوی آرماتور گذاری دیوار در Section Design
گام ۸) اختصاص الگوی آرماتور گذاری ایجاد شده به دیوار
گام۹۹) تحلیل و طراحی دیوار بنایی مسلح

مراحل گام به گام تحلیل دستی :

کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs :

گام۱) تعیین خروج از مرکزیت e
گام۲) تعیین نیروی محوری خالص Pn
گام۳) تعیین خروج از مرکزیت نسبت به فولاد کششی
گام۴) تعیین فاصله محور پلاستیک از فولاد کششی
گام۵) تعیین عمق ناحیه فشاری تا تار خنثی c و ارتفاع بلوک تنش a
گام۶) تعیین مقادیر کرنش تا
گام۷۷) تعیین مقادیر نیروی محوری و لنگر اسمی

۶-۲ طراحی ستونهای مرکب
۶-۲-۱ کلیات
۶-۲-۲ طراحی اعضای مرکب
۶-۲-۳ اعضای محوری مختلط محاط در بتن
۶-۲-۳-۱ محدودیت‌ها
۶-۲-۳-۲ مقاومت فشاری
۶-۲-۳-۳ مقاومت کششی
۶-۲-۳-۴ مقاومت برشی
۶-۲-۳-۵ انتقال بار
۶-۲-۳-۶ جزییات اعضای محوری محاط در بتن
۶-۲-۳-۷ مقاومت برشگیرها
۶-۲-۴ اعضای محوری مختلط پر شده با بتن
۶-۲-۴-۱ محدودیت‌ها
۶-۲-۴-۲ مقاومت فشاری
۶-۲-۴-۳ مقاومت برشی
۶-۲-۴-۴ انتقال بار
۶-۲-۴-۵۵ فاصله برشگیرها در اعضای محوری مختلط پر شده با بتن

مثال ۶-۲ محاسبه نسبت تنش در ستونهای مرکب

مراحل مدلسازی در Etabs ۲۰۱۳
گام ۱) تعریف خواص مصالح برای فولاد
گام ۲) تعریف خواص مصالح برای بتن
گام ۳) تعریف مقطع ستون
گام ۴) تعریف الگوی بار
گام ۵) تعریف حالت بار وارده
گام ۶) ترسیم ستون و اعمال بارهای وارده
گام ۷) تعریف ترکیبات بارگذاری
گام ۸) انتقال ترکیبات ایجاد شده برای روند طراحی
گام ۹) تنظیم آییننامه طراحی
گام ۱۰۰) طراحی ستون و مشاهده نتایج

مراحل گام به گام تحلیل دستی
گام ۱) تعیین خواص مقطع فولادی و بتنی
گام ۲) تعیین مقدار نیروی محوری ضریبدارPu
گام ۳) تعیین مقاومت فشاری محوری ستون مختلط P۰
گام ۴) تعیین نیروی محوری کمانشی اولر Pe
گام ۵) محاسبه مقاومت فشاری اسمی Pn
مثال ۶-۳ محاسبه نسبت تنش در ستونهای مرکب در قابهای خمشی
مراحل مدلسازی در Etabs ۲۰۱۳
مراحل گام به گام در تحلیل دستی
گام ۱) تعیین ترکیب بار بحرانی Mu ,Pu
گام ۲) تعیین مقاومت خمشی اسمی ماکزیمم MD
گام ۳) تعیین مقاومت خمشی اسمی Mn
گام ۴) تعیین نسبت تنش Ratio

مثال ۶-۴ محاسبه ستونهای محاط در بتن

کنترل شرایط مقاطع مختلط
مراحل مدل سازی در ETABS ۲۰۱۳
گام ۱) تعریف خواص مصالح برای فولاد و میلگرد
گام ۲) تعریف خواص مصالح برای بتن
گام ۳) تعریف مقطع ستون مختلط
گام ۴) تعریف الگوی بار
گام ۵) تعریف حالت بار وارده
گام ۶) تعریف ترکیب بارگذاری
گام ۷) ترسیم ستون و اعمال بارهای وارده
گام ۸) انتقال ترکیبات ایجاد شده برای روند طراحی
گام ۹) تنظیم آیین‌نامه طراحی
گام ۱۰) طراحی ستون و مشاهده نتایج
مراحل گام به گام تحلیل دستی
گام ۱) محاسبه مقاومت فشاری نهایی Pu
گام ۲) محاسبه مقاومت فشاری موجود Po
گام ۳) محاسبه بار کمانش اولر Pe
گام ۴) محاسبه مقاومت فشاری طرح Pn
گام ۵) محاسبه نیروی برشی مورد نیاز برشگیرها
گام ۶) محاسبه مقاومت اسمی گل میخ تک
گام ۷) محاسبه تعداد گل میخ و فواصل بین آنها
مراجع
پیوست ۱۱/ ترکیب بارها

منابع و مآخذ کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs

توضیحات تکمیلی

وزن 550 kg

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.