حراج!

کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری

26,600 تومان

نویسنده/ مترجم: امیر یزدیان
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: ۳۷۶
سال چاپ: ۱۳۹۵
نوبت چاپ: دوم
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۱۷۶۹
سی‌دی: ندارد

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: ۵۵۸۷ دسته: ,

توضیحات

توضیحات محصول

کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری

کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری :

 فهرست مطالب :

 

پیشگفتار

فصل اول / تاریخچه، کلیات و مفاهیم :

اصول و مبانی نقشه‌برداری
مقدمه
۱ـ۱ـ تاریخچه نقشه‌برداری در جهان
۱ـ۲ـ تاریخچه نقشه‌برداری در ایران
۱ـ۳ـ تعریف نقشه‌برداری
۱ـ۴ـ تعریف نقشه
۱ـ۵ ـ تعریف مقیاس
۱ـ۶ـ انواع مقیاس
۱ـ۶ـ۱ـ مقیاس عددی (مقیاس ساده)
۱ـ۶ـ۲ـ مقیاس مرکب
۱ـ۶ـ۳ـ مقیاس توصیفی
۱ـ۶ـ۴ـ مقیاس خطی یا ترسیمی
۱ـ۷ـ دسته‌بندی نقشه‌ها
۱ـ۷ـ۱ـ دسته‌بندی براساس مقیاس
۱ـ۷ـ۱ـ۱ـ نقشه‌های خیلی بزرگ مقیاس
۱ـ۷ـ۱ـ۲ـ نقشه‌های بزرگ مقیاس
۱ـ۷ـ۱ـ۳ـ نقشه‌های متوسط مقیاس
۱ـ۷ـ۱ـ۴ـ نقشه‌های کوچک مقیاس
۱ـ۷ـ۱ـ۵ـ نقشه‌های خیلی کوچک مقیاس
۱ـ۷ـ۲ـ دسته‌بندی براساس محتوا
۱ـ۷ـ۲ـ۱ـ نقشه‌های عمومی
۱ـ۷ـ۲ـ۱ـ۱ـ نقشه توپوگرافی
۱ـ۷ـ۲ـ۱ـ۲ـ نقشه پلانوگرافیک
۱ـ۷ـ۲ـ۱ـ۳ـ نقشه‌ی قاره‌ها و یا کشورها
۱ـ۷ـ۲ـ۱ـ۴ـ نقشه جهانی با موضوعات عمومی
۱ـ۷ـ۲ـ۲ـ نقشه‌های موضوعی
۱ـ۷ـ۲ـ۲ـ۱ـ چارت یا نقشه‌های ناوبری هوایی و دریایی
۱ـ۷ـ۲ـ۲ـ۲ـ نقشه‌های با موضوع ویژه
۱ـ۷ـ۲ـ۲ـ۳ـ نقشه‌های ثبت املاک یا کاداستر
۱ـ۷ـ۲ـ۲ـ۴ـ نقشه‌های آماری
۱ـ۸ـ نقشه‌‌برداری مسطحاتی و نقشه‌برداری ژئودتیک
۱ـ۹ ـ شاخه‌های نقشه‌برداری
۱ـ۹ ـ۱ـ ژئودزی
۱ـ۹ـ۲ـ نقشه‌برداری مسطحاتی یا پلانی‌متری
۱ـ۹ـ۳ـ نقشه‌برداری توپوگرافی
۱ـ۹ـ۴ـ نقشه‌برداری مسیر
۱ـ۹ـ۵ـ نقشه‌برداری زیرزمینی (معدنی)
۱ـ۹ـ۶ـ نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر)
۱ـ۹ـ۷ـ نقشه‌برداری ساختمانی (کارگاهی)
۱ـ۹ـ۸ ـ نقشه برداری هوایی (فتوگرامتری)
۱ـ۹ـ۹ـ کارتوگرافی
۱ـ۹ـ۱۰ـ سامانه‌های اطلاعات مکانی
۱ـ۹ـ۱۱ـ سنجش از دور
۱ـ۱۰ـ علائم قراردادی نقشه
۱ـ۱۰ـ۱ـ علائم قراردادی نقطه‌ای
۱ـ۱۰ـ۲ـ علائم قراردادی خطی
۱ـ۱۰ـ۳ـ علایم سطحی

 

فصل دوم / مروری بر مفاهیم دیتوم و سیستم‌های تصویر :

اصول و مبانی نقشه‌برداری
مقدمه
۲ـ۱ـ شکل و ابعاد زمین
۲ـ۲ـ ژئوئید (دیتوم ارتفاعی)
۲ـ۳ـ بیضوی مرجع (دیتوم مسطحاتی)
۲ـ۴ـ سیستم‌های تصویر
۲ـ۴ـ۱ـ سیستم‌های تصویر متشابه
۲ـ۴ـ۱ـ۱ـ سیستم تصویر مرکاتور
۲ـ۴ـ۱ـ۲ـ سیستم تصویر مرکاتور معکوس (TM)
۲ـ۴ـ۱ـ۳ـ سیستم تصویر مرکاتور معکوس جهانی (UTM)

فصل سوم / نظریه خطاها :

اصول و مبانی نقشه‌برداری
مقدمه
۳ـ۱ـ فرآیندهای قطعی و اتفاقی
۳ـ۲ـ مفهوم اندازه‌گیری و خطا
۳ـ۳ـ انواع خطاها
۳ـ۳ـ۱ـ خطاهای بزرگ یا فاحش
۳ـ۳ـ۲ـ خطای سیستماتیک (تدریجی)
۳ـ۳ـ۳ـ خطای اتفاقی
۳ـ۴ـ منحنی نمایش خطاهای اتفاقی (منحنی زنگوله‌ای گوس)
۳ـ۵ـ انواع خطاهای اتفاقی
۳ـ۵ـ۱ـ خطاهای احتمالی
۳ـ۵ـ۲ـ خطای ماکزیمم
۳ـ۵ـ۳ـ خطای متوسط حسابی
۳ـ۵ـ۴ـ خطای متوسط هندسی
۳ـ۶ـ روابط خطاهای اتفاقی با هم
۳ـ۷ ـ رابطه بین خطای ظاهری و خطای حقیقی
۳ـ۸ـ محاسبه خطای معیار در اندازه‌گیری‌های غیرمستقیم
۳ـ۸ـ۱ـ حالت کلی
۳ـ۸ـ۲ـ حالت‌های خاص
۳ـ۸ـ۲ـ۱ـ خطای مجموع
۳ـ۸ـ۲ـ۲ـ خطای تفاضل
۳ـ۸ـ۲ـ۳ـ خطای حاصل ضرب
۳ـ۸ـ۲ـ۴ـ خطای خارج قسمت
۳ـ۹ـ خطای مطلق و خطای نسبی
۳ـ۱۰ـ مجموعه سؤالات ترکیبی و حل شده
۳ـ۱۱ـ ارقام معنی‌دار و گرد کردن اعداد

 

فصل چهارم / فاصله‌سنجی (اندازه‌گیری فاصله) :

اصول و مبانی نقشه‌برداری
مقدمه
۴ـ۱ـ فاصله سنجی به روش‌های مستقیم
۴ـ۱ـ۱ـ قدم
۴ـ۱ـ۲ـ چرخ غلطان
۴ـ۱ـ۳ـ زنجیر مساحی
۴ـ۱ـ۴ـ نوار پارچه‌ای یا پلاستیکی
۴ـ۱ـ۵ ـ نوار فلزی
۴ـ۱ـ۶ـ اصول مترکشی
۴ـ۱ـ۷ـ خطاها در مترکشی
۴ـ۱ـ۷ـ۱ـ خطای دستگاهی
۴ـ۱ـ۷ـ۲ـ خطاهای طبیعی
۴ـ۱ـ۷ـ۲ـ۱ـ خطای درجه حرارت
۴ـ۱ـ۷ـ۲ـ۲ـ خطای شنت (خطای مکانه)
۴ـ۱ـ۷ـ۳ـ خطاهای انسانی
۴ـ۱ـ۷ـ۳ـ۱ـ خطاهای تدریجی انسانی
۴ـ۱ـ۷ـ۴ـ خطاهای اتفاقی
۴ـ۱ـ۷ـ۵ـ تصحیح تبدیل به سطح متوسط دریا (سطح مقایسه)
۴ـ۲ـ فاصله‌سنجی به روش‌های غیرمستقیم
۴ـ۲ـ۱ـ فاصله‌یابی با دستگاه‌های اپتیکی
۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ روش استادیمتری (تاکئومتری)
۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ دستگاه‌های آنالاتیک
۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ قراولروی‌های غیرافقی
۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ تاکئومترهای تبدیل افق‌کننده
۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ۴ـ بررسی خطاها در فاصله‌یابی استادیمتری
۴ـ۲ـ۱ـ۲ـ فاصله‌یابی به روش پارالاکتیک یا ساب‌تنس
۴ـ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ بررسی خطاها در فاصله‌یابی پارالاکتیک
۴ـ۲ـ۲ـ فاصله‌یابی با دستگاه‌های الکترونیکی
۴ـ۲ـ۲ـ۱ـ انواع دستگاه‌های فاصله‌یاب الکترونیکی
۴ـ۲ـ۲ـ۲ـ دقت دستگاه‌های طولیاب الکترونیکی EDM
۴ـ۲ـ۲ـ۳ـ خطاهای موجود در فاصله‌یابی الکترونیکی و روش‌های یافتن آن
۴ـ۲ـ۲ـ۳ـ۱ـ۳ـ خطای دوره‌ای
۴ـ۲ـ۳ـ محاسباتی

فصل پنجم / ترازیابی :

اصول و مبانی نقشه‌برداری
مقدمه
۵ـ۱ـ تعاریف مهم در ترازیابی
۵ـ۱ـ۱ـ سطح تراز یا دیتوم
۵ـ۱ـ۲ـ دیتوم ارتفاعات
۵ـ۱ـ۳ـ خط تراز
۵ـ۱‌ـ۴ـ خط افق
۵ـ۱ـ۵ـ صفحه افق
۵ـ۱ـ۶ ـ خط قائم
۵ـ۱ـ۷ـ صفحه قائم
۵ـ۱ـ۸ ـ ارتفاع یک نقطه
۵ـ۱ـ۹ـ نقطه ارتفاعی
۵ـ۱ـ۱۰ـ اختلاف ارتفاع دو نقطه
۵ـ۱ـ۱۱ـ ارتفاع دستگاه
۵ـ۱ـ۱۲ـ بنچ مارک و انواع آن
۵ـ۱ـ۱۲ـ۱ـ بنچ مارک ژئودزی
۵ـ۱ـ۱۲ـ۲ـ بنچ مارک دائمی
۵ـ۱ـ۱۲ـ۳ـ بنچ مارک‌های اختیاری
۵ـ۱ـ۱۲ـ۴ـ بنچ مارک‌های موقتی
۵ـ۲ـ شبکه‌های اصلی و فرعی ترازیابی
۵ـ۳ـ روش‌های مختلف ترازیابی
۵ـ۳ـ۱ـ ترازیابی هیدرواستاتیکی
۵ـ۳ـ۲ـ ترازیابی بارومتری (فشارسنجی)
۵ـ۳ـ۳ـ ترازیابی مثلثاتی (ترازیابی غیرمستقیم)
۵ـ۳ـ۴ـ ترازیابی به کمک تئودلیت
۵ـ۳ـ۵ـ ترازیابی به کمک ترازیاب‌های الکترونیکی
۵ـ۳ـ۶ـ ترازیابی به کمک عکس‌های هوایی
۵ـ۳ـ۷ـ ترازیابی هندسی (ترزایابی مستقیم)
۵ـ۴ـ ساختمان دستگاه ترازیاب یانیو (واژه فرانسوی دستگاه ترازیاب است که در میان اهل فن از معادل انگلیسی آن بیشتر رایج است)
۵ـ۴ـ۱ـ تلسکوپ
۵ـ۴ـ۲ـ محور کلیماسیون یا محور دیدگانی
۵ـ۴ـ۳ـ ترازها
۵ـ۴ـ۳ـ۱ـ تراز کروی (یا دایره‌ای)
۵ـ۴ـ۳ـ۲ـ تراز استوانه‌ای (یا لوله‌ای)
۵ـ۴ـ۳ـ۳ـ تراز انطباقی (یا لوبیایی)
۵ـ۴ـ۳ـ۴ـ تراز خودکار
۵ـ۵ ـ تراز کردن دستگاه‌های ترازیاب
۵ـ۵ـ۱ـ تراز کردن تراز کروی
۵ـ۵ـ۲ـ تراز کردن تراز استوانه‌ای
۵ـ۵ـ۳ـ تراز کردن تراز لوبیایی
۵ـ۶ ـ حساسیت تراز
۵ـ۶ـ۱ـ روش ساده برای تعیین حساسیت تراز
۵ـ۷ـ خصوصیات یک ترازیاب سالم
۵ـ۸ ـ شاخص
۵ـ۹ـ روش‌های کار در ترازیاب هندسی
۵ـ۹‌ـ۱ـ ترازیابی ساده
۵ـ۹ـ۱ـ۱ـ روش ارتفاع دوربین
۵ـ۹ـ۱ـ۲ـ روش فراز و نشیب
۵ـ۹ـ۲ـ شیوه پیمایشی یا خطی یا تدریجی
۵ـ۹ـ۳ـ ترازیابی شعاعی
۵ـ۹ـ۴ـ شیوه ترکیبی
۵ـ۹ـ۵ـ ترازیابی متقابل
۵ـ۱۰ـ ترازیابی دقیق
۵ـ۱۰ـ۱ـ دستگاه ترازیاب دقیق
۵ـ۱۰ـ۲ـ شاخص مورد استفاده در ترازیابی دقیق
۵ـ۱۰ـ۳ـ وسایل دیگر مو رد استفاده در ترازیابی دقیق
۵ـ۱۰ـ۳ـ۱ـ چتر مخصوص
۵ـ۱۰ـ۳ـ۲ـ سکل
۵ـ۱۱ـ خطاها در ترازیابی هندسی
۵ـ۱۱ـ۱ـ خطاهای دستگاهی
۵ـ۱۱ـ۱ـ۱ـ خطای کلیماسیون و روش‌های رفع آن
۵ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ خطای صفر یا مبنای شاخص
۵ـ۱۱ـ۱ـ۳ـ خطای تقسیمات شاخص
۵ـ۱۱ـ۲ـ خطاهای طبیعی
۵ـ۱۱ـ۲ـ۱ـ خطای کرویت
۵ـ۱۱ـ۲ـ۲ـ خطای انکسار
۵ـ۱۱ـ۳ـ خطاهای انسانی
۵ـ۱۲ـ اشتباهات در ترازیابی
۵ـ۱۳ـ کنترل عملیات در ترازیابی هندسی
۵ـ۱۳ـ۱ـ کنترل عملیات ترازیابی به روش رفت و برگشت
۵ـ۱۳ـ۲ـ کنترل عملیات ترازیابی به کمک دو نقطه ثابت ارتفاع‌دار
۵ـ۱۴ـ روش‌های سرشکنی‌ خطاها در ترازیابی هندسی
۵ـ۱۵ـ حداکثر مقدار خطای مجاز در ترازیابی هندسی

 

فصل ششم / زاویه‌یابی :

اصول و مبانی نقشه‌برداری
مقدمه
۶ـ۱ـ تعریف زاویه افقی
۶ـ۲ـ تعریف زاویه قائم
۶ـ۳ـ واحدهای زاویه و اجزای آنها
۶ـ۴ـ ساختمان دستگاه زاویه‌یاب
۶ـ۴ـ۱ـ تلسکوپ
۶ـ۴ـ۲ـ آلیداد
۶ـ۴ـ۳ـ پیچ‌های حرکت
۶ـ۴ـ۴ـ دایره‌های مدرج (لمب‌ها)
۶ـ۴ـ ۵ـ تراز
۶ـ۴ـ۶ ـ محورهای تئودلیت
۶ـ۵ ـ روش‌های اندازه‌گیری
۶ـ۵ـ۱ـ استقرار
۶ـ۵ـ۲ـ تراز کردن دستگاه
۶ـ۵ـ۳ـ نشانه روی
۶ـ۵ ـ۴ـ قرائت
۶ـ۶ ـ شیوه‌های تعیین زاویه افقی
۶ـ۶ ـ۱ـ روش کوپل یا قرائت مضاعف
۶ـ۶ ـ۲ـ روش دور افق
۶ـ۶ـ۳ـ روش تکرار
۶ـ۶ ـ۴ـ روش تجدید
۶ـ۷ـ زاویه‌یابی خارج از ایستگاه
۶ـ۸ ـ اندازه‌گیری زاویه قائم
۶ـ۹ـ ترازیابی مثلثاتی
۶ـ۱۰ـ بررسی خطاها در اندازه‌گیری زاویه
۶ـ۱۰ـ۱ـ خطای دستگاهی
۶ـ۱۰ـ۱ـ۱ـ خطای کلیماسیون
۶ـ۱۰ـ۱ـ۲ـ خطای تقسیمات لمب
۶ـ۱۰ـ ۱ـ۳ـ خطای عدم مرکزیت
۶ـ۱۰ـ۲ـ خطاهای انسانی
۶ـ۱۰ـ۲ـ۱ـ خطای عدم تراز یا درست‌ تراز نکردن
۶ـ۱۰ـ۲ـ۲ـ خطای ایستگاه گذاری یا خطای سانتراژ
۶ـ۱۰ـ۲ـ۳ـ خطای نشانه‌روی
۶ـ۱۰ـ۲ـ۴ـ خطای قرائت
۶ـ۱۰ـ۳ـ خطاهای طبیعی
۶ـ۱۱ـ تنظیمات دائمی زاویه‌یاب
۶ـ۱۱ـ۱ـ تنظیم تراز افقی (کروی و استوانه‌ای)
۶ـ۱۱ـ۲ـ تنظیم خط قراولروی (تنظیم کلیماسیون)
۶ـ۱۱ـ۳ـ تنظیم صفحه‌ی رتیکول
۶ـ۱۲ـ تنظیمات موقتی

فصل هفتم / پیمایش :

اصول و مبانی نقشه‌برداری
مقدمه
۷ـ۱ـ پیمایش باز
۷ـ۲ـ پیمایش بسته
۷ـ۲ـ۱ـ چند ضلعی بسته یا پلیگون
۷ـ۲ـ۲ـ پیمایش که ابتدا و انتهای آن به دو نقطه ثابت بسته شده است.
۷ـ۲ـ۳ـ پیمایشی که دو سر آن به چهار نقطه ثابت بسته شده است.
۷ـ۳ـ امتدادهای مقایسه (امتدادهای مبنا)
۷ـ۳ـ۱ـ امتداد نصف‌النهار مغناطیسی محل
۷ـ۳ـ۲ـ امتداد نصف‌النهار جغرافیایی محل
۷ـ۳ـ۳ـ امتداد شمال شبکه یا محور yها در صفحه نقشه
۷ـ۴ـ ژیزمان
۷ـ۵ ـ ژیزمان معکوس
۷ـ۶ ـ زاویه حامل
۷ـ۷ـ محاسبه زاویه حامل یک امتداد
۷ـ۸ ـ تعیین ژیزمان یک امتداد به کمک امتداد دیگر
۷ـ۹ـ تعیین ژیزمان یک امتداد به کمک زاویه حامل
۷ـ۱۰ـ محاسبه مختصات رئوس پیمایش
۷ـ۱۱ـ خطای بست زاویه‌ای در پیمایش
۷ـ۱۲ـ حداکثر خطای مجاز بست زاویه‌ای
۷ـ۱۳ـ خطای بست مسطحاتی (مختصات) در پیمایش
۷ـ۱۴ـ حداکثر خطای مجاز بست مسطحاتی در پیمایش
۷ـ۱۵ـ کنترل و تصحیح مختصات در پیمایش
۷ـ۱۶ـ دقت عملیات پیمایش
۷ـ۱۷ـ مبنای تعیین رابطه حداکثر خطای مجاز بست مسطحاتی
۷ـ۱۸ـ محاسبه خطای طولی (dL)
۷ـ۱۹ـ تقاطع
۷ـ۲۰ـ ترفیع

 

فصل هشتم / برداشت و ترسیم عوارض :

اصول و مبانی نقشه‌برداری
مقدمه
۸ـ۱ـ برداشت نقاط کنترل
۸ـ۲ـ برداشت جزئیات
۸ـ۲ـ۱ـ تاکئومتری
۸ـ۲ـ۲ـ شبکه‌بندی
۸ـ۳ـ ترسیم نقشه
۸ـ۳ـ۱ـ عوارض مسطحاتی
۸ـ۳ـ۲ـ منحنی میزان

 

فصل نهم / مساحت :

اصول و مبانی نقشه‌برداری
مقدمه
۹ـ۱ـ روش تشکیل مثلث‌ها
۹ـ۲ـ روش تشکیل قطعه به ذوزنقه
۹ـ۳ـ محاسبه‌ی مساحت به وسیله‌ی روش سمپسون و یا روش یک‌سوم سمپسون
۹ـ۴ـ محاسبه مساحت از طریق مختصات
۹ـ۵ ـ محاسبه‌ی مساحت به وسیله کاغذ میلی‌متری
۹ـ۶ـ محاسبه‌ی مساحت به وسیله‌ی پلانی‌متر

 

فصل دهم / محاسبه حجم عملیات خاکی :

اصول و مبانی نقشه‌برداری
مقدمه
۱۰ـ۱ـ تهیه پروفیل طولی و عرضی در طول مسیر
۱۰ـ۱ـ۱ـ پروفیل طولی
۱۰ـ۱ـ۲ـ پروفیل عرضی
۱۰ـ۲ـ تعیین خط پروژه
۱۰ـ۳ـ انتخاب پروفیل تیپ مناسب مسیر
۱۰ـ۴ـ محاسبه حجم عملیات خاکی
۱۰ـ۴ـ۱ـ محاسبه حجم بین دو مقطع خاکبرداری و یا خاکریزی کامل به روش میانگین
۱۰ـ۴ـ۲ـ محاسبه حجم چند مقطع متوالی خاکبرداری (یا خاکریزی کامل) با فواصل مساوی به روش میانگین
۱۰ـ۴ـ۳ـ محاسبه حجم چند مقطع متوالی خاکبرداری (یا خاکریزی کامل‌) با فواصل مساوی به روش سیمپسون
۱۰ـ۴ـ۴ـ محاسبه حجم بین دو نیمرخ مختلف (خاکبرداری به خاکریزی یا بالعکس)
۱۰ـ۴ـ۵ ـ محاسبه حجم بین دو نیمرخ مختلط
۱۰ـ۴ـ۵ـ۱ـ محاسبه حجم دو نیمرخ مختلط که خاکبرداری و خاکریزی مقابل هم باشد.
۱۰ـ۴ـ۵ـ۲ـ محاسبه حجم دو نیمرخ مختلط که خاکبرداری یکی در مقابل خاکریز دیگری باشد
۱۰ـ۴ـ۶ـ محاسبه حجم بین یک نیمرخ مختلط با یک نیمرخ خاکبرداری (یا خاکریزی)
۱۰ـ۴ـ۷ـ محاسبه حجم تقریبی خاکبرداری به کمک نیمرخ طولی
۱۰ـ۴ـ۸ـ محاسبه حجم عملیات خاکی به روش شبکه‌بندی

 

فصل یازدهم / تکنیک‌های پیشرفته نقشه‌برداری :

اصول و مبانی نقشه‌برداری
۱۱-۱-آموزش نقشه‌برداری با دوربین توتال استیشن
۱۱-۱-۱- نمای کلی از دستگاه توتال استیشن
۱۱-۱-۲- معرفی کلیدهای روی دستگاه
۱۱-۱-۳- ساختار دستگاه
۱۱-۱-۴- نحوه سانتراژ و تراز دستگاه
۱۱-۱-۵- تشریح عملکرد منوها
۱۱-۱-۵-۱- منوی EDM Setting
۱۱-۱-۵-۲- منوی Handy Functions
۱۱-۱-۵-۳- منوی System menu
۱۱-۱-۵-۴- منوی Program
۱۱-۱-۶- تخلیه اطلاعات از دستگاه
۱۱-۱-۷- وارد کردن اطلاعات به دستگاه
۱۱-۲-آموزش نرم افزارAutoCAD Civil ۳D ۲۰۱۴
۱۱-۲-۱- ایجاد پروژه و تنظیمات اولیه
۱۱-۲-۲- نقاط
۱۱-۲-۳- ایجاد سطح و ترسیم منحنی میزان
۱۱-۲-۴- ایجاد مسیر
۱۱-۲-۵- ترسیم پروفیل طولی و خط پروژه
۱۱-۲-۶- مقاطع عرضی و محاسبه‌ی حجم عملیات خاکی
۱۱-۲-۷- آنالیز و سرشکنی داده‌های نقشه برداری
منابع

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.