حراج!

کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

35,150 تومان

نویسنده/ مترجم: محمد صفرپناه
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: ۴۱۶
سال چاپ: ۱۳۹۶
نوبت چاپ: ششم
شابک :۹۷۸۶۰۰۱۶۸۲۶۱۲
سی‌دی: ندارد

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: ۶۶۴۵ دسته: ,

توضیحات

توضیحات محصول

کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

کتاب تشریح کامل سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات :

فهرست مطالب :

پیشگفتار

نکات مهم و سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مربوط به مبحث ششم، بارهای وارد بر ساختمان :

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار برف
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار باد
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار انفجار
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار معادل تیغه‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار مرده
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی کاهش بار زنده
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی یخ‌زدگی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار نرده

نکات مهم و سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مـربـوط بـه مبـحث هفتـم، پـی و پی‌سازی  :

 

نکات مهم و کلیدی رده ژئوتکنیکی ساختمان
شناسایی ژئوتکنیکی زمین
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی رده ژئوتکنیکی ساختمان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مدول ارتجاعی خاک
نکات مهم و کلیدی طراحی شمع
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی شمع
نکات مهم و کلیدی ظرفیت باربری پی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ظرفیت باربری پی
نکات مهم و کلیدی طراحی دیوار حائل
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی دیوار حائل
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت برشی خاک
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی زاویه اصطکاک بین دیوار و خاک
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی کاربرد آزمایشات خاک

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی رفتار خاک در زلزله
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی فشار دینامیکی خاک
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی پایدارسازی خاک
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تنش مؤثر در خاک
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی عمق گمانه‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی پی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی سازه نگهبان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی الزامات اولیه شروع طراحی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نشست مجاز پی‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی انواع حفاری
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ضریب اطمینان میل مهار

نکات مهم و سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مـربـوط بـه مبـحث هشتـم، طرح و اجرای … :

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ساختما های بنائی محصور شده با کلاف ـ طرح و اجرا
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی الزامات عمومی محصور در کلاف
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در کلاف الزامات معماری
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان های بنائی محصور در کلاف – کلاف قائم
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در کلاف ـ دیوار باربر
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در کلاف ـ بازشو
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان‌های بنایی غیرمسلح ـ بازشو
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در کلاف ـ سقف
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در کلاف ـ کرسی‌چینی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در کلاف ـ کلاف افقی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در کلاف ـ دیوار نسبی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در کلاف ـ شالوده

نـکات مهـم و سـؤالات آزمـون‌هـای نـظام مهندسی مربوط به مبحث نهم، طـرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه :

 

نکات مهم و کلیدی مقاطع تحت اثر لنگر خمشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاطع تحت اثر لنگر خمشی
نکات مهم و کلیدی مقاطع تحت اثر نیروی برشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاطع تحت اثر نیروی برشی
نکات مهم و کلیدی عرض ترک خمشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی عرض ترک خمشی
نکات مهم و کلیدی برش دو طرفه
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی برش دو طرفه
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی آرماتور عرضی اعضای خمشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طول همپوشانی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی منحنی اندر کنش لنگر خمشی ـ نیروی محوری ستون‌ها
نکات مهم و کلیدی طراحی ستون‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی ستون‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی لنگر خمشی ترک‌خوردگی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ملاحظات لرزه‌ای لنگر خمشی تیر

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی میزان آرماتور طولی ستون‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت برشی تیرها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ارتفاع مجاز تیر رابط
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی لرزه‌ای دیوارهای برشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی رده مجاز فولاد برای تیرهای بتنی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ملاحظات لرزه‌ای آرماتورهای در ناحیه بحرانی ستون‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طول وصله در ستون‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت فشاری نمونه‌های بتنی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نوع سنگدانه‌ها در قطعات بتنی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی روش اختلاط بتن
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تغییر شکل آنی در تیرهای بتنی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی دال‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی پی‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی دیوارهای برشی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه مرکز پلاستیک
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تیرهای عمیق
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تحلیل و طراحی مقاطع بتنی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طول همپوشانی آرماتورها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی لنگر پیچشی ترک‌خوردگی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی آرماتور حرارت و جمع‌شدگی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ضوابط پذیرش بتن
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاطع تحت اثر برشی و پیچشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی انحراف مجاز میلگردها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طول مهاری میلگردها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی کیفیت بتن
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاطع تحت اثر برشی و خمشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طول همپوشانی میلگردها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی کنترل عرض ترک
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی تیرچه‌ها

نکات مهم و سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مربوط به مبحث دهم، طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی :

 

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی لنگر پلاستیک
نکات مهم و کلیدی اتصالات پیچی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اتصالات پیچی
نکات مهم و کلیدی محاسبه طول مؤثر ستون‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه طول مؤثر ستون‌ها
نکات مهم و کلیدی اتصالات جوشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اتصالات جوشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ضریب لاغری
نکات مهم و کلیدی فشردگی لرزه‌ای
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اثر توأم لنگر خمشی و نیروی کششی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ترکیب تنش‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت فشاری ستون‌ها

نکات مهم و کلیدی تیر مختلط
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تیر مختلط
نکات مهم و کلیدی ستون مرکب با بست موازی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ستون مرکب با بست موازی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی تیر پیوند
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت خمشی و برشی تیرها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی لرزه‌ای اتصال تیر به ستون
نکات مهم و کلیدی ضریب یکنواختی لنگر خمشی (ضریب اصلاح کمانش پیچشی ـ جانبی)
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ضریب یکنواختی لنگر خمشی (ضریب اصلاح کمانش پیچشی ـ جانبی)
نکات مهم و کلیدی کمانش موضعی تیرها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی کمانش موضعی تیرها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی اتصالات مفصلی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی اعضای کششی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تغییر مکان مجاز تیرها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ابعاد کف ستون
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ملاحظات لرزه‌ای طراحی اتصالات تیر به ستون
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت برشی تیر پیوند
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تار خنثی الاستیک و پلاستیک
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت برشی چشمه اتصال
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مشخصات قاب‌های ساختمانی

کتاب تشریح کامل سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی مهاربندها
نکات مهم و کلیدی گسیختگی قالبی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اتصالات تیر به ستون
نکات مهم و کلیدی طراحی کف ستون
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی کف ستون
نکات مهم و کلیدی طراحی چشمه اتصال
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی چشمه اتصال
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی کنترل خیز
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت برشی وصله
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اتصالات از پیش تأیید شده
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اتصالات کف ستون

کتاب تشریح کامل سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

نکات مهم و کلیدی سقف مرکب عرشه فولادی
نکات مهم و کلیدی تسلیم موضعی جان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تسلیم موضعی جان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی وصله
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی رواداری‌های مجاز نصب و ساخت
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی روش‌های طراحی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی پین‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی شکل‌پذیری قاب‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی مهار جانبی تیرها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی الزامات لرزه‌ای قاب‌های ساختمانی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تنش مجاز خمشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار جرثقیل
نکات مهم و سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مربوط به مبحث یازدهم، …
نکات مهم و کلید مقاطع فولادی
ساختمانهای فولادی با مقطع گرم نورد شده
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاطع فولادی

کتاب تشریح کامل سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

نکات مهم و سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مربوط به آئین‌‌نامه ۲۸۰۰ :

کتاب تشریح کامل سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تعریفات اولیه
نکات مهم و کلیدی توزیع نیروی جانبی در طبقات
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اثر ترک‌خوردگی بتن در ممان اینرسی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی میزان درز انقطاع
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نیروی وارد بر اجزای ساختمان
نکات مهم و کلیدی محاسبه ضریب زلزله ساختمان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه ضریب زلزله ساختمان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه زمان تناوب سازه
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه مرکز سختی ساختمان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نیروی وارد بر طره‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نیروی وارد بر اجزای غیرساختمانی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی توزیع نیروی جابنی در طبقات
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی شاخص پایداری
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تغییر مکان نسبی طبقات
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ترکیب نیروهای زلزله
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تعریف منظمی و نامنظمی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه برش پایه

کتاب تشریح کامل سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی برون مرکزی اتفاقی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی توزیع نیروی جانبی به نسبت سختی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تعریف طبقه نرم
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه ضریب رفتار سیستم ساختمان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه لنگر واژگونی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه ضریب رفتار سازه‌های غیرساختمانی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی سختی مؤثر تیر و ستون
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی انواع سیستم‌ مهار جانبی ساختمان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی زلزله سطح بهره‌برداری
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه سرعت موج برشی در عمق زمین
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی روش محاسبه نیروی زلزله

نـکات مهـم و سـؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مربوط به تحلیل سازه :

کتاب تشریح کامل سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

نکات مهم و کلیدی تحلیل سازه ـ معین
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تحلیل سازه ـ معین
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معین ـ نمودار لنگر خمشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معین ـ برش زدن
نکات مهم و کلید معین ـ تیر پایه
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معین ـ تیر پایه
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معین ـ انرژی
نکات مهم و کلیدی معین ـ کار مجازی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معین ـ کار مجازی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معین ـ تیر مزدوج
نکات مهم و کلیدی تحلیل سازه ـ نامعین
نکات مهم و کلیدی تحلیل سازه ـ نامعین ـ سختی ـ معادل‌سازی با فنر

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تحلیل سازه ـ نامعین ـ سختی ـ معادل‌سازی با فنر
نکات مهم و کلیدی نامعین ـ شیب اُفت
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نامعین ـ شیب اُفت
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نامعین ـ درجه آزادی
نکات مهم و کلیدی نامعین ـ تیرهای پایه
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نامعین ـ تیرهای پایه
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نامعین ـ سازگاری تغییر شکل
سوالات آزمون‌های نامعین ـ سازگاری تغییر شکل
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نامعین ـ تقارن
نکات مهم و کلیدی خط تأثیر
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی خط تأثیر

کلید‌واژه

منابع و مآخذ کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

کتاب تشریح کامل سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.