حراج!

کتاب درسنامه آزمون‌های کارشناس رسمی رشته تاسیسات ساختمانی و کارخانجات

31,350 تومان

نویسنده/ مترجم: مهدی عرب صادق
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: ۲۷۲
سال چاپ: ۱۳۹۶
نوبت چاپ: دوم
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۳۲۶۸
سی‌دی: ندارد

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: ۷۳۴۹ دسته: ,

توضیحات

توضیحات محصول

کتاب درسنامه آزمون‌های کارشناس رسمی رشته تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

کتاب درسنامه کارشناسی‌رسمی تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات :

ویژه آزمون‌های کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه

قابل استفاده مهندسین برق و مکانیک (مبحث برق)

فهرست مطالب کتاب درسنامه آزمون‌های کارشناس رسمی رشته تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات : 

اصطلاحات و تعاریف
استانداردها
تعاریف
اصطلاحات تأسیسات

فصل اول: سیستم‌های نیرو و ارتینگ : 

اهمیت اتصال به زمین
حفظ و سلامت و ایمنی افرادی که از سیستم برق …
حفظ سلامت سیستم، صرف نظر از مسایل مربوط به ایمنی
یادآوری برخی تعاریف مهم ارتینگ
۱ـ زمین (ارت)
۲ـ سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)
۳ـ الکترود ارت (زمین)
۴ـ مقاومت الکترود ارت
۵ ـ امپدانس حلقه اتصال به زمین
۶ ـ اتصالی
۷ ـ جریان اتصال به زمین (جریان اتصال کوتاه)
۸ ـ جریان نشتی زمین
۹ـ سیم اتصال به زمین (سیم ارت)
۱۰ـ سیم خنثی (نول)
۱۱ـ هادی‌ حفاظتی (PE)
۱۲ـ سیم غلافدار فلزی به منظور زمین کردن
۱۳ـ سیم مشترک ارت ـ نول (PEN)
۱۴ـ قسمتهای بی‌حفاظ (روباز) هادی
۱۵ـ ترمینال اصلی اتصال به زمین (ارتینگ)
۱۶ـ قسمتهای برقدار
۱۷ـ پتانسیل زمین (ارت)
۱۸ـ گرادیان پتانسیل (در یک نقطه از زمین)
۱۹ـ دستگاههای سیار (قابل حمل)
۲۰۰ـ قسمتهایی که به طور همزمان با هم قابل دسترسی هستند

۲۱ـ دستگاه پس ماند جریان RCD
۲۲ـ هادی بیگانه
۲۳ـ وسایل قطع و وصل و کنترل (قبل یا بعد از تابلو)
۲۴ـ تابلو (مجموعه‌ای از تجهیزات قطع و وصل و کنترل)
۲۵ـ حصار
۲۶ـ باتری
۲۷ـ کانال کابل
۲۸ ـ سینی کابل
۲۹ـ تونل کابل
۳۰ـ مدار (برقی دریک تأسیسات)
۳۱ـ مدار توزیع (از یک تأسیسات)
۳۲ـ کلید خودکار
۳۳ـ جریان طراحی (یک مدار)
۳۴ـ جریان مجاز حرارتی (یک هادی)
۳۵ـ اضافه جریان
۳۶ـ جریان اضافه بار (یک مدار)
۳۷ـ شدت جریان عملیاتی قراردادی (مربوط به یک وسیله حفاظتی)
۳۸ ـ تماس مستقیم
۳۹ـ تماس غیرمستقیم
۴۰۰ـ ترمینال اصلی زمین (شینه ارت)

۴۱ـ تجهیزات الکتریکی
۴۲ـ تجهیزات مصرف‌کننده جریان
۴۳ـ فیوز
۴۴ـ تأسیسات الکتریکی
۴۵ـ سرویس ورودی تأسیسات الکتریکی
۴۶ـ عایق‌بندی
۴۷ـ عایق‌بندی کابل
۴۸ـ مبخش
۴۹ـ سپر (شیلدینگ کابل)
۵۰ ـ کلید قطع بار
۵۱ ـ ولتاژ تماس
۵۲ ـ ولتاژ تماس احتمالی
۵۳ ـ ولتاژ گام
۵۴ ـ اضافه ولتاژ صاعقه
۵۵۵ ـ سیستم سیم‌کشی

حفاظت در برابر برق گرفتگی :

کتاب درسنامه کارشناسی‌رسمی تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات :

تقسیمبندی خطرات ناشی از برق گرفتگی
عوامل موثر در برق گرفتگی
انواع تماس با هادی برقدار
روش حفاظت در برابر تماس مستقیم
روش حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم با استفاده قطع خودکار مدار
منابع نیرو
حریم خطوط انتقال و توزیع برق
محور خط
مسیر خط
حریم درجه یک
حریم درجه دو
کارکرد دیزل ژنراتور
نامگذاری سیستم‌های نیرو
اصول نامگذاری در سیستم‌های توزیع نیرو
سیستم TT
RCDD یا کلید محافظ جان یا کلید جریان باقیمانده

تشریح
شماتیک سیستم TT
سیستم IT
سیستم TN (متداولترین اجباری)
نکات کلی در مورد سیستم TN
سیستم TN-C(کم کاربرد)
سیستم TN-S
سیستم TN-C-S
جمع‌بندی سیستم‌های نیرو
مقاومت زمین (سیستم TN)
آشنایی با برخی مقادیر مجاز
مقاوت ویژه خاک
تشریح عوامل وابسته
نمونههایی از مقاومت ویژه خاک
آ‌ماده سازی خاک اطراف الکترود
اندازهگیری مقاوت ویژه خاک
نحوه اندازهگیری
تشریح روش ونر(wenner)
تشریح اساس کار روش FOP (Fall of Potentiall)

روش اندازه‌گیری(Fall OF Potential)
الکترود زمین
انتخاب محل احداث به ترتیب اولویت
ممنوعیت احداث
بررسی اثر شکل الکترود
الکترودهای موجود
الکترودهای مصنوعی
الکترود زمین – صفحهای(کم اثرترین الکترود)
الکترود صفحهای کم عمق
الکترود صفحهای عمیق
الکترود زمین – قایم (متداولترین)
ساختمان و جنس الکترودهای قائم
الکترود زمین – افقی یا تسمه‌ای
تشریح کاربرد
ساختمان و جنس الکترودهای تسمه‌ای
خوردگی الکترودها
درجه‌بندی خاک از نظر شدت اثر آنها روی خوردگی به ترتیب
درجه‌بندی اثرفلزات از نظر شدت اثر آنها روی خوردگی به ترتیب (حفاظت کاتدی)
تعداد الکترود‌ها
موارد کاربرد یک الکترودزمین
مزیت و عیب نصب یک الکترود
موارد کاربرد دو الکترود زمین
شینه و هادی اتصال زمین
الزامات اتصال زمین

سطح مقطع هادیها
هم‌بندی
قوانین ارتینگ
تشریح
صاعقهگیر
اجزای سیستم حفاظت در مقابل صاعقه
انواع صاعقهگیر
پیوست فصل اول
جزییات بیشتر، نکات تکمیلی و یادآوری مفاهیم بنیادین سیستم اتصال به زمین
اهمیت اتصال به زمین
اهداف اتصال به زمین از نظر انجام کار صحیح و سالم سیستم

تغییرات ولتاژ در سیستمی که به زمین وصل نیست : 

کتاب درسنامه کارشناسی‌رسمی تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات :

انواع سیستمهای توزیع فشار ضعیف
شناسایی هادیها در سیستمهای جریان متناوب
جمعبندی سیستمهای اتصال به زمین
انواع مختلف اتصال به زمین
طبقه‌بندی سیستمهای اتصال به زمین فشار ضعیف
نامگذاری سیستمهای الکتریکی
سیستم TN
الف) سیستم TN – C
ب) سیستم TN-S
ج) سیستم TN-C-S
سیستم TT
سیستم IT
ذکر برخی جزئیات
شرح نکاتی در انواع الکترودهای مورد استفاده در سیستم اتصال به زمین
الکترودهای صفحه‌ای
الکترودهای تسمه‌ای
بخش پنجم ـ مقاومت ویژه خاک و محل نصب الکترودها
الکترودهای زمین (موجود)
الکترودهای متفرقه
دستگاه مگر
تشریح
طرز کار با مگر
طرز تشخیص سالم بودن مگر
طریقه مگر زدن روی ماشینها
ارت
لزوم استفاده از سیستم ارت
روشهای اجرای ارت یا زمین حفاظتی
۱- زمین سطحی
۲ـ زمین عمقی
اجرای سیستم ارتینگ در مراکز مسکونی

اتصال سیم به صفحه مسی
نصب شینه و میله برقگیردر واحد‌های مسکونی
هم‌بندی سیستم
انتخاب نصب هادی زمین
اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی الکترود زمین
اتصال به زمین تجهیزات تولید برق
اتصال به زمین خطوط هوایی
اتصال به زمین روشنایی و تجهیزات الکتریکی مستقر در خیابانها
اتصال به زمین داربستهای موقت و سازه‌های فلزی
اتصال به زمین کاروانهای مسافرتی و توقفگاه آنها
اتصال به زمین بندرگاه کشتیهای کوچک و قایقها

فصل دوم: دیماند و انشعابات برق : 

کتاب درسنامه کارشناسی‌رسمی تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات :

بخش برخی تعاریف
متقاضی
مشترک
انشعاب برق
تأمین برق
نقطه تحویل
کابل سرویس
لوازم اندازه‌گیری
ضریب همزمانی
ضریب قدرت
برآورد بار در تاسیسات الکتریکی
روش صحیح محاسبه حداکثر درخواست توان (دیماند)
مفاهیم مورد استفاده در برآورد بار
ضریب همزمانی
همزمانی برخی بارها
ضریب همزمانی برخی بارها
ضریب قدرت و ضریب همزمانی بارها
برآورد دیماند درخواستی اولیه به روش وات بر متر مربع
ضریب قدرت برخی بارها
واگذاری شرکت برق
انواع مصرفکنندگان
نحوه واگذاری شرکت برق
انواع مشترکین مصرفی
مشترکین غیر دیماندی
مشترکین دیماندی
تعرفههای برقی
تجهیزات محاسبات هزینه برق
کنتور
ساختمان کنتور
کنتور راکتیو
کلیدهای مینیاتوری ورودی و خروجی

فصل سوم: جبران‌سازی توان راکتیو و خازنگذاری : 

کتاب درسنامه کارشناسی‌رسمی تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات :

محاسبات توان اکتیو، راکتیو و ظاهری
توان اکتیو (واقعی) (P)
توان راکتیو (مجازی) (Q)
توان ظاهری(S)
ضریب قدرت
روش‌های جبرانسازی
مفهوم جبرانسازی
خازن گذاری
کاربرد خازن
مزایای خازن گذاری خازنگذاری
برخی نکات اساسی خازن‌گذاری
انواع خازن
محل نصب خازن
نصب خازن قبل از ترانسفورماتور
نصب خازن بعد از ترانسفورماتور
نصب خازن در تابلوی اصلی توزیع
تقسیمبندی روش‌های خازنگذاری بر اساس محل نصب
جبرانسازی انفرادی
جبرانسازی انفرادی ترانسفورماتورها
جبرانسازی انفرادی موتورها
جبرانسازی گروهی
جبرانسازی گروهی لامپ‌های تخلیهای
جبرانسازی مرکزی
جبرانسازی ترکیبی
محاسبات قدرت خازن
مراحل تعیین مقدار خازن از طریق محاسبات
مراحل تعیین مقدار خازن از طریق کنتور
طراحی بانک خازنی
تجهیزات مورد نیاز در طراحی بانک خازن
آثار تزریق نا مناسب توان راکتیو (خازنگذاری نامناسب)

تعیین ظرفیت پله اول و آرایش پلهها
روش‌های تعیین ظرفیت پله اول و آرایش پلهها
انتخاب تجهیزات حفاظتی
انتخاب کنتاکتور
رگولاتور خازنی
طرز عملکرد
نسبت ضریب c/k
نسبت تبدیل ترانس جریان در رگولاتور خازنی
تنظیم نادرست رگولاتور

فصل چهارم: ترانسفورماتور و پست : 

کتاب درسنامه کارشناسی‌رسمی تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات :

مقدمه
ساختمان ترانسفورماتور

اجزای ترانسفورماتورها
تشریح اجزای اصلی ترانسفورماتور
هسته ترانس هسته
سیم‌پیچ ترانسفورماتور
مخزن روغن
رطوبتگیر (سیلیکاژل)
تپ چنجر
تشریح اجزای حفاطت وکنترل ترانسفورماتور
انواع حفاظت‌های ترانسفورماتور از دیدگاه شبکه
حفاظتهای داخلی
حفاظتهای خارجی
انواع حفاظت‌های ترانسفورماتور از دیدگاه عملکردی
حفاظت‌های مکانیکی
رله بوخهلتس (بوخهلتز)
ترمومتر
روغن نما
حفاظت‌های الکتریکی
مدل ترانسفورماتور( ایدهآل)
خصوصیات ترانسفورماتور ایدهآل
مدل ترانسفورماتور (واقعی)
ولتاژ اتصال کوتاه
جریان اتصال کوتاه
جریان هجومی یا یورشی در ترانسفورماتور
انواع ترانسفورماتور
انواع ترانسفورماتور قدرت
ویژگی‌های ترانسفورماتور روغنی (Oil Immersed)
انواع ترانسفورماتور روغنی
ترانسفورماتور خشک (Dry-type)
انواع ترانسفورماتور قدرت بر اساس نوع سیستم خنککاری

ترانسفورماتور‌های سه فاز
گروه‌های برداری ترانسفورماتور سه فاز
اتصال مثلث
اتصال ستاره
اتصال زیگزاگ
شکل مداری
تقسیمبندی انواع ترانسفورماتور سه فاز از نظر نوع اتصال ورودی خروجی
اتصال ستاره – ستاره (Y-y)
اتصال مثلث – ستاره (D-y)
گروه ترانسفورماتور
موازی کردن ترانسفورماتورها
مزیت‌های موازی کردن
شروط موازی کردن ترانس‌ها (اجباری)
شروط موازی کردن ترانس‌ها (قابل اغماض)
محاسبات ترانسفورماتور

برآورد ظرفیت ترانس : 

کتاب درسنامه کارشناسی‌رسمی تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات :

محاسبات راندمان ترانسفورماتور
تلفات مسی (Pcu)
تلفات آهنی (Pfe)
راندمان ترانسفورماتور
پلاک‌خوانی ترانسفورماتور
مراحل کامل تست یک ترانس
۱- تست نسبت تبدیل (RATIO)
۲- تست پیوستگی تپ چنجر (TAP CONTINUE)
۳- تست مقاومت عایقی (MEGGER)
۴- تست جریان بی‌باری (NO-LOAD)
۵- تست شار مغناطیسی MAGNETIC
۶- تست گروه‌برداری (VECTOR GROUP)
۷- تست اتصال کوتاه (SHORT CIRCUIT)
۸- تست مقاومت اهمی (RESISTANCE)
۹- تست تانژانت دلتا (TAN-DELTAA)

پست
انواع پست‌ها
افزاینده (پست‌های نیروگاهی)
کاهنده
کلیدزنی
اجزای تشکیل دهنده پست فشارقوی
انواع پست‌های فشارقوی از نظر نوع عایق
پست فشار قوی معمولی
پست فشار قوی گازی(GIS)
پست ترکیبی(Hybrid)
پست زیرزمینی گازی
انواع پست‌های فشارقوی از نظر موقعیت نصب
پست پاساژ
پست اختصاصی
الزامات پست یا اتاق ترانسفورماتور
نیروی برق اضطراری (دیزل ژنراتور)
موارد مصارف اضطراری و ایمنی
مشخصات فنی دیزل ژنراتور
انواع ژنراتور
اجزای اصلی یک دیزل ژنراتور
موتور ژنراتور
دینام (ژنراتور)
سیستم‌های سوخت (تانک دیزل ژنراتور)
رگولاتور ولتاژ
سیستم‌های خنک‌کننده و اگزوز
سیستم‌های روانکاری
شارژر باتری
کنترل پنل
مجمع اصلی / قاب (شاسی دیزل ژنراتور)
محل نصب دیزل ژنراتور

نظارت بر پارامترهای الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتور
نیروی برق ایمنی (باطری‌ها و Ups)
باتریها
اجزا منابع تغذیه بدون وقفه (UPS)
رله و حفاظت سیستمها

فصل پنجم: کابل و افت ولتاژ : 

کتاب درسنامه کارشناسی‌رسمی تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات :

ساختمان کابل
تعریف کابل
اجزای کابل
هادی کابل
عایق
پوشش الکترواستاتیکی
پوشش الکترواستاتیکی عایق (جزء غیر فلزی)
جزء فلزی پوشش عایق
غلاف داخلی و لایه پرکننده (filler)
زره (Armour)
غلاف خارجی
انتخاب بهینه سطح مقطع کابل‌های فشار قوی
معیارهای انتخاب کابل
سایر عوامل موثر در انتخاب کابل
سه عامل مهم در طراحی شبکه کابلی
عوامل مؤثر در ظرفیت نامی جریان کابل
نامگذاری کابلها
کاربرد نمونه‌هایی ازسیمها و کابل
نمونه‌ای از سیمهای مورد استفاده
سیم NYA
سیم NYAF
سیم NYAB
کابل‌های قدرت
کابل‌های کنترل
کابل‌های ابزار دقیق
سیم‌های مورد استفاده در برق ساختمان
محاسبات کابل
برخی جداول کاربردی
شعاع خمش کابل
محاسبات افت ولتاژ
روابط افت ولتاژ
افت ولتاژ درباره‌های گسترده
الزامات نصب کابل (مبحث ۱۳)
الزامات اولیه
چند توصیه در مورد نصب کابل
روش دفن کابل
لوله‌های قابل استفاده در سیم‌کشیها
انواع عیوب کابل
اتصال کوتاه کابل (یک یا چند رشته به یکدیگر)

تشخیص اتصال کوتاه کابل
اتصال به زمین کابل (یک یا چند رشته به زمین یا غلاف سربی)
تشخیص اتصال به زمین کابل
بریدگی (قطع یک یا چند رشته سیم)
تشخیص قطع کابل
تشخیص محل قطع کابل
کابل‌های شبکه

فصل ششم: تابلو و حفاظت : 

کتاب درسنامه کارشناسی‌رسمی تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات :

تابلو
انواع تابلو از نظر سطح ولتاژ
انواع تابلو از نظر مونتاژ
انواع تابلوهای پرکاربرد از نظر ساختمان بیرونی
دستهبندی براساس نوع عملکرد تابلو
دستهبندی براساس محل نصب تابلو
دستهبندی براساس ایستایی تابلو
دستهبندی براساس ساختمان و شکل ظاهری تابلوها
اجزاء تشکیل دهندۀ هر تابلو
لوازم قابل استفاده در ورودی تابلوها
قواعد طراحی تابلو
مشخصات اصلی الکتریکی تابلوها
محل نصب تابلو
درجه حفاظت تابلو
یادآوری از مبحث ۱۳
خطای شبکه (Network Fault)
خطای اتصال کوتاه
جریان اتصال کوتاه
اثرات جریان اتصال کوتاه
موارد حذف حفاظت در برابر اتصال کوتاه
الزامات در شرایط حذف حفاظت در برابر اتصال کوتاه

انواع خطاهای اتصال کوتاه
۱- خطاهای متقارن
۲- خطاهای نامتقارن
۳- خطای سیستم حفاظت (Protection system fault)
شرایط خطا
در سیستم مشترک یا پله بعدی حفاظت
مفاهیم حفاظت
عوامل عمده خطر در تاسیسات الکتریکی
حفاظت پشتیبان
وسایل محدود‌کننده جریان
تجهیزات حفاظتی
فرمان اضطراری
وسایل جداکننده
پیشگیری از تاثیر متقابل بین تاسیسات الکتریکی و غیر الکتریکی

قابلیت دسترسی تجهیزات الکتریکی : 

کتاب درسنامه کارشناسی‌رسمی تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات :

انتخاب تجهیزات الکتریکی
ویژگیها
شرایط انتخاب و نصب
جلوگیری از اثر‌های زیانآور
نصب و برپایی
لزوم دقت در نصب هادیهای خنثی و حفاظتی
اصول اولیه حفاظت در برابر اضافه جریان
حفاظت در برابر اضافه بار
تجهیزات حفاظت تابلو
انواع وسایل حفاظتی
وسایل حفاظتی غیرقابل تنظیم
(کلید خودکار مینیاتوری) MCB
فیوز با قدرت قطع زیاد (HRC)
فیوز فشنگی
وسایل حفاظتی قابل تنظیم

زمان عملکرد وسایل حفاظتی محدود‌کننده جریان اتصال کوتاه در تابلو
مفهوم اتصال کوتاه
محاسبه حد اکثر زمان قطع مجاز وسایل حفاظت در برابر جریان اتصال کوتاه
وسایل محدود‌کننده توان اتصال کوتاه
تشریح کلیدهای فشارضعیف
کلیدهای اتوماتیک هوایی (AirCircuit Breaker: A. C. B)
کلیدهای اتوماتیک کمپکت (Molded Case Circuit Breaker: M. C. C. B)
کنتاکتور
ساختمان کنتاکتور
مزایای کنتاکتورها نسبت به کلیدهای دستی صنعتی
جریان اسمی کلیدهای مغناطیسی (کنتاکتورها)
انواع کنتاکتورها
کلیدهای محافظ موتور (MotorProtection Circuit Breaker: M. P. C. B)
انواع کلید حفاظت موتور
فیوز
انواع فیوز
انتخاب فیوز
انواع فیوز از نظر تکنولوژی ساخت
آمپراژ فیوزهای استاندارد در ایران
اجزا تشکیل دهنده فیوز
قدرت قطع فیوز
مشخصات فیوز
نحوه انتخاب فیوز
انتخاب فیوز در حفاظت ترانسفورمر
مشخصات پلاک

برخی نکات در رابطه با فیوز
فیوز مینیاتوری MCB
موارد کاربرد
کلیدهای محافظ جان(ResidualCurrent Circuit Breaker: R. C. C. B) یا RCD
دلیل استفاده ازقطعات حفاظت ازجریان نشتی
جریان نشتی
تاثیرات جریان متناوب
تاثیرات جریان مستقیم DC
خطرخسارت وآسیب به تجهیزات برقی
تماس مستقیم و غیرمستقیم
استفاده ازقطعات حفاظت درمقابل جریان نشتی (RCD)
مقدار حساسیت کلیدهایRCD باتوجه به نوع حفاظت
نحوه عمل کلیدهای RCD
تفاوت کلیدهای محافظRCD با سیستم اتصال زمین
انواع کلیدفیوزهای RCD
کلیدمحافظ جان سه فاز
کلید فیوز (ارزان قیمت)
کاربرد وسایل حفاطتی
کلیدهای فشارقوی: (power switchess)

انواع کلیدهای فشارقوی
کلید بدون باریا سکسیونر: (Disconnecting switch)
خصوصیات کار سکسیونر
ترتیب قرار گرفتن سکسیونر
مشخصات سکسیونر عبارتند از
انواع سکسیونر
کلیدقابل قطع زیربار
کلید قدرت یا دیژنکتور circuit breaker (HV)
وظیفه کلی CB یا دژنکتور
برخی نکات تکمیلی
انواع کلیدهای قدرت
محاسبات اتصال کوتاه
اصطلاحات اتصال کوتاه
عوامل اتصال کوتاه
در محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه
در محاسبه حداکثر جریان اتصال کوتاه
در محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه

فصل هفتم: سیستم‌های جریان ضعیف : 

کتاب درسنامه کارشناسی‌رسمی تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات :

الزامات سیستم‌های جریان ضعیف
سطح مقطع سیستم‌های جریان ضعیف
سیستم اعلام حریق
مراحل حریق
معرفترین استانداردهای اعلام حریق
اجزای سیستم اعلام حریق

طبقه‌بندی انواع سیستمهای اعلام حریق (FACP)
اجزای سیستم مرسوم (FACP- Conventional)
سیستم آدرسپذیر (FACP- Adressable)
دتکتور
دتکتوردودی(SD)
۱- دتکتور دودی اپتیکی
۲- دتکتور دودی یونیزاسیونی
۳- دتکتور دودی شعاعی(بیم)
موارد عدم استفاده از دتکتوردودی
دتکتورحرارتی(HD)
دسته‌بندی دتکتورهای حرارتی
موارد عدم استفاده از دتکتورحرارتی
دتکتورشعلهای
دتکتورگازی
استانداردBS ۵۸۳۹ و دتکتورها
استاندار EN ۵۴ و دتکتورها
استاندارد NFPA ۷۲ و دتکتورها
(call point) شستی اعلام حریق
انواع شستیها
محل نصب شستی‌ها

آژیر‌ها و چراغ‌های گردان
دستورالعمل طراحی سیستم اعلام حریق (توصیه)
سیستم صوتی
تجهیزات سیستم صوتی
تجهیزات مرکز صوتی
تعاریف سیستم صوتی
فشار صوتی
(S. P. L Require)
S. P. L (Sound Pressure Level)
N. L (Noise Level)
اختلاف فشار صوتی D. S. P-Difference Sound Pressure))
فاکتور پیک (PF)
SA (Sound Attenuation)
اختلاف فشار صوتی D. S. P-Difference Sound Pressure))
محاسبه شعاع پوشش بلندگوی سقفی
محاسبات قدرت بلندگو
الزامات سیستم صوتی
آنتن مرکزی
اجزای سیستم آنتن مرکزی
واحد گیرنده
واحد توزیع
افت‌های سیستم توزیع
۱- افت کابلها
۲-افت اسپلیترها
۳- افت جداسازی ISOLATION LOSS) (TAP LOSSS))

۴- افت عبوری
الزامات طراحی آنتن مرکزی
شبکه‌های کامپیوتری
تقسیمبندی بر اساس توپولوژی
توپولوژی BUS
مزایای توپولوژی BUS
معایب توپولوژی BUS
توپولوژی STAR
مزایای توپولوژی STAR
معایب توپولوژی STAR
توپولوژی RING
مزایای توپولوژی RING
معایب توپولوژی RING
کابل شبکه
انواع کابل شبکه
کابل کواکسیال
مزایای کابل‌های کواکسیال
معایب کابل‌های کواکسیال
کابل‌های بهم تابیده
انواع کابل‌های بهم تابیده
مزایای کابل‌های بهم تابیده
معایب کابل‌های بهم تابیده

فصل هشتم: روشنایی : 

کتاب درسنامه کارشناسی‌رسمی تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات :

تعاریف روشنایی
شار (Ø)
شدت نور
درخشندگی
ضریب بهره نوری
شدت روشنایی
ضریب انعکاس
انواع لامپ
لامپ‌های رشتهای
برخی مزایا و معایب این لامپها
لامپ‌های تنگستن هالوژن
برخی مزایا و معایب این لامپها
لامپ‌های فلورسنت (کم مصرف)
برخی مزایا و معایب این لامپ ها
لامپ‌های متال هالید
برخی مزایا و معایب این لامپها
لامپ‌های LED
برخی مزایا و معایب این لامپ ها
محاسبات روشنایی
هدف محاسبات روشنایی
محاسبه ضریب کاهش نور

محاسبه روشنایی (با اعمال ضریب بهره لامپ و ضریب کاهش نور)
ضرایب انعکاس سطوح
محاسبه RCR
محاسبه تعداد لامپها
استاندارد شدت روشنایی داخلی
چیدمان چراغها
مراحل چیدمان چراغها
محاسبات روشنایی معابر (اختیاری)
مراحل طراحی روشنایی معابر

فصل نهم: ماشین‌های الکتریکی : 

مقدمه
تقسیمبندی کلی موتورها
ماشین‌های سنکرون
سیستم‌های کنترل ژنراتور‌های سنکرون(نیروگاهی)
الف- گاورنر
ب- AVR(Exciter)
ماشین‌های آسنکرون (القایی)
ساختمان موتورهای القایی سه فاز
استاتور
رتور
حلقه‌های لغزان
جاروبکها
یاتاقان و بدنه
سیمپیچی
انواع موتورهای القایی سه فاز
موتورالقایی رتور قفسی (قفس سنجابی)
موتورالقایی رتور سیم‌پیچی
اساس کار موتور القایی
لغزش
حدود تغییرات لغزش
دیاگرام توازن قدرت در موتور‌های القایی
تلفات مسی استاتور
تلفات مسی روتور
تلفات آهنی
تلفات فوکو (ادی)
تلفات هیسترزیس
روابط توان POWER relations
کنترل مشخصه گشتاور سرعت موتور القایی
کنترل مقاومت اهمی رتور
کنترل ولتاژ تغذیه
روش‌های کنترل دور موتور‌های القایی
روش‌های راه‌اندازی موتور‌های القایی
راه‌اندازی مستقیم

راه‌اندازی موتور به روش ستاره مثلث
روش راهاندازی توسط افزایش مقاومت رتور (موتورهای رتور سیمپیچی شده)
روش راهاندازی موتورهای قفس سنجابی با توجه به جریان و مقاومت رتور
کلاس A
کلاس D
کلاسهای C، B
رتورهایی با میله‌های عمیق
روش راهاندازی موتورهای بزرگ به کمک خازن
مشکل راه‌اندازی موتورهای القایی بزرگ
عملکرد یک سیستم راه‌اندازی خازنی
راه‌اندازی نرم (Soft Starter)
اینورتر (درایو، کنترل دور، F. C و ۳VF)
نکاتی در رابطه با تجهیزات راه‌اندازی
موتور القایی تک فاز
روش‌های راه‌اندازی موتورالقایی تکفاز
ژنراتور القایی (آسنکرون)
مشخصه‌های الکتریکی
مزایای ژنراتور القایی
معایب ژنراتور القایی
ملاحظات
پدیده ناپایداری ژنراتورهای القایی
اتصال کوتاه سه‌فاز ناگهانی
اتصال کوتاه تک‌فاز
پدیده خود تحریکی
سیستم بهره‌برداری و کنترل
راه‌اندازی
بهره‌برداری موازی
بارگذاری
توقف آهسته
از کار افتادن (SHUTDOWN)
ماشین‌های جریان مستقیم
انواع ماشین‌های DC از دیدگاه نوع تحریک
کاربرد جوشکاری
موتور اونیورسال

فصل دهم: مبانی اولیه قیمت‌گذاری قیمت تجهیزات : 

کتاب درسنامه کارشناسی‌رسمی تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات :

استهلاک ماشینآلات
تعاریف استهلاک
داراییها
جاری (دارای گردش و زیر یکسال عمر)
ثابت
روش‌های محاسبه استهلاک
خط مستقیم

تراز نزولی
مجموع ارقام سالها
وجوه تنزیل یافته
ترم‌های معاملات خارجی
لیست برخی قیمتها
موتورژنراتور
لیست قیمت آلترناتور چینی مارک Stream
آلترناتور تکفاز سری ST
آلترناتورسه فاز سری STC
لیست قیمت ژنراتورهای STAMFORD POWER ساخت کشور چین
لیست قیمت ژنراتورهای ایتال موتورز
لیست قیمت ژنراتور مکالته ساخت کشور ایتالیا
قیمت ژنراتور مکالته ساخت کشور چین
خطوط تولید و دستگاهای برق
لیست قیمت الکتروموتورها
لیست قیمت مجاز فروش ترانسفورماتورهای شرکت ایران ترانسفو
لیست قیمت کنتاکتور شیلین الکتریک تایوان
لیست قیمت کنتاکتور ال اس
لیست قیمت کلید و رله‌ی اضافه بار ال اس
بیمتال ال اس
لیست قیمت خازن‌های سیلندری و کتابی شیلین
لیست قیمت خازن ال اس

منابع و مآخذ کتاب درسنامه آزمون‌های کارشناس رسمی رشته تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

کتاب درسنامه کارشناسی‌رسمی تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب نظام مهندسی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب درسنامه آزمون‌های کارشناس رسمی رشته تاسیسات ساختمانی و کارخانجات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.