حراج!

کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP

24,700 تومان

نویسنده/ مترجم: فرشاد نجومی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: ۳۶۰
سال چاپ: ۱۳۹۵
نوبت چاپ: اول
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۳۲۲۰
سی‌دی: ندارد

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: ۷۲۶۹ دسته: ,

توضیحات

توضیحات محصول

کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP

کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP :

 

۱- طراحی بر اساس حالت‌های حدیLRFD
۲- طراحی حالت حدی
۳- حالت حد مقاومت
۴- حالت حدی بهره‌برداری
۵- طراحی اعضای خمشی (تیرها به روش حالت حدی) LRFD
۶- ناحیه یک حالت حدی تسلیم
۷- ناحیه دو حالت حدی کمانش پیچشی – جانبی
۸- ناحیه سوم کمانش خطی
۹- طراحی نگهدارنده دیوار Wall Post به روش LRFD
۱۰- بررسی نتایج دستی با نتایج نرم‌افزار

فصل اول / پروژه تحلیل و طراحی سوله به دهانه ۱۶ متر و به طول ۶×۶ متر و ارتــفاع ۲/۸ متـر با نرم‌افزارSap ۲۰۰۰ به روش LRFD : 

۱-۱ اعضای اصلی تشکیل‌دهنده سوله
۱-۲ انتخاب واحدها
۱-۲-۱ معرفی هندسه سازه
۱-۳ ترسیم خطوط کمکی
۱-۴ تعریف خواص فولاد (Material Property Data)
۱-۵ تعریف مقاطع اولیه با روش تولید I شکل
۱-۶ تعریف مقاطع متغیر Add Nonprismatic))
۱-۷ ترسیم ستون‌ها
۱-۸ ترسیم تیر‌ها
ترسیم تیر مهار جانبی (Strut):
۱-۹ ترسیم مهاربند
۱-۱۰ گره‌های تکیه‌گاهی
۱-۱۱ بارگذاری برف
۱-۱۱- ۱ Cs ضریب اثر شیب

۱-۱۱- ۲ Is ضریب اهمیت
۱-۱۱- ۳ Ce ضریب برف‌گیری
۱-۱۱- ۴ Ct ضریب شرایط دمایی
۱-۱۲ بارگذاری نامتوازن برف برای بام‌های با شیب دو یا چند طرفه
۱-۱۳ بارهای مرده سقف و دیوار و دتایل‌های اجرایی

۱-۱۴ بارگذاری اثر باد :

۱-۱۴-۱ الف- روش تحلیل استاتیکی
۱-۱۴-۲ ب- روش تحلیل دینامیکی
۱-۱۴-۳ پ- روش تجربی استفاده از تونل باد
۱-۱۴-۴ ارتفاع مبنا
۱-۱۴-۵ اثر نیروی باد بر ساختمان
۱-۱۴-۶ Iw ضریب اهمیت ساختمان برای بار باد
۱-۱۴-۷ Ce ضریب بادگیری
۱-۱۴-۸ ضریب اثر جهشی باد
۱-۱۴-۹ Cp ضریب فشار خارجی
۱-۱۴-۱۰ ضریب ترکیب بیشینه فشار – جهشی باد خارجی Cp Cg

۱-۱۴-۱۱ سرعت مبنای باد
۱-۱۴-۱۲ فشار مبنای باد
۱-۱۵ بارگذاری استاتیکی زلزله
۱-۱۵-۱ شتاب مبنای طرح A
۱-۱۵-۲ ضریب بازتاب ساختمان B
۱-۱۵-۳ ضریب اصلاح طیف N
۱-۱۵-۴ ضریب اهمیت ساختمان I
۱-۱۵-۵ ضریب رفتار و شکل‌پذیری سازه Ru
۱-۱۵-۶ تنظیمات بارگذاری
۱-۱۶ معرفی ترکیب بار(Define Load Combinations)
۱-۱۶-۱ ترکیب بارهای در حالت حدی در طراحی ساختمان‌های فولادی
۱-۱۶-۲ ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز

۱-۱۷ تعریف جرم مشارکت در نیروی جانبی (Mass Source) :

۱-۱۸ نسبت دادن نواحی صلب (Frame End Length Offsets)
۱-۱۹ معرفی تحلیل سازه

۱-۲۰ انجام طراحی
۱-۲۱ روش محاسبه ضریب کمانش
۱-۲۲ معرفی ضریب ‌K
۱-۲۳ معرفی نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها
۱-۲۴ نسبت دادن ترکیب‌بار طراحی
۱-۲۵ کنترل تغییر مکان جانبی
۱-۲۶ بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگونی
۱-۲۷ طراحی لاپه (پرلین‌ها) با نیمرخ Z
لنگر خمشی در جهت Y
لنگر خمشی در جهت X

۱-۲۸ طراحی ورق کف‌ستون
۱-۲۹ طراحی جراثقال

۱-۳۰ محاسبه تیر زیرسری :

کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP :

۱-۳۱ طراحی پی
۱-۳۱-۱ قدم اول- تعیین ابعاد پی
۱-۳۱-۲ قدم دوم -کنترل ضخامت پی (برش منگنه‌ای)
۱-۳۱-۳ قدم سوم – تعیین میزان آرماتور مورد نیاز
۱-۳۲ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه SAP به SAFE
۱-۳۲-۱ ترسیم هندسه پی
۱-۳۲-۲ معرفی مشخصات فولاد
۱-۳۲-۳ معرفی مشخصات بتن پی
۱-۳۲-۴ معرفی خاک زیر پی
۱-۳۲-۵ نسبت دادن مشخصات Slab ۵۰ به پی
۱-۳۲-۶ نسبت دادن مشخصات خاک به پی
۱-۳۲-۷ معرفی سطح انتقال بار از بیس‌پلیت به پی
۱-۳۲-۸ معرفی ترکیب بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی
۱-۳۲-۹ ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها
۱-۳۲-۱۰ آنالیز و کنترل ابعاد پی
۱-۳۲-۱۱ کنترل تنش‌های خاک زیر پی
۱-۳۲-۱۲ طراحی میلگردها
۱-۳۲-۱۳ کنترل برش منگنه‌ای

۱-۳۳ نقشه‌های اجرایی

 

فصل دوم / پروژه تحلیل و طراحی سوله به دهانه ۰/۲۰ متر و به طول۶ ×۸ متر و ارتفاع ۰/۹ متر با نرم‌افزار Sap ۲۰۰۰ به روش LRFD :

کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP :

۲-۱ انتخاب واحدها
۲-۲ معرفی هندسه سازه
۲-۳ ترسیم خطوط کمکی
۲-۴ تعریف خواص فولاد (Material Property Data)
۲-۵ تعریف مقاطع اولیه با روش تولید I شکل
۲-۶ تعریف مقاطع متغیر Add Nonprismatic))
۲-۷ ترسیم ستون‌ها
۲-۸ ترسیم تیر‌ها
۲-۸-۱ ترسیم تیر مهار جانبی (Strut):

۲-۹ ترسیم مهاربند :

کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP :

۲-۱۰ گره‌های تکیه‌گاهی
۲-۱۱ بارگذاری برف
۲-۱۱- ۱ Cs ضریب اثر شیب
۲-۱۱- ۲ Is ضریب اهمیت
۲-۱۱- ۳ Ce ضریب برف‌گیری
۲-۱۱- ۴ Ct ضریب شرایط دمایی
۲-۱۲ بارگذاری نامتوازن برف برای بام‌های با شیب دو یا چند طرفه
۲-۱۳ بارهای مرده سقف و دیوار و دتایل‌های اجرایی

۲-۱۴- اثر نیروی باد بر ساختمان
۲-۱۴-۱ ارتفاع مبنا
۲-۱۴-۲ Iw ضریب اهمیت ساختمان برای بار باد
۲-۱۴-۳ Ce ضریب بادگیری
۲-۱۴-۴ ضریب ترکیب بیشینه فشار – جهشی باد خارجی Cp Cg
۲-۱۴-۵ سرعت مبنای باد
۲-۱۴-۶ فشار مبنای باد
۲-۱۵ بارگذاری استاتیکی زلزله
۲-۱۵-۱ شتاب مبنای طرح A

۲-۱۵-۲ ضریب بازتاب ساختمان B
۲-۱۵-۳ ضریب اصلاح طیف N
۲-۱۵-۴ ضریب اهمیت ساختمان I
۲-۱۵-۵ ضریب رفتار و شکل‌پذیری سازه Ru
۲-۱۶ معرفی ترکیب بار (Define Load Combinations)
۲-۱۶-۱ ترکیب بارهای در حالت حدی در طراحی ساختمان‌های فولادی
۲-۱۶-۲ ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز
۲-۱۷ تعریف جرم مشارکت در نیروی جانبی (Mass Source)
۴۲-۱۸ نسبت دادن نواحی صلب (Frame End Length Offsets)
۲-۱۹ معرفی تحلیل سازه

۲-۲۰ انجام طراحی :

کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP :

۲-۲۱ روش محاسبه ضریب کمانش
۲-۲۲ معرفی ضریب ‌K
۲-۲۳ معرفی نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها
۲-۲۴ نسبت دادن ترکیب‌بار طراحی
۲-۲۵ بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگونی
۲-۲۶ کنترل تغییر مکان جانبی
۲-۲۷ طراحی نگهدارنده دیوار Wall Post به روش LRFD
۲-۲۷-۱بررسی نتایج دستی با نتایج نرم‌افزار
۲-۲۸ طراحی ورق کف ستون
۲-۲۹ طراحی پی
۲-۲۹-۱ قدم اول- تعیین ابعاد پی
۲-۲۹-۲ قدم دوم – کنترل ضخامت پی (برش منگنه‌ای)
۲-۲۹-۳ قدم سوم – تعیین میزان آرماتور مورد نیاز

۲-۳۰ طراحی اتصال تیر به ستون :

کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP :

۲-۳۱ نسبت دادن ضریب طول مؤثر مهاربندهای ضربدری
۲-۳۲ طراحی لاپه (پرلین‌ها) با نیمرخ ناودانی
۲-۳۳ طراحی جراثقال با نرم‌افزار
۲-۳۳-۱ طراحی پل جراثقال
۲-۳۴ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه SAP به SAFE
۲-۳۴-۱ ترسیم هندسه پی

۲-۳۴-۲ معرفی مشخصات فولاد
۲-۳۴-۳ معرفی مشخصات بتن پی
۲-۳۴-۴ معرفی خاک زیر پی
۲-۳۴-۵ نسبت دادن مشخصات Slab ۶۰ به پی
۲-۳۴-۶ نسبت دادن مشخصات خاک به پی
۲-۳۴-۷ معرفی سطح انتقال بار از بیس پلیت به پی
۲-۳۴-۸ معرفی ترکیب بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی
۲-۳۴-۹ ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها
۲-۳۴-۱۰ آنالیز و کنترل ابعاد پی
۲-۳۴-۱۱ کنترل تنش‌های خاک زیر پی
۲-۳۴-۱۲ طراحی میلگردها
۲-۳۴-۱۳ کنترل برش منگنه‌ای
۲-۳۵ نقشه‌های اجرایی

فصل سوم / پروژه تحلیل و طراحی سوله دو دهانه ۱۴×۲متر و به طول۶×۳ متر و ارتفاع۴۰/۸متر با نرم‌افزار SAP۲۰۰۰ به‌روشLRFD :

کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP :

۳-۱ انتخاب واحدها
۳-۲ معرفی هندسه سازه
۳-۳ ترسیم خطوط کمکی
۳-۴ تعریف خواص فولاد (Material Property Data)
۳-۵ تعریف مقاطع اولیه با روش تولید I شکل
۳-۶ تعریف مقاطع متغیر Add Nonprismatic))
۳-۷ ترسیم ستون‌ها
۳-۸ ترسیم تیر‌ها
۳-۹ ترسیم مهاربند
۳-۱۰ گره‌های تکیه‌گاهی
۳-۱۱ بارگذاری برف
۳-۱۱- ۱ Cs ضریب اثر شیب
۳-۱۱- ۲ Is ضریب اهمیت
۳-۱۱- ۳ Ce ضریب برف‌گیری
۳-۱۱- ۴ Ct ضریب شرایط دمایی

۳-۱۲ بارگذاری نامتوازن برف برای بام‌های دندانه‌دار :

کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP :

۳-۱۳ بارهای مرده سقف و دیوار و دتایل‌های اجرایی
۳-۱۴- اثر نیروی باد بر ساختمان
۳-۱۴-۱ ارتفاع مبنا
۳-۱۴-۲ Iw ضریب اهمیت ساختمان برای بار باد
۳-۱۴-۳ Ce ضریب بادگیری
۳-۱۴-۴ ضریب ترکیب بیشینه فشار – جهشی باد خارجی Cp Cg
۳-۱۴-۵ فشار مبنای باد
۳-۱۵ بارگذاری استاتیکی زلزله
۳-۱۵-۱ شتاب مبنای طرح A
۳-۱۵-۲ ضریب بازتاب ساختمان B
۳-۱۵-۳ ضریب اصلاح طیف N
۳-۱۵-۴ ضریب اهمیت ساختمان I
۳-۱۵-۵ ضریب رفتار و شکل‌پذیری سازه Ru

۳-۱۶ معرفی ترکیب بار (Define Load Combinations)
۳-۱۶-۱ ترکیب بارهای در حالت حدی در طراحی ساختمان‌های فولادی
۲-۱۶-۲ ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز
۳-۱۷ تعریف جرم مشارکت در نیروی جانبی (Mass Source)
۳-۱۸ نسبت دادن نواحی صلب (Frame End Length Offsets)
۳-۱۹ معرفی تحلیل سازه

۳-۲۰ انجام طراحی :

کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP :

۳-۲۱ روش محاسبه ضریب کمانش
۳-۲۲ معرفی ضریب ‌K
۳-۲۳ معرفی نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها
۳-۲۴ نسبت دادن ترکیب‌بار طراحی
۳-۲۵ بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگونی
۳-۲۶ کنترل تغییر مکان جانبی
۳-۲۷ طراحی نگهدارنده دیوارWall Post به روش LRFD
۳-۲۷-۱ بررسی نتایج دستی با نتایج نرم‌افزار
۳-۲۸ طراحی لاپه (پرلین‌ها) با نیمرخ Z
لنگر خمشی در جهت X

۳-۲۹ طراحی ورق کف‌ستون
۳-۳۰ طراحی پی
۳-۳۰-۱ قدم اول – تعیین ابعاد پی
۳-۳۰-۲ قدم دوم – کنترل ضخامت پی (برش منگنه‌ای)
۳-۳۰-۳ قدم سوم – تعیین میزان آرماتور مورد نیاز
۳-۳۱ طراحی اتصال تیر به ستون
۳-۳۲ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه SAP به SAFE
۳-۳۲-۱ ترسیم هندسه پی
۳-۳۲-۲ معرفی مشخصات فولاد
۳-۳۲-۳ معرفی مشخصات بتن پی
۳-۳۲-۴ معرفی خاک زیر پی
۳-۳۲-۵ نسبت دادن مشخصات Slab ۵۰ به پی
۳-۳۲-۶ نسبت دادن مشخصات خاک به پی
۳-۳۲-۷ معرفی سطح انتقال بار از بیس‌پلیت به پی
۳-۳۲-۸ معرفی ترکیب بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی
۳-۳۲-۹ ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها
۳-۳۲-۱۰ آنالیز و کنترل ابعاد پی
۳-۳۲-۱۱ کنترل تنش‌های خاک زیر پی
۳-۳۲-۱۲ طراحی میلگردها
۳-۳۲-۱۳ کنترل برش منگنه‌ای
۳-۳۳ نقشه‌های اجرایی

فصل چهارم / پروژه تحلیل و طراحی سوله به دهانه ۴۵ متر و به طول۶×۱۰ متر و ارتفاع۰/۱۳ متر با نرم‌افزار SAP۲۰۰۰ به‌روشLRFD :

کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP :

۴-۱ انتخاب واحدها
۴-۲ معرفی هندسه سازه
۴-۳ ترسیم خطوط کمکی
۴-۴ تعریف خواص فولاد (Material Property Data)
۴-۵ تعریف مقاطع اولیه با روش تولید I شکل
۴-۶ تعریف مقاطع متغیر Add Nonprismatic))
۴-۷ ترسیم ستون‌ها

۴-۸ ترسیم تیر‌ها
ترسیم تیر مهار جانبی (Strut)
۴-۹ ترسیم مهاربند
۴-۹-۱ گره‌های تکیه‌گاهی
۴-۱۰ بارگذاری برف
۴-۱۰- ۱ Cs ضریب اثر شیب
۴-۱۰- ۲ Is ضریب اهمیت
۴-۱۰- ۳ Ce ضریب برف‌گیری
۴-۱۰- ۴ Ct ضریب شرایط دمایی
۴-۱۰-۵ بارگذاری نامتوازن برف برای بام‌های با شیب دو یا چند طرفه
۴-۱۱ بارهای مرده سقف و دیوار و دتایل‌های اجرایی

۴-۱۲ اثر نیروی باد بر ساختمان :

کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP :

۴-۱۳ ارتفاع مبنا
۴-۱۴-۱ Iw ضریب اهمیت ساختمان برای بار باد
۴-۱۴-۲ Ce ضریب بادگیری
۴-۱۴-۳ ضریب ترکیب بیشینه فشار – جهشی باد خارجی Cp Cg
۴-۱۴-۴ سرعت مبنای باد
۴-۱۴ -۵ فشار مبنای باد
۴-۱۵ بارگذاری استاتیکی زلزله
۴-۱۵-۱ Ru ضریب رفتار سازه۱-۱۵-۱ شتاب مبنای طرح A
۴-۱۵-۲ ضریب بازتاب ساختمان B
۴-۱۵-۳ ضریب اصلاح طیف N
۴-۱۵-۴ ضریب اهمیت ساختمان I
۴-۱۵-۵ ضریب رفتار و شکل‌پذیری سازه Ru

۴-۱۶ معرفی ترکیب بار(Define Load Combinations)
۴-۱۶-۱ ترکیب بارهای در حالت حدی در طراحی ساختمان‌های فولادی
۴-۱۶-۲ ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز
۴-۱۷ تعریف جرم مشارکت در نیروی جانبی (Mass Source)
۴-۱۸ نسبت دادن نواحی صلب (Frame End Length Offsets)
۴-۱۹ تحلیل سازه

۴-۲۰ انجام طراحی :

کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP :

۴-۲۱ روش محاسبه ضریب کمانش
۴-۲۲ معرفی ضریب ‌K
۴-۲۳ معرفی نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها
۴-۲۴ نسبت دادن ترکیب‌بار طراحی
۴-۲۵ بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگونی
۴-۲۶ طراحی نگهدارنده دیوار Wall Post به روش LRFD
۴-۲۶-۱ بررسی نتایج دستی با نتایج نرم‌افزار

۴-۲۷ کنترل تغییر مکان جانبی
۴-۲۸ طراحی لاپه (پرلین‌ها) با نیمرخ Z
۴-۲۹ طراحی ورق کف‌ستون
۴-۳۰ طراحی پی
۴-۳۱ قدم اول – تعیین ابعاد پی
۴-۳۱-۱ قدم دوم – کنترل ضخامت پی (برش منگنه‌ای)
۴۴-۳۱-۲ قدم سوم – تعیین میزان آرماتور مورد نیاز
۴-۳۲ طراحی اتصال تیر به ستون

۴-۳۳ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه SAP به SAFE :

کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP :

۴-۳۳-۱ ترسیم هندسه پی
۴۴-۳۳-۲ معرفی مشخصات فولاد
۴-۳۳-۳ معرفی مشخصات بتن پی
۴-۳۳-۴ معرفی خاک زیر پی
۴-۳۳-۵ نسبت دادن مشخصات Slab ۵۰ به پی
۴-۳۳-۶ نسبت دادن مشخصات خاک به پی
۴-۳۳-۷ معرفی سطح انتقال بار از بیس‌پلیت به پی
۴-۳۳-۸ معرفی ترکیب بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی
۴-۳۳-۹ ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها
۴-۳۳-۱۰ آنالیز و کنترل ابعاد پی
۴-۳۳-۱۱ کنترل تنش‌های خاک زیر پی
۴-۳۳-۱۲ طراحی میلگردها
۴-۳۳-۱۳ کنترل برش منگنه‌ای
۴-۳۴ نقشه‌های اجرایی

منابع و مآخذ کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP

 کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.